previous arrow
next arrow
Slider

РІШЕННЯ № 1081 від 25 жовтня 2018 року Про створення комунального підприємства «Трускавецьвода»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ШОСТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від   25   жовтня 2018 року             № 1081

Про створення комунального

підприємства «Трускавецьвода»

 

 

        Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 56,57,78 Господарського кодексу України, з метою реалізації Договору про наміри партнерства з німецькою землею Ватлінген щодо підготовки спільних проектів для покращення водопостачання в місті Трускавець та Стратегії міста Трускавець і залучення грандів, міська рада 

                                                                                                                    В И Р І Ш И Л А :

            1.Створити комунальне підприємство «Трускавецьвода» Трускавецької міської ради.

            2.Затвердити статут комунального підприємства «Трускавецьвода» згідно з додатком.

            3.Встановити статутний капітал комунального підприємства «Трускавецьвода» в розмірі 50 000,00 гривень.

            4.Доручити повноваженому представнику Трускавецької міської ради начальнику управління комунальної власності Сегер Ользі Ярославівні здійснити реєстрацію вищезазначеного комунального підприємства в установленому законодавством порядку.

            5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та   комунальної власності і майна та з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій, екології.

  

                                                                                      Міський голова                                                   А. Кульчинський    

 

Додаток

до рішення міської ради

№ 1081   від 25.10.2018 року

 

  

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Трускавецьвода»

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

2018 рік

 

 

 Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство « Трускавецьвода» Трускавецької міської ради (далі-«Підприємство») є комунальним унітарним підприємством, утворенимТрускавецькою міською радою відповідно до рішення № _____від ___ 2018 року.

1.2.Власником Підприємства є територіальна громада м. Трускавець, в особі Трускавецької міської ради, ідентифікаційний код – 26230588, місцезнаходження: Україна, 82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Франка,59

1.3.У своїй діяльності Підприємство керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, та Статутом.

1.4.Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе повну відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Найменування Підприємства:

-  повне найменування –Комунальне підприємство «Трускавецьвода» Трускавецької міської ради.

- скорочене найменування – КП «Трускавецьвода» ТМР.

1.6.МісцезнаходженняПідприємства:Україна, 82200, Львівська область, місто Трускавець, вулиця Франка,59

  1. Мета та предмет діяльності Підприємства.

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

- забезпечення міста Трускавець питною водою, забір, очищення та розподіл питної води;

-  господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства є :

2.1. Забір, очищення, та постачання води.

2.2. Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

2.3. Здійснення технічного нагляду за будівництвом систем водопостачання та каналізації. Здійснення поточного та капітального ремонту споруд та устаткування системи водопроводу та каналізації.

2.4. Забезпечення питною водою населення у відповідності з діючими стандартами та нормами шляхом проведення щоденного контролю якості питної води по хімічних та бактеріологічних показниках з використанням прекурсорів.

2.5. Проектування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних систем і мереж.

2.6. Визначення запасних та регулюючих ємностей.

2.7. Проектування замірних дільниць по монтажу засобів обліку води тастоків.

2.8. Проведення робіт по облаштуванню зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, запірної арматури, насосного обладнання; манометрів, показників рівня; приладів обліку, регуляторів тиску; сантехнічних приладів, фільтрів.

2.9. Виробництво, монтаж, сервісне обслуговування систем забезпечення питною водою, іншої передавальної техніки та техніки автоматичного регулювання.

2.10.Закупівля, продаж, переробка труб, продукції та регулюючих установок для забезпечення питною водою.

2.11.Торговельна, торговельно-посередницька, торговельно-закупівельнадіяльність, торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією, будівельними матеріалами і т.д.

2.12. Громадське харчування.

2.13. Організація автостоянок.

2.14. Виробництво молочної, кисломолочної продукції та інше.

2.15. Виробництво харчових концентратів.

2.16. Виробництво столярних виробів та пиломатеріалів з дерева, будівельних матеріалів з дерева.

2.17. Виробництво меблів, виробництво меблів для офісів та магазинів.

2.18. Видавнича та поліграфічна діяльність.

2.19. Консультації та інформаційні послуги з питань господарської та комерційної діяльності.

2.20. Послуги у сфері комп'ютерного програмування.

2.21. Комплекс рекламних послуг.

2.22. Побутові та прокатні послуги.

2.23. Розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва та ін., авторський нагляд за цими видами діяльності.

2.24. Інвестиційна, холдингова та інноваційна (впроваджувальна) діяльність.

2.25. Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, виставок-продаж, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно та спортивно-видовищних заходів.

2.26.Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в т.ч. ресторанів, кафе та ін.

2.27. Виробництво промислового обладнання.

2.28. Виробництво хімічної продукції для промислових цілей.

2.29. Купівля-продаж квартир; купівля-продаж, обмін та комерційні операції щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, що не заборонені законодавством.

2.30. Митна брокерська діяльність.

2.31. Створення митних ліцензійних складів.

2.32. Ведення фізкультурно-оздоровчої та культурно-масової роботи.

2.33. Благодійна та спонсорська діяльність.

2.34. Патентування та ліцензування.

2.35.Будівництво та утримання готельних, офісних комплексів.

2.36.Сервісне обслуговування автомобілів, мототехніки та причепів до них, організація автотранспортного підприємства.

2.37. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг).

2.38. Виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному забезпеченні.

2.39.Створення фірмової мережі магазинів для реалізації промислових і продовольчих товарів та товарів, одержаних взаєморозрахунками з українськими та зарубіжними партнерами.

2.40. Здійснення експортно-імпортних операцій.

2.41. Будівництво та організація роботи бензоколонок, продаж пального та мастил до автомобілів, створення мережі АЗС.

2.42. Організація та здійснення грального бізнесу, казино т. ін; організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні; організація туристичних поїздок за межі України; екскурсійна діяльність.

2.43.Організація масового та оздоровчого туризму; надання українським таіноземним громадянам всього комплексу робіт та послуг, пов'язаних з організацією туризму і дозвілля на території України та за її межами.

2.44. Зовнішньоекономічна діяльність.

2.45. Будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Види діяльності, які у відповідності до законодавства України можуть здійснюватися на умовах ліцензування, здійснюються тільки за наявності спеціальної ліцензії.

           

  1. Майно Підприємства.

3.1.Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Трускавця і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2.Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3.Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган – виконавчий комітет Трускавецької міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, передане йому Власником та набуте ним у процесі здійснення господарської діяльності, являється комунальною власністю Трускавецької територіальної громади, в особі Трускавецької міської ради.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

-     майно, передане Підприємству Власником;

-      доходи, одержані від господарської діяльності;

-      кредити банків та інших кредиторів;

-      амортизаційні відрахування;

-      прибуток від позареалізаційних операцій;

-      кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

-       інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Порядок створення та розмір статутного фонду Підприємства визначається Трускавецькою міською радо та становить 50 000.00 грн. ( П’ятдесят тисяч гривень 00 коп.)

За рішеннямВласникастатутнийкапіталПідприємстваможезбільшуватисьабозменшуватись з додержанням порядку, щопередбаченийдіючимзаконодавствомУкраїни. СтатутнийкапіталПідприємстваможеформуватись за рахунок будь-якихматеріальнихцінностей, нерухомості, майнових та немайнових прав, грошовихкоштів, ціннихпаперівтощо.

3.7. Відчуження основних засобів, рухомого і нерухомого майна, які являються комунальною власністю територіальної громади міста Трускавець здійснюється тільки з відома та за згодою Власника, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням директора Підприємства.

 

  1. Права та обов»язки підприємства

         4.1. Права Підприємства:

         4.1.1.Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та
основні напрями свого розвитку.

      4.1.2.Має право здійснювати операції з цінними паперами у відповідності з чинним законодавством

  4.1.3.Створювати філії, представництва, відділення та інші
відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових
рахунків і затверджує Положення про них з дозволу Власника.

           

            4.2. Обов'язки Підприємства:

         4.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності, метою якої є одержання коштів від надання послуг, Підприємство повинно враховувати укладені контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання.

         4.2.2. Підприємство:

         - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

         - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

         - здійснює оперативну діяльність по матеріально - технічному забезпеченню виробництва;

         - придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

         - відповідно до контрактів та замовлень, укладених договорів забезпечує виробництво та реалізацію товарів, робіт, послуг;

         - створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

            4.3. Підприємство здійснює бухгалтерський та оперативний облік і
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

        

  1. Управління Підприємством.

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату.

5.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

5.3. Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

5.4. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директорсамостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

5.5. Трудовим колективом Підприємства є всі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

5.6. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

5.7.  Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

5.8. До виняткової компетенції Власника належить:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

-  прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

-  затвердження штатного розкладу і визначення кількості працівників Підприємства, його структури;

-  прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

-  прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

5.9.     Директор Підприємства:

-  відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємствав межах Статуту та несе повну відповідальність за неї;

-  приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

-  укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

-  у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці;

-  затверджує калькуляції з надання окремих платних послуг.

  1. Господарська діяльність Підприємства.

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

6.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

6.3. Заробітна плати працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

6.4.  Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

6.5. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

6.6. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

6.7. Підприємствомає право одержуватикредити для виконаннястатутнихзавдань з дозволуВласника. По одержаних Підприємством кредитах Власник не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

  1. Трудовий колектив та його самоврядування.

7.1. Трудовий колектив формується з працівників, які своєю працею приймають участь у діяльності підприємства на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

  1. Облік і звітність.

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5.   Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6.  На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність.

  1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться рішенням Трускавецької міської ради.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються не викладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

  1. Припинення Підприємства.

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Трускавецької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2.  Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.3.  При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.4.  Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.5.  Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

                                                                      Секретар міської ради                                                             Н.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок