Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів Про поновлення договорів оренди землі по вул. Данилишиних ПФ «Галицький двір»

                                      УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ____________20____ р.             № ____

Про поновлення  договорів оренди землі

по вул. Данилишиних ПФ «Галицький двір»

  

Розглянувши заяви Приватної фірми «Галицький двір», керуючись ст.33 Закону України "Про оренду землі",   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні",   міська рада

                                                                                                                               В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Поновити Приватній фірмі «Галицький двір» договори оренди землі терміном до 01.04.20____ роки

- площею 0,0521 га по вул.Данилишиних, б/н для будівництва та обслуговуван-ня медичної установи з офісом, кадастровий номер 4611500000:08:002:0011; категорія земель - землі житлової та громадської забудови.

- площею 0,0400 га по вул. Данилишиних, б/н для будівництва та обслуговуван- ня магазину з офісним приміщенням, кадастровий номер 4611500000:08:002:0002, категорія земель - землі житлової та громадської забудови.                

- площею 0,1200 га по вул. Данилишиних, б/н для будівництва та обслуговуван-ня готелю курортного типу, кадастровий номер 4611500000:08:002:0005, категорія земель - землі житлової та громадської забудови.

- площею 0,1200 га по вул. Данилишиних, б/н для будівництва та обслуговуван-ня готелю курортного типу, кадастровий номер 4611500000:08:002:0010, категорія земель - землі житлової та громадської забудови.

  1. При проведенні розрахунку орендної плати  за землю керуватись рішенням Трускавецької міської ради  №166 віл 19.05.2016 року.
  2. ПФ «Галицький двір» використовувати земельні ділянки за цільовим при-значенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
  3.  Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.
  4.  ПФ «Галицький двір» зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

                                                                                          Міський голова                                                      А.Кульчинський