РІШЕННЯ № 40 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017 р.р.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 грудня 2015 року                       № 40

          

Про затвердження програми

соціальної підтримки окремих

категорій мешканців

м. Трускавця на 2016-2017 р.р.      

       Створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян та забезпечення соціальних гарантій учасникам національно-визвольних змагань, чорнобильцям, почесним громадянам міста, літнім людям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, мешканцям м.Трускавця, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, соціальну підтримку дітям, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції та іншим соціально-незахищеним мешканцям міста, керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

            1. Затвердити Програму соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017 р. (далі – Програма), згідно додатку.

            2. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради та відділу освіти Трускавецької міської ради забезпечити виконання програми.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з

питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

 

Міський голова                                                              А.Кульчинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 24 грудня 2015 року № 40

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 

Програми соціальної підтримки

окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017 р.р.

  1. 1.Ініціатор розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Відділ освіти Трускавецької міської ради

  1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

  1. 3.Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Відділ освіти Трускавецької міської ради

  1. Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Відділ освіти Трускавецької міської ради

  1. 5.Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Відділ освіти Трускавецької міської ради

 

  1. Термін реалізації програми: січень 2016 р.- грудень 2017 р.

                

  1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   __5800,8_

у тому числі:

  1. 1.Коштів міського бюджету   __3646,0_ тис.грн
  2. 2.Коштів бюджету розвитку  __2154,8__ тис. грн

              ______________

                                                          

                                                                                                           

                                                  

Програма

соціальної підтримки окремих

категорій мешканців

м. Трускавця на 2016-2017 р.р.

  1. 1.Загальна характеристика

     Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017 р.р. (далі – Програма) є програмою соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2016-2017 рр.

 

   Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної реабілітації інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», інших нормативно-правових актів, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

         2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

     Одне з першочергових завдань Трускавецької міської ради як органу місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. Зокрема, невідкладної підтримки потребують пенсіонери; діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування; особи похилого віку; учасники національно-визвольних змагань; особи, які зазнали політичних репресій; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; мешканці м.Трускавця, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечують її проведення, сім’ї загиблих учасників АТО, їх діти та іншим категоріям громадян міста

     Програма спрямована на проведення системи заходів щодо підвищення рівня соціального захисту соціально-вразливих верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, підтримки осіб похилого віку.

     Так, у м. Трускавці проживає 5868 пенсіонерів, з них 1074 отримують пенсію в мінімальному розмірі, 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 60 дітей-інвалідів, 95 постраждалих від аварії на ЧАЕС, 132 учасників національно-визвольних змагань, 37 осіб, які зазнали політичних репресій, 60 довгожителів міста, 107 учасники бойових дій в зоні АТО.

          

3. Мета Програми

     Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем соціально-незахищених верств мешканців міста.

     Cуттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян.

 

     Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану соціально-незахищених категорій громадян шляхом надання їм адресної допомоги: учасників бойових дій УПА; людей похилого віку; потерпілим від аварії на ЧАЕС; інвалідам війни, дітям-сиротам, мешканцям м.Трускавця, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечують її проведення або загинули (померли), соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції та іншим малозабезпеченим громадянам.

 

     4. Перелік завдань і заходів Програми та результативних показників Програми

 

Програма реалізується шляхом здійснення заходів:

4.1. підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, довгожителів міста та інших соціально незахищених категорій:

- доплата до пенсій учасникам бойових дій УПА;

- адресна грошова підтримка довгожителів міста;

- відшкодування коштів за житлово-комунальні послуги опікунам дітей-сиріт4

- адресна допомога учасникам бойових дій в зоні АТО.

4.2. покращення матеріального стану незахищених малозабезпечених верств мешканців міста шляхом надання одноразової грошової допомоги за розпорядженнями міського голови.

4.3. оздоровлення потерпілих від аварії на ЧАЕС, інвалідів та учасників бойових дій в зоні АТО шляхом придбання санаторно-курортних путівок;

4.4. надання допомоги на поховання незастрахованим особам;

4.5. надання адресної допомоги соціально-незахищеним мешканцям міста у зв’язку з проведенням децентралізації систем опалення багатоквартирних житлових будинків:

- шляхом надання матеріальної допомоги на відшкодування частини витрат при встановленні автономного опалення;

- шляхом надання матеріальної допомоги на встановлення та придбання приладів обліку.

