РІШЕННЯ № 965 від 19 червня 2018 року Про затвердження Програми підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець на 2018-2020 роки

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

   Від  19 червня 2018 року                 № 965

Про затвердження Програми

підтримки підприємницької

ініціативи учасників АТО

в м.Трускавець на 2018-2020 роки

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в рамках реалізації Завдання 3 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, міська рада

                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець на 2018-2020 роки (далі Програма) згідно додатку.
 2. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) забезпечити фінансування Програми, викладеної в п.1 цього рішення.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                     Міський голова                                                         А.Кульчинський

                                                                             Додаток                      

До рішення міської ради

                                                                                 № 965 від 19.06.2018 р.

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ УЧАСНИКІВ АТО В М.ТРУСКАВЕЦЬ

НА 2018-2020 РОКИ

 

 

Трускавець – 2018

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

   __ Програма підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми _Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми________________________________________
 3. Відповідальний виконавець програми Управління розвитку міста Виконавчого комітету Трускавецької міської ради
 4. Учасники програми ______________________
 5. Термін реалізації програми 2018-2020 роки
  • Етапи виконання програми (для довгострокових програм)_____________
 6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього в межах бюджетних призначень На 2018 рік – 42,0тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету в межах бюджетних призначень.

На 2018 рік – 42,0тис.грн.

 • Коштів інших джерел (вказати)_______________________________

 

 

Міський голова                        Кульчинський А.Б.                ______________

                                                               (П.І.Б.)  

 

Відповідальний

Виконавець Програми            Скибак Н.І.                            ________________

Управління розвитку міста

 

Тел.:5-11-92


ВСТУП

 

 

Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції у східних областях України) зумовлює збільшення кількості осіб, які були та є учасниками бойових дій та потребують соціальної та психологічної реабілітації. Одним із важливих чинників адаптації є підтримка та розвиток підприємницької ініціативи серед учасників АТО. Розвиток власної справи позитивно впливає на психофізичний стан осіб, сприяє вирішенню їх соціально-побутових проблем. Це в свою чергу зумовлює розвиток підприємницького середовища в місті, створення нових робочих місць та зростання економіки.

 

 

 1. Загальні положення

Програма підтримки учасників АТО (надалі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Програма визначає заходи щодо підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець.

 

 1. Головна мета, цілі та принципи реалізації Програми

 

Метою Програми є забезпечення компенсації частини відсотків за кредитами, взятими фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані громадянами України з офіційною пропискою на території м.Трускавець, що мають статус учасника АТО, підтверджений відповідним офіційним документом (надалі – фізичні особи-підприємці).

Реалізація Програми має забезпечити:

 • розвиток підприємницького середовища серед учасників АТО;
 • створення нових робочих місць;
 • збільшення валової доданої вартості продукції, що виготовляється в місті;
 • зміцнення позицій міста як інвестиційно привабливого регіону.

Принципи реалізації Програми:

 • використання коштів місцевого бюджету як важеля для активізації процесів місцевого розвитку;
 • нові форми організації продуктивних сил та місцевої політики;
 • позитивний імідж міста Трускавець як регіону безпечного та привабливого для інвестування та розвитку вже існуючого бізнесу.

 

ІІІ.    Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ІV. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми покладається на Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, який є розробником Програми і розпорядником коштів призначених на її виконання.

Розробник Програми щорічно звітує про її виконання перед громадськістю.

 

 1. Механізм виконання завдання Програми

 

Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець.

 

Виконання Завдання здійснюється шляхом компенсації частини відсотків за кредитами, взятими фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані громадянами України з офіційною пропискою на території м.Трускавець, що мають статус учасника АТО, підтверджений відповідним офіційним документом (надалі – фізичні особи-підприємці), а також підпадають під визначення малих згідно з положеннями Господарського кодексу України.

Участь у виконанні Завдання Програми можуть брати фізичні особи-підприємці, які є учасниками проекту Міжнародного фонду “Відродження” “Новий відлік” та/або інших проектів (програм), що передбачають навчання і супровід фізичних осіб-підприємців на етапах започаткування та ведення підприємництва. Фізичні особи-підприємці, які не є учасниками жодного із наведених вище проектів (програм), участь у виконанні Завдання Програми можуть брати виключно за умови посвідчення відповідним банківським документом наявності на поточному чи будь-якому іншому банківському рахунку такої фізичної особи-підприємця коштів у сумі не меншій, ніж 20% від розміру заявленого кредиту.

Кредитування фізичних осіб-підприємців здійснюють фінансово-кредитні установи, які уклали з департаментом економічної політики Львівської обласної державної адміністрації угоди (надалі – Генеральні договори).

За умовами Завдання Програми кредити надаються фізичним особам-підприємцям на:

- придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення, а також оборотних засобів (сировини, комплектуючих, продукції (товарів) для роздрібної та гуртової торгівлі);

- модернізацію технологічного процесу виробництва;

- розроблення нових видів продукції (товарів);

- промоцію бізнесу і пошук ринків збуту.

Відбір фізичних осіб-підприємців, на яких поширюється дія Програми є фізичні особи-підприємці, які прийняли участь у конкурсі інвестиційних проектів, який оголошений в межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області та стали переможцями.

У Виконавчий комітет Трускавецької міської ради фізична особа-підприємець подає:

 • копію інвестиційного проекту, який зареєстрований у журналі реєстрації Департаменту економічної політики Львівської ОДА та став переможцем конкурсного відбору;
 • копію листа Департаменту економічної політики про отримання згоди участі у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області;
 • копію кредитної угоди фінансово-кредитної установи їхнього кредитування із зазначенням позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит.

Компенсації за рахунок коштів місцевого бюджету підлягає частина відсоткової ставки по кредиту, яка рівна різниці відсоткової ставки фінансово-кредитної установи та відсотку компенсації Департаменту економічної політики Львівської ОДА (14 % річних), але не більше як 14 % річних.

У випадку порушення позичальником графіку погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких покладається на позичальника, відповідна фінансово-кредитна установа невідкладно на другий операційний день після настання факту такого порушення повідомляє про це департамент економічної політики. Порушення графіку погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких покладається на позичальника, є категоричною підставою для прийняття рішення щодо виключення такої фізичної особи-підприємця з числа тих, на яких поширюється участь у Програмі. Таке рішення уповноважений прийняти департамент економічної політики, підставою є повідомлення банку про порушення графіка. Після прийняття такого рішення участь у Програмі для відповідної фізичної особи-підприємця припиняється, про що його офіційно повідомляє департамент економічної політики. Після припинення участі у Програмі фізична особа-підприємець самостійно погашає усі фінансові зобов’язання за кредитом включаючи основну суму боргу та відсотки.

 

 

VІ.    Очікувані кінцеві результати реалізації Програми.

За умов стабільного фінансування реалізації заходів Програми буде забезпечено розвиток підприємницького середовища в м.Трускавець, підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО, зростання обсягів виробництва та розроблення нових видів продукції.

 

 


 

Ресурсне забезпечення

Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець

на 2018-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018 рік
(тис грн)

2019 рік
(тис грн)

2020 рік
(тис грн)

Усього витрат на виконання Програми
(тис грн)

Усього, тис грн:

42,0

42,0

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

у тому числі:

 

 

місцевий бюджет

42,0

42,0

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

державний бюджет (в т. ч. ДФРР)

співфінансування з місцевих бюджетів

міжнародна технічна допомога

кошти спонсорів та приватних інвесторів

 

 

 

Керівник установи

головного розпорядника коштів           Кульчинський А.Б.                      ___________                                                                                          (П. І. Б.)                                                        (підпис)

 

 

 

Відповідальний

виконавець Програми                       Скибак Н.І.                               ____________

                                                                                  (П. І. Б.)                                                 (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Програми підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО

в м.Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

№ п/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн.

2018 рік

1

Завдання 1 Підтримка підприємницької

ініціативи учасників АТО

в м.Трускавець

Відшкодування частини % за кредитами, взятими фізичними особами-підприємцями, що мають статус учасника АТО

Затрат,

Обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, наданими фізичним особам-підприємцям, 42,0тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет,

42,0

Розвиток підприємницького середовища серед учасників АТО. Здешевлення кредитних ресурсів для фізичних осіб-підприємців-учасників АТО

Продукту,

Кількість наданих кредитів, 1 од.

Ефективності

Середня сума відшкодування відсотків за кредитами, 42,0тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості наданих кредитів, 100 %

2019 рік

1

Завдання 1

Підтримка підприємницької

ініціативи учасників АТО

в м.Трускавець

Відшкодування частини % за кредитами, взятими фізичними особами-підприємцями, що мають статус учасника АТО

Затрат,

Обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, наданими фізичним особам-підприємцям, 42,0тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет,

42,0

Розвиток підприємницького середовища серед учасників АТО. Здешевлення кредитних ресурсів для фізичних осіб-підприємців-учасників АТО

Продукту,

Кількість наданих кредитів, 1 од.

Ефективності

Середня сума відшкодування відсотків за кредитами, 42,0тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості наданих кредитів, 100 %

2020 рік

1

Завдання 1

Підтримка підприємницької

ініціативи учасників АТО

в м.Трускавець

Відшкодування частини % за кредитами, взятими фізичними особами-підприємцями, що мають статус учасника АТО

Затрат,

Обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, наданими фізичним особам-підприємцям, тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет,

В межах бюджетних призначень

Розвиток підприємницького середовища серед учасників АТО. Здешевлення кредитних ресурсів для фізичних осіб-підприємців-учасників АТО

Продукту,

Кількість наданих кредитів, од.

Ефективності

Середня сума відшкодування відсотків за кредитами, тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості наданих кредитів, 100 %

Керівник установи

головного розпорядника коштів                      Кульчинський А.Б.                                               ____________

                                                                                  (П. І. Б.)                                                                    (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                         Скибак Н.І.                                                                ____________

                                                                                     (П. І. Б.)                                                                      (підпис)

 

«Затверджено»

Міський голова

Кульчинський А.Б. _________

«__» __________ 20__ року

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО в м.Трускавець на 2018-2020 роки

Повна назва Програми

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

Остапчук А.__________

       «__»__________ 20_ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

Ткаченко О.О. ___________

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник управління розвитку міста

Скибак Н.І. _________

«__» ________ 20__ року

           Секретар міської ради    

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

Федоричак М.М. _________

«__» ________ 20__ року

           Н. Пономаренко

                                                       

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок