РІШЕННЯ № 41 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження міської цільової соціальної програми роботи з сім'ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 грудня 2015 року                        № 41

 

                 

Про затвердження міської цільової

соціальної програми роботи з сім'ями,

дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р I Ш И Л А:

 

            1. Затвердити міської цільової соціальної програми роботи з сім'ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки, згідно додатку.

            2. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) при формуванні бюджету міста на 2016-2020 роки передбачити кошти на фінансування програми.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (голова О.Карпин) та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики (голова І.Стасик).

 

 

 

 

Міський голова                                                              А. Кульчинський

                             Додаток

                            до рішення міської ради
                            № 41 від 24 грудня 2015 року

Паспорт міської цільової соціальної програми
роботи з сім'
ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

                                        

 1. Ініціатор розроблення програми - Трускавецька міська рада
 2. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми —Виконавчий комітет (відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради)
 2. Співрозробники програми — міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради
 3. Відповідальний виконавець програми-відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради
 4. Учасники програми -відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ освіти Трускавецької міської ради, міські громадські організації
 5. Термін реалізації програми —
  1. 1.Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм) І етап – 2016, ІІ етап — 2017, ІІІ етап – 2018,

ІV етап – 2019, V етап - 2020

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього: 569,0 тис. грн.

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету 494,0 тис.грн.
 2. 2.Коштів інших джерел (вказати) 75,0 тис. грн.

Міський голова                                           Кульчинський А.Б.        _______________

                                                                                     (П.І.Б)                           (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                   

відділ у справах сім'ї, молоді та спорту      Коваль Р.Л.                     ______________

                                                                                  (П.І.Б.)                               (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                   

         міський центр соціальних служб

         для сім'ї, дітей та молоді                                 Онаць Н.П.                   ______________

                                                                                  (П.І.Б.)                                 (підпис)

Тел.:

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

НА 2016-2020РОКИ

1. Правові підстави

Міська цільова соціальна програма роботи з сім'ями, дітьми та молоддю  на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки” від 30 вересня 2015 року № 1018-р, Закону України про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, Закон України про попередження насильства в сім'ї, з метою організації соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю у м. Трускавці, керуючись п.22 ст. 26 Закону Украни “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Мета Програми

            Мета Програми полягає у необхідності підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, створенні сприятливих умов для розвитку молоді, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей.    

 Основним завданням програми є:

-        надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

-        сприяння проявам ініціативи та активності у молодих людей в усіх сферах життєдіяльності суспільства , залучення їх до участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем молоді;

-        утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів;

-        соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які перебувають ускладних життєвих обставинах, прийомних сімей та ДБСТ

-        проведення інформаційно-просвітницької роботи (у тому числі, виготовленнята розміщення соціальної програми), спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;

-        підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок;

-        забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій;

-        надання можливості різним категоріям дітей проявити свої творчі здібності під час участі уміських виставках, конкурсах, фестивалях;

-        підтримка та розвиток волонтерського руху.

3. Відповідальний виконавець Програми
     Відповідальні за виконання Програми - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту та міський центрсоціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  
             

4. Завдання і напрямки реалізації Програми

- Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм;

- Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям;
- Адресні соціальні послуги та допомоги;
- Літннє оздоровлення та відпочинок дітей;

- Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів.

- Діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій;

- Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.;

- Соціальна реклама та благодійні акції;

- Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ;

- Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які щороку передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті, а також коштів державного та обласного бюджетів, спонсорів, інвесторів та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству України. Згідно з додатком №2.

6. Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання програми очікується:

-        Підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                 соціального становлення та розвитку молоді;

-        активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності;

-        поліпшення соціальної роботи з сім'ями, та молоддю;

-        розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

-        залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу;

-        створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

-        зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей;

-        зміцнення і стабілізація стрруктури органів державної влади, який займаються розвязаням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній сфері;

-        створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу молодіжних і дитячих громадських організацій до засобів масової інформації.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням заходів з реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

                    


Ресурсне забезпечення

міської цільової соціальної програми роботи з сім'ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 83 102,5 115 127,5 141 569
у тому числі            
міський бюджет 77 88,5 99 109,5 120 494
кошти небюджетних джерел** 6 14 16 18 21 75

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи -
головного розпорядник
а коштів                     Кульчинський А.Б.                           ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми

відділ у справах сім'ї, молоді та спорту        Коваль Р.Л.                                       ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                  (підпис)

                       Відповідальний

                        Виконавець Програми

                       міський центр

                       соціальних служб для сім'ї,

                       дітей та молоді                                                   Онаць Н.П.                                           ______________

                                                                                                            (П.І.Б.)                                                     (підпис)

тел.:

                                                                                                      

ПЕРЕЛІК

заходів міської цільової соціальної програми роботи з сім'ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі Очікуваний результат

1.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сім'ї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят. 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування.

2016 р. 12,0
201
7 р. - 12,0
201
8 р. - 14,0
2019 р. - 15,0

2020 р-17,0

Формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної   самосвідомості;

2.

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям. Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

2016-2020 роки

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;


Міський бюджет.

2016 р. 12,0
201
7 р. -12,0

2018 р. - 14,0

2019 р. - 14,0
2020 р-14,0

 

Підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забезпеченння необхідних умов для                                                                                   соціального становлення та розвитку молоді;


3.

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

-        Служба соціальної підтримки сімей;

-        КЦС “Турбота”;    

-        Служба соціально-профілактичної роботи.    

2016-2020 роки

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет; 2016 р. - 1,0
201
7 р. - 2,0
201
8 р. - 2,0
2019 р. - 3,0
2020 р- 4,0

Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4. Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Міський бюджет

2016 р. - 16,0
201
7 р. - 18,0
201
8 р. - 20,0
2019 р. - 20,0
2020 р- 20,0

 

Створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
5. Літннє оздоровлення та відпочинок дітей Забезпечення програми літнього оздоровлення та відпочиноку дітей в тому числі для дітей соціально-незахищених категорій та обдарованих в УДЦ “Молода Гвардія” 2016-2020 роки

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділ освіти.

Розподіл путівок за кошти обласного бюджету

  Створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровим способом життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
6. Організація та проведення загальноміських молодіжних     розважальних заходів. Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді. 2016-2020роки

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти. 2016 р. - 3,0
2017 р. - 3,5
2018 р. - 4,0
2019 р. - 4,5
2020 р. - 5,0
Залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу.
7. Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій Організація пізнавально-краєзнавчих поїздок і екскурсій для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

2016 р. - 19,0
201
7 р. - 24,0
201
8 р. - 25,0
2019 р. - 29,0
2020 р- 32,0

 

Формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;
8. Діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти. 2016 р. - 1,0
2017 р. - 2,0
2018 р. - 2,0
2019 р. - 4,0
2020 р. - 5,0
Формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;
9. Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді. Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень. 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти.

2016 р. - 3,0
201
7 р. - 5,0
201
8 р. - 7,0
2019 р. - 7,0
2020 р- 8,0

 

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей.
10. Соціальна реклама Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім'ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш. 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 2016 р. - 3,0
2017 р. - 6,0
2018 р. - 7,0
2019 р. - 9,0
2020 р. - 10,0
Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.
11. Благодійні акції Проведення благодійних акцій “Великодній кошик”, “Серце до серця”, “Готуємо дітей до школи”, “Чистий дім” та ін. 2016-2020 роки Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 2016 р. - 12,0
2017 р. - 15,0
2018 р. - 16,0
2019 р. - 17,0
2020 р. - 20,0
Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
12. Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; 2016-2020 роки Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет 2016 р. - 1,0
2017 р. - 3,0
2018 р. - 4,0
2019 р. - 5,0
2020 р. - 6,0
Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.


Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

НА 2016-2020РОКИ

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2016 рік***
1.

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сім'ї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів , од. 9

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

12

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної   самосвідомості;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 12,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб562

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,3

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

     Виплати стипендій     міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

 

12

Заохочення за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті.

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 12,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 600

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, % 100

3

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

-        Служба соціальної підтримки сімей;

-        КЦС “Турбота”;

-        Служба соціально-профілактичної роботи.  

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді, тис. грн. 1,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Міський бюджет

            

                 1,0

Задоволення   соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 100

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 16,0

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Міський бюджет 16 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 400

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних     розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 3

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти. 3 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 3,0

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб562

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

Завдання 6

Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація пізнавально-краєзнавчих поїздок і екскурсій для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 4

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

19,0

 

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 180

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, грн. 4750

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. тис. грн. 1,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти. 1 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість дитячих і молодіжних громадських організацій од. 3

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, грн. 330

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 3,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 3  

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 30

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 100

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та розміщення соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім'ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 3,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 3 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 4

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 750

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акцій “Великодній кошик”, “Серце до серця”, “Готуємо дітей до школи”, “Чистий дім” та ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.12,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 12 задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 4

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 3000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.1,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет 1 Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість   проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 4

Ефективності

Середні витрати на один захід, грн. 0,25

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2017 рік***
1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сім'ї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів , од. 9

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

12

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної   самосвідомості;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 12,

0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб600

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,4

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

     Виплати стипендій     міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

 

12

Підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 12,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 600

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, % 100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

-        Служба соціальної підтримки сімей;

-        КЦС “Турбота”;

-        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді, тис. грн. 2,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Міський бюджет

            

                 2,0

Задоволення   соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 200

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 18,0

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Міський бюджет 18 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 450

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

         Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних     розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 4

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти. 3,5 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 3,5

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб662

Ефективності

Середні витрати на один захід , грн. 875

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

         Завдання 6

Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 6

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

24,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 240

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 4,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 2

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. тис. грн. 2,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти. 2 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість дитячих і молодіжних громадських організацій од. 3

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, грн. 666

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 5,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 5  

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 30

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 170

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім'ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 6,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 6 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 6

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1000

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акцій “Великодній кошик”, “Серце до серця”, “Готуємо дітей до школи”, “Чистий дім” та ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.15,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 15 задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 5

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 3000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.4

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет 3 Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість   проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 3

Ефективності

Середні витрати за однин захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2018 рік***
1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сім'ї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів , од. 10

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

14,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної   самосвідомості;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 14,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб662

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,4

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

 

14,0

Підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                   соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 14,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 700

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, % 100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

-        Служба соціальної підтримки сімей;

-        КЦС “Турбота”;

-        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді, тис. грн. 2,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Міський бюджет

            

               2,0

Задоволення   соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 200

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 20,0

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Міський бюджет 20 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 500

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

       Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних     розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 4

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти. 4 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 4,0

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб562

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

           Завдання 6

Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 5

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

25,0

 

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 200

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 5,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. тис. грн. 2,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти. 2 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість дитячих і молодіжних громадських організацій од. 4

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, грн. 500

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 7,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 7  

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 35

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 200

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім'ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 7,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 7 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт.5

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1400

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акцій “Великодній кошик”, “Серце до серця”, “Готуємо дітей до школи”, “Чистий дім” та ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.16,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 16 задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 4

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 4000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.4

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет 4 Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 4

Ефективності

Середні витрати за однин захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2019рік***
1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сім'ї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів , од. 10

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

15,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної   самосвідомості;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 15,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб662

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,5

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

 

14,0

Підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                  соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 14,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 700

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, % 100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

-        Служба соціальної підтримки сімей;

-        КЦС “Турбота”;

-        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді, тис. грн. 3,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Міський бюджет

            

               3,0

Задоволення   соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 300

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 20,0

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Міський бюджет 20 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 500

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

       Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних     розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 4

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти. 4,5 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 4,5

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб562

Ефективності

Середні витрати на один захід , грн. 1125

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

           Завдання 6

Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 6

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

29

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 240

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 4,8

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. тис. грн. 4,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти. 4 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість дитячих і молодіжних громадських організацій од. 4

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, тис. грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 7,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 7  

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 30

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 233

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

 
9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім'ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 9,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 9 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 9

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1000

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акцій “Великодній кошик”, “Серце до серця”, “Готуємо дітей до школи”, “Чистий дім” та ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.17,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 17 задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 4

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 4250

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.5

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет 5 Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість   проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 5

Ефективності

Середні витрати за однин захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2020 рік***
1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сім'ї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів , од. 10

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

17,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної   самосвідомості;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 17,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб762

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,7

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

 

14,0

Підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                   соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 14,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 700

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, % 100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

-        Служба соціальної підтримки сімей;

-        КЦС “Турбота”;

-        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім'ям, дітям та молоді, тис. грн. 4,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Міський бюджет

            

4,0

              

Задоволення   соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 400

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 20,0

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Міський бюджет 20 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 500

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

               Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних     розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 4

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти. 5 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 5,0

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб762

Ефективності

Середні витрати на один захід ,. грн. 1250

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

           Завдання 6

Організація поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 5

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

32

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 200

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 6,4

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. тис. грн. 5,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет, залучені кошти. 5 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість дитячих і молодіжних громадських організацій од. 5

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, тис.грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 8,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 8  

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 40

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 200

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім'ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 10,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 10 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 10

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1000

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акцій “Великодній кошик”, “Серце до серця”, “Готуємо дітей до школи”, “Чистий дім” та ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.20,0

Відділ у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський бюджет 20 задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 5

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 4000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.6,0

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Міський бюджет 6 Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість   проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 6

Ефективності

Середні витрати за однин захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

                   

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо. ** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Міський голова                                                                      Кульчинський А.Б.                 ______________

                                                                                                        (П. І. Б.)                                         (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми

відділ у справах сім'ї, молоді та спорту                              Коваль Р.Л.                      ______________

                                           (П. І. Б.)                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми

                                   міський центр соціальних служб

                                   для сім'ї, дітей та молоді                                                          Онаць Н.П.                   ______________

                                              (П. І. Б.)                                               (підпис)

 

 

 

 

 

 

                                                  Секретар міської ради                                                                          Н.Пономаренко

 

 

 

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

sign

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200
Місце розташування

Підтримуйте зв'язок