4.6. надання передбаченої законодавством України допомоги окремим малозабезпеченим верствам населення (соціальні послуги);

4.7. розширення соцільних гарантій в оплаті житла і комунальних послуг окремим категоріям населення:

-надання пільг на оплату житла та комунальних послуг учасникам бойових дій УПА, інвалідам війни УПА, дітям політв’язнів, які не мають власних сімей, реабілітованим особам згідно ст.. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в України»; надання пільг на послуги зв’язку учасникам бойових дій УПА; громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста»; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.8. забезпечення фінансової підтримки громадської організації Асоціації інвалідів міста;

4.9. надання щомісячної адресної грошової допомоги мешканцям м.Трускавця, які

беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечують її проведення;

4.10. забезпечення соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції, забезпечують її проведення або загинули (померли), шляхом звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів (у тому числі груп продовженого дня).

До результативних показників Програми належать:

1. показники витрат:

1.1. кількість громадян, які звернулися за відповідною виплатою/допомогою;

1.2. кількість ветеранів УПА, учасників національно-визвольних змагань;

1.3. кількість громадських організацій, які звернулися за фінансовою допомогою;

1.4. кількість проведених заходів/наданих послуг.

2. показники продукту:

2.1. кількість одержувачів соціальних послуг/виплат;

2.2. кількість адресної грошової допомоги, інших виплат, визначених Програмою;

2.3. кількість громадських організацій, які отримали фінансову допомогу;

3. кількісні показники:

3.1. середній розмір соціальної підтримки на одну особу/сімю;

3.2. середні витрати на одне поховання;

3.3. середні витрати на одну громадську/благодійну організацію;

3.4. вартість заходів і наданих послуг.

4. якісні показники:

4.1. відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості;

Завдання, заходи та показники Програми подані в додатку 1

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

     Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-незахищених і вразливих верств населення міста шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

     Програма діє на принципах адресності; відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно місцевих соціальних програм.

    

6. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, затверджені сесією Трускавецької міської ради на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів: управлінням праці та соціального захисту населення та відділом освіти Трускавецької міської ради

Виконання Програми здійснюється впродовж 2016-2017 років.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Виконання Програми забезпечується управлінням праці та соціального захисту населення та відділом освіти за рахунок коштів міського бюджету та бюджету розвитку з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та відділ освіти.

Управління праці та соціального захисту населення та відділ освіти, щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає до фінансового управління міської ради звіт про стан виконання заходів Програми.

Контроль за станом реалізації  Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників

Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Трускавця на 2016-2017 рр.

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува-ний результат  
Джерела** Обсяги, тис. грн.  
  2016 2017    
1. Підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально незахищених категорій. Надання щомісячної адресної грошової допомоги мешканцям м.Трускавця – учасникам бойових дій в зоні АТО затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 960,0 960,0 Підтримка матеріального стану соціально-незахищених верств населення міста, літніх людей, сімей інвалідів  
продукту, осіб 40 40  
ефективності, грн.. 2000 2000  
якості, % 100% 100%  

Надання доплати до пенсій учасникам бойових дій УПА

затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 44,0 47,7  
продукту, осіб 12 12  
ефективності, грн.. 305

331

 
якості, % 100% 100%  
Адресна грошова підтримка людям похилого віку затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 40,3 43,7  
продукту, осіб 60 60  
ефективності, грн.. 672 728  
якості, % 100% 100%  

Одноразова грошова допомога сімям загиблих учасників АТО

затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 30,0 30,0  
продукту, осіб 3 3  
ефективності, грн.. 10000 10000  
якості, % 100% 100%  
2. Покращення матеріального стану незахищених малозабезпечених верств мешканців міста

Надання одноразової допомоги за розпорядженням міського голови до визначних свят:

до Великодніх свят;

до річниці Чорнобиля;

до Дня матері;

до Дня незалежності;

до річниці утворення УПА; до Дня захисника Вітчизни; інвалідам, одиноким та малозабезпеченим громадянам міста

на придбання овочів на осінньо-зимовий період; та інших визначних дат

затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 148,8 164,0 Отримання разової матеріальної допомоги соціально-вразлимиви категоріями населення міста  
продукту, осіб  
1000 1000  
ефективності, грн.. 179 194  
якості, % 100% 100%  
3. Оздоровлення потерпілих від аварії на ЧАЕС, інвалідів Придбання путівок потерпілим від аварії на ЧАЕС, інвалідам та учасникам бойових дій в зоні АТО затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 27,0 29,3 Оздоровлення інвалідів та потерпілих від аварії на ЧАЕС  
продукту, осіб 6 6  
ефективності, грн.. 4500 4500  
якості, % 100% 100%  
4. Надання допомоги на поховання незастрахованим особам Надання допомоги на поховання незастрахованим особам затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 24,2 26,3 Соціальна підтримка особам, що здійснили поховання  
24 26  
продукту, осіб  
ефективності, грн.. 1000 1000  
якості, %  
100% 100%  
5. Адресна допомога соціально-незахище-иим мешканцям міста у зв’язку з проведенням децентралізації систем опалення багатоквартирних житлових будинків Надання матеріальної допомоги та часткової (повної) оплати робіт мешканцям м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних   житлових будинках, що від’єднані від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти бюджету розвитку 1033,5 1121,3 Допомога малозабезпече-ним сім’ям, будинки яких відключені від системи теплопостачання у встановленні автономного опалення  
продукту, осіб 150 150  
ефективності, грн..  

6890

7475

 
якості, %  
100% 100%  
Адресна допомога на встановлення та придбання приладів обліку малозабезпеченим особам та іншим соціально-незахищеним мешканцям міста затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 22,0 24,0  
продукту, осіб 20 20  
ефективності, грн.. 1100 1200  
якості, %  
100%

100%

 
6

Надання передбаченої

законодавст-вом України допомоги окремим малозабезп-еченим верствам населення.

Виплата компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг відповідно до постанови КМ України №558 від 29.04.2004 року

затрат , тис.грн

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 33,6 36,5 Реалізація Закону України «Про соціальні послуги»  

продукту, осіб

 
15 15  
ефективності, грн..  

187

203  
100% 100%  
якості, %  
7 Розширення соціальних гарантій в оплаті житла і комунальних послуг окремим категоріям населення

Надання пільг на оплату житла та комунальних послуг учасникам бойових дій УПА, інвалідів війни УПА, дітям політв’язнів, які не мають власних сімей, реабілітованим особам по ст.. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в України та громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста», дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надання пільг на послуги зв’язку учасникам бойових дій УПА та особам, які мають відзнаку за заслуги перед містом

затрат , тис.грн

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 333,4 361,7 Матеріальна підтримка сімей національно-визвольних змагань, дітей-сиріт та громадян, які мають відзнаку за заслуги перед містом  
продукту, осіб  
147 147  

ефективності, грн..

 
189 205  
якості, %  
100% 100%  

8

 

 

 

 

Фінансова підтримка громадської Асоціації інвалідів міста Фінансова підтримка статутної діяльності Асоціації інвалідів міста затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 22,4 24,3 Розвиток і підтримка потенціалу громадських організацій у вирішенні ними проблем інвалідів міста  
продукту, осіб 1 1  
ефективності, грн..  
22400 24300  
якості, %  
100% 100%  
9 Соціальна підтримка дітей, батьки яких беруть (брали) участь в анти терористичній операції, забезпечують її проведення або загинули (померли) Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста

затрат , тис.грн

Відділ освіти Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 34,6 48,0 Соціальна підтримка дітей, батьки яких беруть (брали) участь в анти терористичній операції, забезпечують її проведення або загинули (померли)  
продукту, осіб 12 15  

ефективності, грн..

18 20  
якості, % 100 100  
Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів (у тому числі груп продовженого дня)

затрат , тис.грн

Відділ освіти Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 51,4 78,8  
продукту, осіб 25 30  

ефективності, грн..

12

13

 

якості, %

100 100  
Всього 2805,2 2995,6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми соціальної підтримки окремих

категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017 р.р.

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн.. 2016__ рік 2017__ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 2805,2 2995,6  
у тому числі      
міський бюджет 1771,7 1874,3  
бюджет розвитку 1033,5 1121,3  
кошти небюджетних джерел** 0 0 0

 

 

 

 

 

                     Секретар міської ради                                                     Н.Пономаренко

 

 

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

sign

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200
Місце розташування

Підтримуйте зв'язок