previous arrow
next arrow
Slider

РІШЕННЯ № 24 Від 9 грудня 2015 року Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-червень 2015 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

РІШЕННЯ    

від 09 грудня 2015 року                № 24                                                                   

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-червень 2015 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

     1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року:

- по доходах в сумі 67472,8тис.грн, з яких доходи загального фонду – 62183,7тис.грн, спеціального – 5289,1грн, в т.ч. бюджет розвитку – 3020,1тис.грн.(додається).

- по видатках в сумі 61748,0тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 56507,2тис.грн та спеціального – 5240,8тис.грн. (додається).

- загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання в сумі 5724,8тис.грн, в т.ч. по загальному фонду - 5676,5тис.грн, по спеціальному фонду - 48,3тис.грн.

       2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-червень 2015 рік».

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

Міський голова                                                         А.Кульчинський

 

Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року  
                грн.

п/п
Назва Фактичне поступл. за січень-червень 2014р Затверджений план на 2015рік Затверджений план на січень-червень 2015р Фактичне поступлення за січень-червень 2015р (+ ; -) Відхилення     до плану на січень-червень 2015р ( % ) виконання   до плану січня-червня 2015р. ( % ) виконання   до плану на     2015рік (+ ; -) Відхилен. до факту 2014р.
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб 13763449,66 23720000,00 12600400,00 12266795,01 -333604,99 97,4 51,7 -1496654,65
2. Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності 38164,00 200000,00 165000,00 148052,00 -16948,00 89,7 74,0 109888,00
3. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   2681500,00 2038000,0 2604155,50 566155,50 127,8 97,1 2604155,50
5. Місцеві податки і збори - всього 12585313,10 29352000,00 14522600,00 16635241,41 2112641,41 114,5 56,7 4049928,31
  Податок на майно, в т.ч: 8147227,93 21500000,00 10874700,00 12279225,47 1404525,47 112,9 57,1 4131997,54
  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 12137,11 3500000,00 1136000,00 1616048,12 480048,12 142,3 46,2 1603911,01
  плата за землю 8135090,82 18000000,00 9738700,00 10634249,57 895549,57 109,2 59,1 2499158,75
  транспортний податок       28927,78 28927,78 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 28927,78
  Єдиний податок 3073496,26 6660000,00 3053000,00 3548939,07 495939,07 116,2 53,3 475442,81
  Збір за місця для паркування транспортних засобів 29544,56 100000,00 17900,00 17980,00 80,00 100,4 18,0 -11564,56
  Туристичний збір 753943,88 1092000,00 577000,00 840791,87 263791,87 145,7 77,0 86847,99
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 581100,47     -51695,00 -51695,00     -632795,47
6. Екологічний податок 27906,24 76000,00 31100,00 32171,02 1071,02 103,4 42,3 4264,78
7. Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР 3315,00 8200,00 3800,00 971,60 -2828,40 25,6 11,8 -2343,40
8. Плата за надання інших адмін. послуг       17826,18 17826,18     17826,18
9. Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності 80908,70 130000,00 68100,00 109764,86 41664,86 161,2 84,4 28856,16
10. Державне мито 8599,98 200000,00 86200,00 28842,78 -57357,22 33,5 14,4 20242,80
11. Інші надходження (в т.ч. від розміщення реклами, штрафні санкції зак.-ва про патентування та згідно перевірок ДФІ) 160678,30 350000,00 174500,00 442288,52 267788,52 253,5 126,4 281610,22
13. Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів 362,50     251,54 251,54     -110,96
  Всього доходи загального фонду 26668697,48 56717700,00 29689700,00 32286360,42 2596660,42 108,7 56,9 5617662,94
  Дотація вирівнювання з ДБ 8728185,51       0,00     -8728185,51
  Всього доходи загального фонду (без субвенцій з ДБ) 35396882,99 56717700,00 29689700,00 32286360,42 2596660,42 108,7 56,9 -3110522,57
  Спеціальний фонд (без трансфертів) 2029329,89 8493360,00 5056980,00 5289113,16 232133,16 104,6 62,3 3259783,27
1. Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності 232315,50 400000,00 50000,00 62735,00 12735,00 125,5 15,7 -169580,50
2. Кошти від продажу землі 66820,42 2986000,00 2005000,00 1235645,41 -769354,59 61,6 41,4 1168824,99
3. Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 144069,84 2000800,00 1450000,00 1721739,02 271739,02 118,7 86,1 1577669,18
4. Збір за першу реєстрацію трансп.засобу 30847,18       0,00     -30847,18
5. Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 8391,00       0,00     -8391,00
6. Власні надходження бюджетних установ 1540977,03 3098560,00 1549280,00 2266576,73 717296,73 146,3 73,1 725599,70
7. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС 5908,92 8000,00 2700,00 2417,00 -283,00 89,5 30,2 -3491,92
  Разом (загальний та спец. фонди ) 37426212,88 65211060,00 34746680,00 37575473,58 2828793,58 108,1 57,6 149260,70
1. Освітня субвенція   14615500,00 8023300,00 8023300,00 0,00 100,0 54,9 8023300,00
2. Медична субвенція   19538700,00 9765200,00 9765200,00 0,00 100,0 50,0 9765200,00
3. Субвенції з Державного бюджету 13320147,15 33624700,00 13381374,27 12108789,58 -1272584,69 90,5 36,0 -1211357,57
4. Субвенції з Обласного бюджету 274948,07 487040,0 222000,0 0,0 -222000,00 0,0 0,0 -274948,07
  Всього доходів 51021308,10 133477000,00 66138554,27 67472763,16 1334208,89 102,0 50,6 16451455,06

 

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року
                  грн.
Найменування Код тимчасової класифікації бюджету Виконано за січень-червень 2014 року 2015 рік Порівнняння показників виконнаня 2015 до 2014 року
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змін Виконано з початку року Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін Виконано з початку року Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державне управлiння 010000 3474717,39 231307,16 9263730,00 4319975,26 82522,00 34397,00 845257,87 -196910,16
Органи мiсцевого самоврядування 010116 3474717,39 231307,16 9263730,00 4319975,26 82522,00 34397,00 845257,87 -196910,16
Освiта 070000 15094336,70 860797,31 33690500,00 18067596,82 1906095,00 1123501,71 2973260,12 262704,40
Дошкiльнi заклади освiти 070101 4847415,46 525348,74 11986800,00 6284655,91 1009015,00 735126,87 1437240,45 209778,13
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 070201 8273797,64 141371,33 16302470,00 9072915,04 452702,00 128668,79 799117,40 -12702,54
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) 070303 57800,27   513700,00 206433,54     148633,27  
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 070401 1553699,21 186077,24 3853000,00 2058700,09 413178,00 259706,05 505000,88 73628,81
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти 070802 131097,66   307100,00 140782,64 12000,00   9684,98  
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти 070804 178918,17 8000,00 589600,00 249079,17 19200,00   70161,00 -8000,00
Групи централiзованого господарського обслуговування 070805 51608,29   132400,00 55030,43     3422,14  
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 070808     5430,00          
Охорона здоров"я 080000 9593088,51 1591748,80 23577000,00 12046014,99 1988000,00 966220,43 2452926,48 -625528,37
Лікарні 080101 9593088,51 1591748,80 23577000,00 12046014,99 1988000,00 966220,43 2452926,48 -625528,37
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 12884052,21 53166,79 37383419,00 13936135,43 429106,05 66915,69 1052083,22 13748,90
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 090201 1008633,09   4616900,00 1104354,45     95721,36  
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 090203 4040,21   35000,00 3090,44     -949,77  
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби 090204 117583,98   1400000,00 127204,23     9620,25  
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою 090207 23065,17   180000,00 21062,74     -2002,43  
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою 090209 324,19   2000,00 423,53     99,34  
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку 090214 56900,00   135000,00 70900,00     14000,00  
Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги 090215 105056,55   1500000,00 158562,16     53505,61  
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 090302 91217,15   170000,00 46859,50     -44357,65  
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям 090303 1664470,96   156000,00 69590,94     -1594880,02  
Одноразова допомога при народженні дитини 090304 4493071,00   9640000,00 4735094,29     242023,29  
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 090305 176962,01   400000,00 187139,39     10177,38  
Допомога на дітей одиноким матерям 090306 415133,65   900000,00 429940,25     14806,60  
Тимчасова державна допомога дітям 090307 70161,85   145000,00 69949,20     -212,65  
Допомога при усиновленні дитини 090308 9235,02   10320,00 5160,00     -4075,02  
Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім"ям 090401 574506,71   2000000,00 1032672,06     458165,35  
Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 090405 813106,90   6736400,00 1751854,42     938747,52  
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання 090407     520000,00 10643,00     10643,00  
Iншi видатки на соціальний захист населення 090412 203467,00 36559,00 1637600,00 701983,63 372060,00 28014,00 498516,63 -8545,00
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 090413 270310,07   650000,00 341791,98     71481,91  
Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 8992,00   46012,00 27809,50     18817,50  
Утримання центрiв соцiальних служб для сім"ї, дітей та молодi 091101 188569,47   289075,00 164929,83     -23639,64  
Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім"ї, дітей та молодi 091102 6495,00   33000,00 21100,00     14605,00  
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді 091103 19690,18   60832,00 14530,54     -5159,64  
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому 091204 884470,73 16607,79 1950900,00 959235,96 57046,05 38901,69 74765,23 22293,90
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги 091205 12724,54   30000,00 12247,50     -477,04  
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ 091207 96902,87   205000,00 124449,48     27546,61  
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 091209 2696,59   20000,00 7992,95     5296,36  
Державна соціальна допосога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 091300 1566265,32   3914380,00 1735563,46     169298,14  
Житлово-комунальне господарство 100000 1928024,58 1550048,45 7171914,00 3329419,84 742152,00 7851,57 1401395,26 -1542196,88
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади 100102   98387,80     742152,00 7851,57   -90536,23
Благоустрiй мiст, сіл, селищ 100203 1928024,58   7171914,00 3329419,84     1401395,26  
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водовостачання та водовідведення, що постпчалися населенню, яка виникла у зв"зку з невідповідністю фактичної вартості 100602   1451660,65           -1451660,65
Культура i мистецтво 110000 3372263,25 104609,99 6950667,00 4003845,16 939974,57 431870,37 631581,91 327260,38
Бiблiотеки 110201 640633,76 13037,84 1557100,00 686418,86 237085,00 50285,50 45785,10 37247,66
Музеї i виставки 110202 274192,47 19535,37 671400,00 385066,43 240911,57 69060,29 110873,96 49524,92
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 110204 193896,40 449,40 531700,00 258877,92 195644,00 108106,31 64981,52 107656,91
Школи естетичного виховання дiтей 110205 2074524,58 67614,38 3691500,00 2382486,75 174354,00 133212,27 307962,17 65597,89
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 189016,04 3973,00 498967,00 290995,20 91980,00 71206,00 101979,16 67233,00
Засоби масової iнформацiї 120000 81121,48   50000,00 49851,04     -31270,44  
Телебачення i радiомовлення 120100 81121,48   50000,00 49851,04     -31270,44  
Фiзична культура i спорт 130000 21386,06   120000,00 81391,40     60005,34  
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 130102 21386,06   120000,00 81391,40        
Будiвництво 150000   1007057,69     4796488,00 580164,79   -426892,90
Капiтальнi вкладення 150101   556732,49     3388003,00 512419,74   -44312,75
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 150110   68470,82     447340,00 58557,46   -9913,36
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів 150112   1864,06     131145,00 144,34   -1719,72
Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 150114   371504,24     525000,00 4848,00   -366656,24
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 150118         200000,00      
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202   8486,08     75000,00 4195,25   -4290,83
Операційні видатки і паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури 150203         30000,00      
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство 160000   13034,00 100000,00   40795,00 11541,00   -1493,00
Землеустрiй 160101   13034,00 100000,00   40795,00 11541,00   -1493,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 170000   369688,30 528000,00 143806,44 3128702,00 1444758,97 143806,44 1075070,67
Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг 170703   369688,30 528000,00 143806,44 3128702,00 1444758,97 143806,44 1075070,67
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю 180000 63403,79 8000,00 350000,00 273321,80 516574,00 479449,60 209918,01 471449,60
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності 180409   8000,00     516574,00 479449,60   471449,60
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 180410 63403,79   350000,00 273321,80     209918,01  
Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000     1000,00          
Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха 210105     1000,00          
Цiльовi фонди 240000   24996,73     107000,00     -24996,73
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601   24996,73     8000,00     -24996,73
Збереження природно-заповідного фонду 240605         99000,00      
Видатки, не вiднесенi до основних груп 250000 1752,80 4081,13 1057700,00 255800,00 119201,00 94201,00 254047,20 90119,87
Резервний фонд 250102     200000,00          
Реверсна дотація 250301     503400,00 252000,00     252000,00  
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 250403     319700,00          
Інші видатки 250404 1752,80   34600,00 3800,00 90000,00 90000,00   90000,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 250500   4081,13     29201,00 4201,00   119,87
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів 900202 46514146,77 5818536,35 120243930,00 56507158,18 14796609,62 5240872,13 9993011,41 -577664,22

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок