РІШЕННЯ № 39 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження Комплексної Програми роботи з дітьми на 2016-2020 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 грудня   2015 року                   39

Про затвердження Комплексної Програми

роботи з дітьми на 2016-2020 роки

        Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою реалізації державної політики щодо дітей, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

       1. Затвердити Комплексну Програму роботи з дітьми на 2016-2020 роки, згідно додатку.

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної   власності і майна.

                 Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішення міської ради

                                                                                                       № 39 від 24 грудня 2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З ДІТЬМИ НА 2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З ДІТЬМИ НА 2016-2020 роки

 

Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

              Кожній дитині для повного та емоційно комфортного розвитку краще зростати в родині, в атмосфері щастя, любові та взаєморозуміння. Та з тих чи інших причин певна категорія неповнолітніх мешканців не мають можливості відчути всю повноту батьківської любові. Дана Програма розроблена для захисту прав та інтересів найвразливіщої версти населення - дітей пільгових категорій, які не з своєї вини, а через обставини, які склалися в сім’ї, родині, суспільстві змушені шукати такого захисту.

           Серед них:

 • діти-біологічні сироти;
 • діти-сироти із функціональними обмеженнями (фізичного або розумового розвитку);
 • діти, від яких відмовилися (за наявності нотаріально завіреного акту, що складається в пологовому будинку);
 • «підкинуті» діти, батьків яких ніколи й ніхто не відшукає;
 • «діти вулиці», котрі прийшли на вулицю з різних місць і з різних причин;
 • діти, які проживають у соціально нефункціональних родинах;
 • діти, відібрані від батьків;
 • діти, батьки яких страждають хронічними захворюваннями, внаслідок чого не можуть у повному обсязі виховувати й утримувати дітей;
 • діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі (у місцях утримання під вартою), підозрюються або звинувачуються у здійсненні злочину;
 • діти батьків-інвалідів;
 • діти з родин біженців;
 • діти, які пережили різні форми насильства.

Розділ 2. Мета Програми:

 • забезпечення прав дітей та підлітків на збереження здоров’я, соціальний та психологічний захист, створення нормальних умов проживання, навчання і всебічного розвитку, поліпшення становища в сім’ї.
 • Забезпечення права кожної дитини на сімейне виховання;

Розділ 3. Шляхи та способи розв’язання проблем

 • Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання.
 • Вивчення та аналіз становища дітей;
 • залучення дітей та підлітків до активної участі у процесі національно-культурного відродження;
 • координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, окремих громадян щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

 

 

Розділ 4. Завдання і заходи

            Керуючись Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини,

Законом України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,   “ Програмою заходів щодо поліпшення становища дітей, сім’ї, жінок, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку ”, іншими нормативними актами Програма заходів визначає основні напрямки співпраці служб і відділів органу місцевого самоврядування, установ та організацій міста з метою вирішення проблем дітей в м. Трускавці, а саме:

 1. 1.Охорона материнства та дитинства, пропаганда здорового способу життя, профілактика травматизму серед дітей.
 2. 2.Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення становища багатодітних сімей та умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків.
 3. 3.Робота з обдарованими дітьмита учнівською молоддю

             4. Працевлаштування неповнолітніх.

               5. Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності,          запобігання бездоглядності і жебрацтва серед дітей.

             6.Активізація культурно-просвітницької та фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей.

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми

           Потреба коштів для реалізації Програми щорічно становить 45 тис.грн., що дозволить проводити відповідні заходи для дітей пільгових категорій.

           Фінансування проводиться за рахунок міського бюджету та залучених коштів.

тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання програми У тому числі за роками
2016 2017 2018 2019 2020
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі 270 50 55 55 55 55
міський бюджет 225 45 45 45 45 45
Залучені кошти 45 5 10 10 10 10

Розділ 6. Очікувані результати реалізації Програми

            Здійснення намічених Програмою заходів дасть змогу:

 1. Створити належні умови для соціальної адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які проживають в складних життєвих обставинах.
 2. Забезпечити інтеграцію зусиль органів місцевого самоврядування, установ, організацій, незалежно від форм власності, спрямованих на підтримку та захист прав і свобод дітей.
 3. Зменшити кількість правопорушень, скоєних дітьми.
 4. Підвищити культурний рівень дітей.
 5. Компенсувати недостачу бюджетних коштів для вирішення проблем, пов’язаних із вихованням дітей за рахунок залучення спонсорських коштів.

   7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання Програми забезпечується службою у справах дітей, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді, відділом у справах сімї, молоді та спорту, міською лікарнею та відділом освіти за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань.

Контроль за станом реалізації   Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань освіти,культури, соціального захисту, охорони здоровя, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

У м.Трускавець проживає 3479 дітей , з них:

ВІК КІЛЬКІСТЬ ОСІБ
від 0 до 6 років(включно) 1358
від 7 до 14 років(включно) 902
від 15 до 18 років(включно) 1219

       В завданні 1” Охорона материнства та дитинства, пропаганда здорового способу життя, профілактика травматизму серед дітей та молоді” даної Програми передбачаються заходи спрямовані на популяризацію здорового способу життя.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

показників виплат державної допомоги на дітей

в м.Трускавець

Показники од. Вим. 2013 2014 2015
Кількість матерів, яким здійснюється виплата держ. допомоги на дітей до 3-х років осіб 609 594 94
Кількість одиноких матерів, яким здійснюється виплата державної допомоги на дітей осіб 170 170 177
Кількість матерів, яким виплачено допомога при народженні дитини Осіб 517 603 645
Кількість матерів, яким виплачено тимчасова допомога на дітей (при злісному ухиленні від сплати аліментів) осіб 25 25 28
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям сімей 108 191 128

 

            Виконання запланованих заходів у частині 2 «Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення становища багатодітних сімей, умов проживання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» дасть можливість об’єднати зусилля відділів та служб, органів місцевого самоврядування з метою надання соціальної підтримки соціально незахищеним сім’ям та сім’ям, де виховуються 3 і більше дітей, а також дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування.

            Станом на 01.12.15р. в місті проживає 27 дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, а саме: 10 - діти сироти, 17 - діти, які залишилися без піклування батьків.

            Виконання заходів, запланованих у завданні 3 «Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю» дасть можливість приділити більше уваги роботі з обдарованими дітьми, здійснювати виховання всесторонньо обдарованої особистості.

2012 2013 2014 2015
кількість дошкільних закладів 5 5 5 5
кількість групп 41 41 41 41
кількість дітей 777 819 807 866
Кількість позашкільних закладів 3 3 3 3
БУТ (гуртків / дітей) 65/788 68/804 65/770 71/834
ДЮСК «Спортовець» (груп / дітей) 42/681 40/682 46/649 42/658
Школа мистецтв (дітей)        

 

Щорічно учні шкіл міста є призерами міських та обласних олімпіад

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

   ш

м

1 2 3

   ш

м

1 2 3

   ш

м

1 2 3

   ш

м

1 2

3

1 20 21 16   18 21 20   21 17 20        
2 24 22 24   23 17 24   20 25 19        
3 19 23 25   21 25 24   18 17 24        

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

показників кількості загальноосвітніх шкіл міста

та охоплення дітей шкільного віку навчанням

 
роки
всього шкіл
кількість учнів
2012-2013
3
76 кл. - 1940   уч.
2013-2014
3
77 кл. -     1953 уч.
2014-2015
3
77 кл. -       1963 уч.
2015-2016
3
80кл. - 2027 уч.
           

Реалізація положень завдання 4 «Працевлаштування неповнолітніх» сприятиме працевлаштуванню неповнолітніх, залученню до суспільно-корисної праці.

            У завданні 5 «Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей» даної Програми пропонуються заходи, реалізація яких дасть можливість активізувати роботу щодо профілактики негативних тенденцій в дитячому середовищі.

            У структурі злочинів, які скоїли дітипротягом 2015 року, переважають крадіжки (4 зл.)

            Серед причин скоєння злочинів і правопорушень дітьми слід відзначити:

 • Неналежне виконання батьками своїх обовязків;
 • ·бездоглядність неповнолітніх, через масовий виїзд батьків за кордон
 • · незайнятість їх в позаурочний час .

            Станом на 01.12.2015 року на обліку в службі у справах дітей перебуває 4дітей з неблагополучної сім’ї, з них:

Категорія підлітків кількість осіб
Учні шкіл 3
Учні ПТУ -
Учні інших навчальних закладів -
Працюють -
Не навчаються і не працюють -
Д/з 1

 

1

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ.

п/п

ЗМІСТ   ЗАХОДУ Термін виконання Виконавці
1 2 3 4
1 В школах міста проводити відеолекторії та лекції, які б містили інформацію про шкідливий вплив алкоголю, тютюнопаління та наркотичної сировини на організм людини Постійно Відділ освіти, СуСД, міська лікарня, МЦСССДМ
2

Проводити семінари для шкільної молоді з залученням священнослужителів з метою пропаганди здорового способу життя:

n    Алкоголь та тютюн в житті людини

n    профілактика венеричних захворювань

n    дошлюбні стосунки

Протягом року

(згідно графіку)

Відділ освіти, СуСД, міська лікарня, МЦСССДМ, управління юстиції

 

2

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

п/п

ЗМІСТ   ЗАХОДУ Термін виконання Виконавці
1 Поновлення бази даних ЄІС «Діти»щодо дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах постійно СуСД
2 Поновлювати банк даних дітей-інвалідів. Надавати їм психологічну, юридичну та гуманітарну допомоги. постійно СуСД, МЦСССДМ
3 Організовувати оздоровлення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування у дитячих оздоровчих, санаторно-курортних закладах, таборах відпочинку 2-3 квартал СуСД, відділ у справах сімї, молоді та спорту, МЦСССДМ
4 Ведення контролю за виконанням обов’язків опікунів /піклувальників/ по забезпеченню законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківсьъого піклування та заслуховувати звіти опікунів на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини Постійно СуСД
5 Першочергово забезпечувати /відновлювати/ права власності на житло та інше майно дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Постійно УКВіМ, СуСД
6 Висвітлення в засобах масової інформації та в радіопередачах питаннь соціального та правового захисту дітей Постійно СуСД
7 Обстеження житлово-побутових умов проживання та проведення інвертаризаціх житла дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування Двічі на рік СуСД
8 Координація зусиль щодо надання допомоги дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування, суб’єктами підприємницької діяльності Постійно

СуСД

9 Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Протягом року СуСД

 

 

 

3

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

п/п

ЗМІСТ   ЗАХОДУ Термін виконання Виконавці
1 Здійснення контролю за охопленням дітей шкільного віку навчанням Постійно СуСД, відділ освіти
2 Проведення конкурсних програм та фестивалів за участю обдарованих дітей та молоді Протягом року СуСД
3 Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей Протягом року СуСД

 

4

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ.

п/п

ЗМІСТ   ЗАХОДУ Термін виконання Виконавці
1 Скерування неповнолітніх громадян, які не навчаються, але бажають працювати, в МЦЗН з метою працевлаштування За зверненнями СуСД
2 Проводити перевірки дотримання чинного законодавства про працю неповнолітніх в установах та організаціях міста Постійно СуСД, МЦЗН
3 Сприяти облаштуванню в школах міста кутків профорієнтації Друге півріччя СуСД, МЦЗН

 

5

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ І ЗЛОЧИННОСТІ, ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ, БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ І ЖЕБРАКУВАННЯ СЕРЕД ДІТЕЙ, НЕДОПУЩЕННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ ТА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА ЩОДО НИХ

п/п

ЗМІСТ   ЗАХОДУ Термін виконання Виконавці
1 Проведення засідань Координаційної ради з питань дітей . щоквартально СуСД
2 Проведення соціологічних досліджень з метою визначення причин, які сприяють скоєнню злочинів серед дітей Протягом року СуСД
3 Проведення циклу лекцій з учнівською молоддю “Закон і ми” з метою роз’яснення положень діючого законодавства щодо дітей Протягом року СуСД, відділення поліції, управління юстиції
4 Проведення профілактичних та психолого-корекційних бесід з дітьми, які проживають в неблагополучних сімях Щомісяця СуСД, МЦСССДМ
5

В школах міста обладнати кутки, які б містили інформацію:

n    про правову відповідальність дітей

n    положення Конвенції ООН “Про права дитини”

n    про те, куди може звернутися підліток у скрутній або кризовій ситуації

1кв. 2016р. СуСД
6 Здійснення соціального супроводу неблагополучних сімей Постійно СуСД, МЦСССДМ
7 Здійснення рейдів “Діти вулиці”, “Вокзал”, «Урок” з метою виявлення дітей, схильних до правопорушень та жебрацтва, а також безпритульних дітей Згідно графіку СуСД, ГКМСН, відділ освіти
8 Здійснення контролю за залученням дітей, які проживають в неблагополучних сім’ях та сім’ях СЖО, до участі в гуртках, секціях Постійно СуСД
9 Виявлення сім’ї, де батьки негативно впливають на дітей, жорстоко поводяться з ними, не виконують батьківських обов’язків по їх вихованню. Постійно СуСД, відділення поліції
10 Проведення рейдів по закладах громадського харчування та торгівлі з метою виявлення фактів реалізації спиртних напоїв, тютюнових виробів та порнографічної продукції дітям Протягом року СуСД, відділення поліції
11 Подавати у СуСД щомісячні інформації про роботу проведену з дітьми щомісяця, згідно плану подачі інформацій Відділення поліції, МЦСССДМ
12 Організація та проведення тренінг-семінарівз питань роботи з дітьми Протягом року СуСД за участю відділу освіти, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, МЦСССДМ, МЦЗН

6

АКТИВІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ТА КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

п/п

ЗМІСТ   ЗАХОДУ Термін виконання Виконавці
1 Організація благодійних заходів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів Двічі на рік СуСД, відділ у справах сімї, молоді та спорту, МЦСССДМ
2 Організація та проведення фестивалю-конкурсу «Україна в моєму серці» 1 кв. щорічно СуСД, відділ у справах сімї, молоді та спорту
3 Організація та проведення комплексу заходів до відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 2 кв. щорічно СуСД, відділ у справах сімї, молоді та спорту
4 Організація та проведення конкурсної програми “Повір у себе” з дітьми-інвалідами (колясочники) з виходом на природу 3 кв. щорічно СуСД, відділ у справах сімї, молоді та спорту, МЦСССДМ
5 Організація та проведення конкурсу малюнку на асфальті серед дітей в мікрорайонах міста на тему “Моя Україна” серпень СуСД, МЦСССДМ
6 Організація та проведення конкурсу дитячої аматорської поезії “Спів душі” серед дітей та учнівської молоді присвячений Міжнародному Дню захисту дітей щорічно СуСД, відділ з питань молоді та спорту, відділ освіти
7 Проведення благочиних акції для дітей пільгових категорій з залученням спонсорів, громадських організацій та розважальних закладів міста. Протягом року СуСД, відділ у справах сімї, молоді та спорту

 

 

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Комплексної програми роботи з дітьми на 2016-2020 роки

 1. 1.Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, служба у справах дітей

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. 3.Розробник програми

Служба у справах дітей Трускавецької міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 1. Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей Трускавецької міської ради

 1. 5.Учасники програми

Служба у справах дітей Трускавецької міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 1. Термін реалізації програми: січень 2016 р.- грудень 2020 р.

                

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   __270 тис. грн.._

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету   __225_ тис.грн
 2. 2.Залучених коштів               __45,0__ тис. грн
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2016 2017 2018 2019 2020

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі 50 55 55 55 55 270
Міський бюджет 45 45 45 45 45 225
Залучені кошти 5 10 10 10 10 45


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува-ний результат  
Джерела** Обсяги, тис. грн.  
  2016 2017 2018 2019 2020    
1. Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування затрат , тис.грн СуСД Кошти міського бюджету 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Культурний розвиток дітей  
продукту, осіб 135 135 135 135 135  
ефективності, грн.. 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1  
якості, % 10% 10% 10% 10% 10%  
2. Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю

Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей

затрат , тис.грн СуСД Кошти міського бюджету 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Розширення світогляду дітей  
продукту, осіб 45 45 45 45 45  
ефективності, грн.. 60 60 60 60 60  
якості, % 12% 12% 12% 12% 12%  
3.

Здійснення заходів щодо профілактикитправопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та

вчинення насильства щодо них

Організація та проведення тренінг-семінарів з питань роботи з дітьми затрат , тис.грн СуСД Кошти міського бюджету 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення іх законних прав та інтересів  
продукту, осіб 200 200 200 200 200  
ефективності, грн.. 28 28 28 28 28  
якості, % 100% 100% 100% 100% 100%  
4.

Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю

Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів затрат , тис.грн СуСД Кошти міського бюджету

17,4

17,4

17,4 17,4 17,4

Всесторонній розвиток дітей пільгових категорій

 
продукту, осіб 740 740 740 740 740  
ефективності, грн.. 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5  
якості, %  
100% 100% 100% 100% 100%  
5. Проведення заходів з дітьми-інвалідами затрат , тис.грн СуСД Кошти міського бюджету 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Підтримка дітей з обмеженими можливостями  
продукту, осіб 120 120 120 120 120  
ефективності, грн.. 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8  
100% 100% 100% 100% 100%  
якості, %  
Всього 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0    
                               

                                                    Секретар міської ради                                                                              Н.Пономаренко

 

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

sign

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200
Місце розташування

Підтримуйте зв'язок