previous arrow
next arrow
Slider

РІШЕННЯ № 25 Від 9 грудня 2015 року Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2015 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

РІШЕННЯ    

від  09 грудня 2015 року                 № 25                                                                  

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-вересень 2015 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

     1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року:

- по доходах в сумі 105569,3тис.грн, з яких доходи загального фонду – 97141,6тис.грн, спеціального – 8427,7тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку – 4625,9тис.грн. (додається).

- по видатках в сумі 90485,9тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 81152,9тис.грн та спеціального – 9333,0тис.грн. (додається).

- загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання в сумі - 15083,5тис.грн, в т.ч. по загальному фонду - 15988,8тис.грн, по спеціальному фонду + 905,3тис.грн.

       2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2015 рік».

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

Міський голова                                                         А.Кульчинський

 

Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року
                грн.

п/п
Назва Фактичне поступл. за січень-вересень 2014р Затверджений план на 2015рік Затверджений план на січень-вересень 2015р Фактичне поступлення за січень-вересень 2015р (+ ; -) Відхилення     до плану на січень-вересень 2015р ( % ) виконання   до плану січня-вересня 2015р. ( % ) виконання   до плану на     2015рік (+ ; -) Відхилен. до факту 2014р.
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб 21082483,63 23720000,00 18600400,00 18781522,09 181122,09 101,0 79,2 -2300961,54
2. Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності 40564,00 200000,00 180000,00 268052,00 88052,00 148,9 134,0 227488,00
3. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   2681500,00 2443000,0 4481537,09 2038537,09 183,4 167,1 4481537,09
4. Місцеві податки і збори - всього 19620020,44 29352000,00 21888000,00 26518185,22 4630185,22 121,2 90,3 6898164,78
  Податок на майно, в т.ч: 12787168,67 21500000,00 16276100,00 19474306,34 3198206,34 119,6 90,6 6687137,67
  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 39950,81 3500000,00 2086500,00 2452336,26 365836,26 117,5 70,1 2412385,45
  плата за землю 12747217,86 18000000,00 14189600,00 16779776,30 2590176,30 118,3 93,2 4032558,44
  транспортний податок       242193,78 242193,78     242193,78
  Єдиний податок 4876717,26 6660000,00 4835000,00 5717133,50 882133,50 118,2 85,8 840416,24
  Збір за місця для паркування транспортних засобів 68101,74 100000,00 17900,00 22313,00 4413,00 124,7 22,3 -45788,74
  Туристичний збір 1038172,38 1092000,00 759000,00 1401378,65 642378,65 184,6 128,3 363206,27
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 849860,39     -96946,27 -96946,27     -946806,66
5. Екологічний податок 53398,60 76000,00 56200,00 47773,17 -8426,83 85,0 62,9 -5625,43
6. Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР 4845,00 8200,00 6200,00 1991,60 -4208,40 32,1 24,3 -2853,40
7. Плата за надання інших адмін. послуг       27597,49 27597,49     27597,49
8. Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності 125750,96 130000,00 98500,00 172980,27 74480,27 175,6 133,1 47229,31
9. Державне мито 15380,60 200000,00 140600,00 34471,93 -106128,07 24,5 17,2 19091,33
10. Інші надходження (в т.ч. від розміщення реклами, штрафні санкції зак.-ва про патентування та згідно перевірок ДФІ) 293696,15 350000,00 261500,00 801246,23 539746,23 306,4 228,9 507550,08
11. Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів 362,50     251,54 251,54     -110,96
12. Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна       500,00 500,00     500,00
  Всього доходи загального фонду 41236501,88 56717700,00 43674400,00 51136108,63 7461708,63 117,1 90,2 9899606,75
  Дотація вирівнювання з ДБ 13210800,01       0,00     -13210800,01
  Всього доходи загального фонду (без субвенцій з ДБ) 54447301,89 56717700,00 43674400,00 51136108,63 7461708,63 117,1 90,2 -3311193,26
  Спеціальний фонд (без трансфертів) 3741862,32 8493360,00 7336420,00 8241908,94 905488,94 112,3 97,0 4500046,62
1. Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності 232315,50 400000,00 150000,00 62743,50 -87256,50 41,8 15,7 -169572,00
2. Кошти від продажу землі 306598,79 2986000,00 2857700,00 1973570,36 -884129,64 69,1 66,1 1666971,57
3. Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 707346,67 2000800,00 2000800,00 2589611,93 588811,93 129,4 129,4 1882265,26
4. Збір за першу реєстрацію трансп.засобу 103340,72       0,00     -103340,72
5. Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 12774,00     -1948,01 -1948,01     -14722,01
6. Власні надходження бюджетних установ 2356445,41 3098560,00 2323920,00 3615514,16 1291594,16 155,6 116,7 1259068,75
7. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС 22267,23 8000,00 4000,00 2417,00 -1583,00 60,4 30,2 -19850,23
8. Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва 774,00             -774,00
  Разом (загальний та спец. фонди ) 58189164,21 65211060,00 51010820,00 59378017,57 8367197,57 116,4 91,1 1188853,36
1. Освітня субвенція   14615500,00 11105900,00 11287700,00 181800,00 101,6 77,2 11287700,00
2. Медична субвенція   19538700,00 14649800,00 14853400,00 203600,00 101,4 76,0 14853400,00
3. Субвенції з Державного бюджету 18731160,93 34738330,32 21690722,59 19899106,89 -1791615,70 91,7 57,3 1167945,96
4. Субвенції з Обласного бюджету 475072,66 539090,0 539090,0 151090,0 -388000,00 28,0 28,0 -323982,66
  Всього доходів 77395397,80 134642680,32 98996332,59 105569314,46 6572981,87 106,6 78,4 28173916,66

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року
                  грн.
Найменування Код тимчасової класифікації бюджету Виконано за січень-вересень 2014 року 2015 рік Порівнняння показників виконнаня 2015 до 2014 року
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змін Виконано з початку року Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін Виконано з початку року Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державне управлiння 010000 5522675,94 313821,76 9320430,00 6862682,99 86122,00 62838,00 1340007,05 -250983,76
Органи мiсцевого самоврядування 010116 5522675,94 313821,76 9320430,00 6862682,99 86122,00 62838,00 1340007,05 -250983,76
Освiта 070000 20668717,41 1354308,51 33717500,00 23742183,17 2158429,00 1677946,87 3073465,76 323638,36
Дошкiльнi заклади освiти 070101 7501092,74 726881,21 11986800,00 8829810,91 1109996,00 1015647,64 1328718,17 288766,43
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 070201 10319473,11 288389,41 16329470,00 11217138,48 538415,00 238866,85 897665,37 -49522,56
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) 070303 93762,59   513700,00 284180,02     190417,43  
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 070401 2194217,52 331037,89 3853000,00 2730608,59 473918,00 418532,38 536391,07 87494,49
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти 070802 199436,07   307100,00 214428,58 12000,00   14992,51  
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти 070804 290493,13 8000,00 589600,00 373356,59 24100,00 4900,00 82863,46 -3100,00
Групи централiзованого господарського обслуговування 070805 70242,25   132400,00 89040,00     18797,75  
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 070808     5430,00 3620,00     3620,00  
Охорона здоров"я 080000 14856136,64 2764854,73 23577000,00 17541105,11 2256337,48 1834027,41 2684968,47 -930827,32
Лікарні 080101 14856136,64 2764854,73 23577000,00 17541105,11 2256337,48 1834027,41 2684968,47 -930827,32
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 18386665,07 135829,54 37383419,00 21742465,91 429106,05 213154,19 3355800,84 77324,65
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 090201 1325136,78   4616900,00 1354605,13     29468,35  
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 090203 16180,09   35000,00 10280,36     -5899,73  
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби 090204 161292,39   1400000,00 175042,79     13750,40  
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою 090207 29929,59   180000,00 29819,49     -110,10  
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою 090209 784,31   2000,00 633,61     -150,70  
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку 090214 100600,00   135000,00 93200,00     -7400,00  
Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги 090215 150391,38   1500000,00 206018,06     55626,68  
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 090302 120356,37   170000,00 78348,45     -42007,92  
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям 090303 1730810,25   156000,00 102125,60     -1628684,65  
Одноразова допомога при народженні дитини 090304 6908850,41   9640000,00 7266844,75     357994,34  
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 090305 269256,08   400000,00 271759,80     2503,72  
Допомога на дітей одиноким матерям 090306 619632,23   900000,00 641962,35     22330,12  
Тимчасова державна допомога дітям 090307 106542,23   145000,00 108538,45     1996,22  
Допомога при усиновленні дитини 090308 22120,36   10320,00 7740,00     -14380,36  
Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім"ям 090401 948372,30   2000000,00 1663134,39     714762,09  
Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 090405 880176,25   6736400,00 3523180,53     2643004,28  
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання 090407 346,00   520000,00 10643,00     10297,00  
Iншi видатки на соціальний захист населення 090412 387943,32 106464,58 1637600,00 1119841,84 372060,00 171738,00 731898,52 65273,42
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 090413 420458,66   650000,00 499473,21     79014,55  
Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 15407,00   46012,00 28674,50     13267,50  
Утримання центрiв соцiальних служб для сім"ї, дітей та молодi 091101 244679,23   289075,00 224468,51     -20210,72  
Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім"ї, дітей та молодi 091102 24495,00   33000,00 26100,00     1605,00  
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді 091103 43782,43   60832,00 29143,74     -14638,69  
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому 091204 1342088,49 29364,96 1950900,00 1449160,46 57046,05 41416,19 107071,97 12051,23
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги 091205 17480,51   30000,00 18240,75     760,24  
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ 091207 118656,14   205000,00 176444,99     57788,85  
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 091209 3188,22   20000,00 13959,74     10771,52  
Державна соціальна допосога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 091300 2377709,05   3914380,00 2613081,41     235372,36  
Житлово-комунальне господарство 100000 3262504,42 1971512,07 7115214,00 5102176,76 1148238,32 322136,00 1839672,34 -1649376,07
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади 100102   223099,80     742152,00 260413,00   37313,20
Благоустрiй мiст, сіл, селищ 100203 3262504,42   7115214,00 5102176,76     1839672,34  
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водовостачання та водовідведення, що постпчалися населенню, яка виникла у зв"зку з невідповідністю фактичної вартості 100602   1748412,27     406086,32 61723,00   -1686689,27
Культура i мистецтво 110000 4350075,52 486498,35 6950667,00 5092428,99 969912,57 566687,66 742353,47 80189,31
Бiблiотеки 110201 956725,19 100547,13 1557100,00 1011478,41 247923,00 59822,58 54753,22 -40724,55
Музеї i виставки 110202 398380,90 87283,04 671400,00 498795,09 257311,57 91597,87 100414,19 4314,83
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 110204 293455,15 95665,65 531700,00 371456,88 195644,00 176752,96 78001,73 81087,31
Школи естетичного виховання дiтей 110205 2444568,46 199029,53 3691500,00 2762969,86 177054,00 167308,25 318401,40 -31721,28
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 256945,82 3973,00 498967,00 447728,75 91980,00 71206,00 190782,93 67233,00
Засоби масової iнформацiї 120000 132937,01   50000,00 49851,04     -83085,97  
Телебачення i радiомовлення 120100 132937,01   50000,00 49851,04     -83085,97  
Фiзична культура i спорт 130000 28381,06   120000,00 94039,18     65658,12  
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 130102 28381,06   120000,00 94039,18        
Будiвництво 150000   1774416,64     5368456,50 1657926,54   -116490,10
Капiтальнi вкладення 150101   1130578,14     3507723,00 1224117,38   93539,24
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 150110   220379,12     447340,00 239548,84   19169,72
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів 150112   3688,06     142093,50 83910,67   80222,61
Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 150114   381285,24     525000,00 95220,00   -286065,24
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 150118         641300,00      
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202   38486,08     75000,00 4195,25   -34290,83
Операційні видатки і паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури 150203         30000,00 10934,40   10934,40
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство 160000   37201,00 100000,00   40795,00 17401,00   -19800,00
Землеустрiй 160101   37201,00 100000,00   40795,00 17401,00   -19800,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 170000   4172992,60 528000,00 234253,32 3455602,00 2308344,67 234253,32 -1864647,93
Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг 170703   4172992,60 528000,00 234253,32 3455602,00 2308344,67 234253,32 -1864647,93
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю 180000 196142,59 1221254,27 350000,00 307321,80 516574,00 479339,60 111179,21 -741914,67
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності 180409   1221254,27     516574,00 479339,60   -741914,67
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 180410 196142,59   350000,00 307321,80     111179,21  
Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000     1000,00          
Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха 210105     1000,00          
Цiльовi фонди 240000   24996,73     107000,00 99000,00   74003,27
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601   24996,73     8000,00     -24996,73
Збереження природно-заповідного фонду 240605         99000,00 99000,00   99000,00
Видатки, не вiднесенi до основних груп 250000 12000,00 114506,13 1323944,00 384350,00 119201,00 94201,00 372350,00 -20305,13
Резервний фонд 250102     200000,00          
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203     266244,00          
Реверсна дотація 250301     503400,00 377700,00     377700,00  
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 250403     319700,00          
Інші видатки 250404 12000,00 98964,00 34600,00 6650,00 90000,00 90000,00   -8964,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 250500   15542,13     29201,00 4201,00   -11341,13
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів 900202 67416235,66 14372192,33 120537174,00 81152858,27 16655773,92 9333002,94 13736622,61 -5039189,39

 

 

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок