previous arrow
next arrow
Slider

РІШЕННЯ № 422 від 02 лютого 2017 року Про внесення змін до міської програми «Проведення заходів із землеустрою на 2016-2020років» ,затвердженої рішенням міської ради № 21 від 03.12.2015 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  02 лютого  2017 року                     № 422

 

 Про внесення змін до міської  програми

     «Проведення заходів із землеустрою

      на  2016-2020років» ,затвердженої

      рішенням міської ради № 21

      від 03.12.2015 року

             

              З метою ефективного використання коштів, що спрямовуються на виконання заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення і забезпечення раціонального використання земельних ресурсів , беручи до уваги висновки профільних депутатських комісій , керуючись п.п. 22,34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

        1. Внести зміни в рішення міської ради №21 від 03.12.2015року про затвердження міської програми «Проведення заходів із землеустрою на 2016-2020роки» та викласти в новій редакції,  згідно додатку .

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування,містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

            Міський  голова                                                                         А.Кульчинський

 

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 02.02.2017 року № 422

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

«Проведення заходів із землеустрою»

                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми:Управління містобудування, архітектури та землекористування.

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ____________________________________________________

 1. Розробник програми: Управління містобудування, архітектури та землекористування.

 1. Співрозробники програми:________________________________________________

 1.  Відповідальний виконавець програми: Управління містобудування, архітектури та землекористування.

     

 1. Учасники програми____________________________________________________
 1. Термін реалізації програми________2016-2020 роки_________________________
 1. Етапи виконання програми

           (для довгострокових програм)   _____-___________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

     ресурсів, необхідних для реалізації

      програми, тис.грн, всього                _________1360.0 тис.грн___________________________

      в тому числі за рахунок коштів

      що поступили в порядку відшкодування

      втрат сільськогосподарського виробництва  ___________ 306.0 тис.грн._________________

 1. Коштів міського бюджету        __________1360.0 тис.грн    ________________________  В тому числі за рахунок коштів

     що поступили в порядку відшкодування

     втрат сільськогосподарського виробництва  ___________ 306.0 тис.грн._________________

           

 1. Коштів інших джерел (вказати)_________________________________

Керівник установи -
головного розпорядника

коштів

Міський голова                               Кульчинський А.Б                                    ______________

                                                                               (П. І. Б.)                                                                (підпис)   

Відповідальний

виконавець Програми

Начальник управління

містобудування, архітектури

та землекористування                       О. Плахтій                                                  ______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

тел.:5-14-86


Ресурсне забезпечення програми*

«Проведення заходів із землеустрою»  

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016р.

2017 р.

2018  р

20 19 р.

2020р.

Усього витрат на

виконання

        програми             

Усього,

145.0

570.0

60.0

75.0

510.0

1360.0

в тому числі що поступили в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва  

   -

190.0

     -

   -

116.0

-

міський бюджет

145.0

570.0

60.0

75.0

510.0

1360.0

кошти небюджетних джерел**

 

 

Керівник установи -
головного розпорядника коштів

Міський голова                                                                    А.Кульчинський                                                                                                                                         ______________

                                                                                                                            (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                 (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                                                                             
               

Начальник управління   

містобудування, архітектури

та землекористування                                                              О. Плахтій                                                                                 ______________

                                                                                                                          (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                       (підпис)

 

Додаток до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                 від №422 від 02.02.2017року

Перелік завдань, заходів та показників міської програми*

«Проведення заходів із землеустрою »

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела

Обсяги, тис. грн.

 

2016 рік***

 

1

Проведення заходів із землеустрою

1.1. Виготовлення проектів землеустрою  на земельні ділянки для продажу на земельних торгах

затрат :

проекти землеустрою  на земельні ділянки, од

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

25.0

Виготовлення 5 проектів землеустрою, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів, га.

0,8900

 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу через аукціон, од.

5

 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 

1.2. виготовлення експертних оцінок на землю

затрат :

Експертні грошові оцінки земельних ділянок

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

80

Виготовлення 15 експертних оцінок на земельні ділянки, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 

продукту :

Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу, од

10

 

Ефективності:

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертних оцінок, га

1,5

 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно їх виготовити, %

100

 

1.3 Підготовка  висновку екологічної експертизи про відповідність меж об’єкта природно- заповідного фонду парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Курортний парк»

затрат :   висновок екологічної експертизи про відповідність меж об’єкта природно- заповідного фонду парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Курортний парк»

продукту :

площа курортного парку, га.

Ефективності:
визначення площі  об’єкта природно- заповідного фонду парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Курортний парк»

Якості підготовчі роботи по виготовленню проекту щодо встановлення меж курортного парку

Інститут екології Карпат НАН України

Місцевий бюджет

40.0

Встановлення меж об’єкта природно- заповідного фонду парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Курортний парк»

 

ВСЬОГО

145.0

 

2017 рік***

 

1

Проведення заходів із землеустрою

1.1. Виготовлення проектів землеустрою  на земельні ділянки для продажу на земельних торгах

затрат :

проекти землеустрою  на земельні ділянки для продажу на земельних торгах, од.

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

30.0

Виготовлення 6 проектів землеустрою, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів, га.

0,850

 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу через аукціон, од.

6

 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 

1.2. Виготовлення експертних оцінок на землю

затрат :

Експертні грошові оцінки земельних ділянок

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

40,0

Виготовлення 10 експертних оцінок на земельні ділянки, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертних оцінок, га

0,75 га.

 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу, од.

10

 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 

1.3. Виготовлення проектів землеустрою  щодо організації встановлення меж першої зони (зони суворого режиму)

затрат :

проекти землеустрою щодо організації встановлення меж першої зони (зони суворого режиму)

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

120,0

Встановлення меж першої зони (зони суворого режиму) для контролю та раціонального використання земель в межах цих зон з метою збереження природних властивостей наявних лікувальних ресурсів, запобігання забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню цих ресурсів.

 

Продукт: площа земельних ділянок на які планується виготовлення проектів,га

110

 

Ефективність :кількість земельни х ділянок на які встановлюються межі,од.

5

 

Якості:Відсоток земель в межах першої санітарної зони межі якої встановлюється до загальної кількості земель першої зони

100

 

1.4. Виготовлення проектів землеустрою  щодо організації встановлення меж прибережно – захисних смуг

затрат :

проекти землеустрою  щодо організації встановлення меж прибережно – захисних смуг

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

90,0

Встановлення меж прибережно – захисних смуг для покращення екологічного стану об’єктів (р. Солониця, Воротище та інших водних об’єктів)

 

Продукту:площа земельних ділянок на які планується виготовлення проектів,га

15

 

Ефективність: Дотримання норм Водного кодексу України

Дотримання вимог екологічної безпеки в межах прибережно-захисних смуг водних об’єктів

 

Якості: Відсоток земель в межах прибережно захисних смуг межі яких встановлюються до загальної кількості земель прибережно-захисних смуг %

100

 

1.5. Виготовлення проекту землеустрою  щодо встановлення та зміни меж міста

затрат :

проект землеустрою  щодо встановлення та зміни меж міста .

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

100,0

Ефективне використання та розпорядження землями міста, встановлення меж міста згідно затвердженого генерального плану міста-курорту Трускавець

 

Продукту: Площа земель адміністративного підпорядкування міста,га

1633

 

Ефективність: впорядкування існуючих земель міста з дорученням додаткових земель відповідно затвердженого генерального плану міста

Отримання додаткових земель з метою розвитку курорту

 

Якості проведення підготовчих робіт по розробці проекту камеральні роботи

100

 

1.6 Проведення грошової оцінки земель міста

затрат :

звіт про нормативну грошову оцінку земель міста

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет В т.ч

За рахунок

Втрат с/г

виробництва

190.0

Виготовлення звіту про нормативну грошову оцінку міста

 

продукту :

Площа земель на яку буде проведено нормативно - грошову оцінку га.

 

1633

 

Ефективності:
Кількість населених пунктів на які буде проведено нормативно грошову оціну землі, од.

1

 

Якості: вартість земель для оподаткування

100

 

ВСЬОГО

570.0

 
 

                                                                                                                                          2018 рік***

 
 

1

Проведення заходів із землеустрою

1.1. Виготовлення проектів землеустрою  на земельні ділянки

затрат :

проекти землеустрою  на земельні ділянки для продажу на земельних торгах

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

20.0

Виготовлення 3 проектів землеустрою, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 
 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів, га.

0,1000

 
 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу через аукціон, од.

3

 
 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити

100%

 
 

1.2. Виготовлення експертних оцінок на землю

затрат :

Експертні грошові оцінки земельних ділянок

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

40,0

Виготовлення 10 експертних оцінок на земельні ділянки, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 
 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертних оцінок, га

0,2 га.

 
 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу, од.

10

 
 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 
 

Усього на етап або на програму:

60.0

 
 

2019 рік***

 
 

1

Проведення заходів із землеустрою

1.1. Виготовлення проектів землеустрою  на земельні ділянки

затрат :

проекти землеустрою  на земельні ділянки для продажу на земельних торгах

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

35.0

Виготовлення 3 проектів землеустрою, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 
 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів, га.

0,1000

 
 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу через аукціон, од.

3

 
 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити

100%

 
 

1.2. Виготовлення експертних оцінок на землю

затрат :

Експертні грошові оцінки земельних ділянок

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

40,0

Виготовлення 10 експертних оцінок на земельні ділянки, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 
 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертних оцінок, га

0,2 га.

 
 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу, од.

10

 
 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 
 

Усього на етап або на програму:

75.0

 
 

2020 рік***

 
 

1

Проведення заходів із землеустрою

1.1. Виготовлення проектів землеустрою  на земельні ділянки

затрат :

проекти землеустрою  на земельні ділянки для продажу на земельних торгах

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

30.0

Виготовлення 3 проектів землеустрою, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 
 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів, га.

0,1000

 
 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу через аукціон, од.

3

 
 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити

100%

 
 

1.2. Виготовлення експертних оцінок на землю

затрат :

Експертні грошові оцінки земельних ділянок

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

40,0

Виготовлення 10 експертних оцінок на земельні ділянки, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

 
 

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертних оцінок, га

0,2 га.

 
 

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу, од.

10

 
 

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 
 

1.3 Проведення інвентаризації  земельміста

затрат :

звіт про нормативну грошову оцінку земель міста

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

440

Виготовлення звіту про нормативну грошову оцінку міста

 
 

продукту :

Площа земель на яку буде проведено нормативно- грошову оцінку га.

1633га

 
 

Ефективності:
Кількість населених пунктів на які буде проведено нормативно грошову оціну землі, од.

1

 
 

Якості: вартість земель для оподаткування

100%

 
 

Усього на етап або на програму:

510.0

 
                                     

 

 Міський голова                                                              _А.Кульчинський__                                                                  _____________                                                                                                                

Начальник управління містобудування

Архітектури та землекористування                               О. Плахтій_                                                           ______________________

                                         Секретар міської ради                                                                        Н.Пономаренко

                                          

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                            

поіменне голосування

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок