Рішення виконавчого комітету № 56 від 09.07.2020р."Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Т.Шевченка, 9"

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 09 липня 2020 року           № 56        

Про розроблення детального плану
території земельної ділянки за
адресою вул.Т.Шевченка, 9           

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статтями 12, 17 Закону України "Про основи містобудування", статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 "Склад та зміст детального плану території" та розглянувши заяву ТзОВ "Монтаженерго 2018" від 23.06.2020р., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Розробити детальний план території для будівництва санаторно-оздоровчого комплексу на земельній ділянці (кадастровий номер 4611500000:01:011:0052) розташованої за адресою вул.Т.Шевченка, 9 у м.Трускавці.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачу ТзОВ "Монтаженерго 2018" забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
        4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та пояснювальної записки, розділу "Охорона навколишнього природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;
            4.4. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної
документації;
            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до
проекту містобудівної документації.
      4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                              А.Кульчинський