РІШЕННЯ № 404 від 22 грудня 2016 року Про продаж земельної ділянки площею 0,0329 га. по вул. Стебницька,10а Ясеницькій О.М.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   22 грудня 2016 р.                       № 404

  

     Про продаж земельної  ділянки

      площею 0,0329 га. по вул. Стебницька,10а

      Ясеницькій О.М.

             

              Розглянувши клопотання Ясеницької Орислави Миколаївни, звіт про експертну грошову оцінку земельної діляки та висновок від 18.11.2016року, керуючись ст.12 главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради № 148 від 21.04.2016 року «Про продаж земельної ділянки» , міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :     

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер - 4611500000:09:001:0081 по вул. Стебницькій ,10а площею 0,0329 га  у м. Трускавець.

1.1. Затвердити   вартість  земельної ділянки  по вул. Стебницькій,10а, площею  0,0329  га  в м. Трускавець у  розмірі 223 606 грн. (двісті двадцять три  тисячі шістсот шість  гривень 00 коп. ) / 679.65 грн. кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 18.11.2016 року).

1.2. Продати Ясеницькій Ориславі Миколаївні земельну ділянку (кадастровий номер –  4611500000:09:001:0081) по вул. Стебницькій,10а площею 0,0329 га  у м. Трускавець для  будівництва та обслуговування кафе - магазину з  відпочинковими кімнатами (для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови), категорія  земель – землі житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

                  Міський  голова                                                           А.Кульчинський

поіменне голосування