Рішення виконавчого комітету № 48 від 23.02.2017р. "Про відмову в наданні ФОП Ходаку Я.Я. дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавець"

 УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської  області

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  23  лютого  2017  року            №  48 

Про відмову в наданні ФОП Ходаку Я.Я.
дозволу на розміщення зовнішньої
реклами у м.Трускавець

        Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності, керуючись ст.16 Закону України  «Про рекламу», ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Правил розміщення МАФ - зовнішньої ре­клами у м. Трускавець», затверджених рішенням виконавчого комітету № 158 від 21.04.2011р., виконавчий комітет міської ради

                                                        В   И   Р   І   Ш   И   В   :

            1. Відмовити в наданні дозволу ФОП Ходаку Ярославу Ярославовичу на розміщення МАФ - зовнішньої реклами у м.Трускавець, рекламоносія (щит 1 шт.) розміром 6м*3м, за адресою: вул.Воробкевича, (перехрестя біля супермаркету Колібріс), відповідно до пп.5.1.7. п.5 «Правил розміщення МАФ - зовнішньої ре­клами у м.Трускавець», а саме розміщення зовнішньої реклами повинно здійснюватись з забезпеченням видимості перехресть.

            Крім того на даній земельній ділянці проходять підземні інженерні комунікації, відповідно до поданого заявником топогеодезичного знімку місцевості.

            2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  (О.Ткаченка).

                                         Міський голова                                                 А.Кульчинський