Про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від ____________   2021    № ____                                                                   

Про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік  

         Відповідно до вимог статей 75, 751 і 77 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення економічно обґрунтованого формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік у терміни, визначені Бюджетним кодексом України, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити План заходів щодо забезпечення формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік (далі – План заходів), що додається.
  2. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та в разі необхідності забезпечувати додаткові бюджетні процедури.
  3. Керівникам галузевих управлінь і відділів виконавчого комітету міської ради в межах наданих повноважень забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

                                        

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
                                                                          від ___________2021 № ___

План заходів

щодо забезпечення формування та затвердження проєкту прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

І. Формування та затвердження проєкту прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

1.1.

Здійснення аналізу виконання бюджету Трускавецької міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин місцевого бюджету

До 1 червня

Фінансове управління міської ради

1.2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади

До 1 червня

Фінансове управління міської ради

1.3.

Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

До 1 червня

Планово-економічний відділ управління розвитку громади виконавчого комітету

1.4.

Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення Трускавецької міської територіальної громади

До 1 червня

Планово-економічний відділ управління розвитку громади   виконавчого комітету

1.5.

Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у розрізі податків та платежів:

-          що контролюються податковими органами;

-          коштів від відчуження майна, що перебуває комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності

-          коштів від продажу землі

До 1 червня

Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області

Управління комунальної власності міської ради

Управління містобудування,архітектури та землекористування виконавчого комітету

1.6.

Прогнозування обсягів доходів бюджету Трускавецької міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

До 20 червня

Фінансове управління міської ради

1.7.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 1.6

До 1 липня

Фінансове управління міської ради

1.8.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

До 05 липня

Фінансове управління міської ради

1.9.

Надання фінансовому управлінню міської ради пропозицій до прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

До 20 липня

Головні розпорядники коштів бюджету

1.10.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій

До 05 серпня

Фінансове управління міської ради

1.11.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету

Липень

(у разі необхідності)

Фінансове управління міської ради

1.12.

Доопрацювання прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради

До 15 серпня

Фінансове управління міської ради

1.13.

Подання прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки до виконавчого комітету міської ради

До 15 серпня

Фінансове управління міської ради

1.14.

Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024

До 1 вересня

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

1.15.

Подання прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою

У п’ятиденний строк з дня його схвалення на засіданні виконавчого комітету міської ради

Фінансове управління міської ради

1.16.

Оприлюднення схваленого прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на офіційному сайті міської ради

У п’ятиденний строк з дня його схвалення на засіданні виконавчого комітету міської ради

Фінансове управління міської ради

1.17.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою

Вересень

Виконавчий комітет, фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів бюджету

ІІ. Формування та затвердження проєкту бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік

2.1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

До 1 квітня

Фінансове управління міської ради

2.2.

Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів

До 1 квітня

Фінансове управління міської ради

2.3

Сформувати оптимальну шкільну мережу на 2022-2023 навчальний рік та погодити з фінансовим управлінням

До 31 серпня 2021 року

Відділ освіти міської ради

2.4.

Вивчити географію проживання дітей, учнів закладів освіти, культури та мистецтва, домогтися оплати за їх навчання з місцевих бюджетів інших територій

До 10 вересня 2021 року

Відділ освіти міської ради

Відділ культури міської ради

2.5.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2022, надісланих Мінфіном

У триденний термін з дня отримання

Фінансове управління міської ради

2.6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх визначення

У триденний термін з дня отримання

Фінансове управління міської ради

2.7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

-          інструкції з підготовки бюджетних запитів;

-          граничних показників видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік;

-          інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

До 01 жовтня 2021 року

Фінансове управління міської ради

2.8.

Розробити та подати фінансовому управлінню міської ради бюджетні запити щодо потреби в коштах на утримання установ з урахуванням проведеної інвентаризації місцевих програм, визначених пріоритетів, затверджених порядків розподілу фінансових ресурсів між розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів та граничних норм споживання енергоносіїв

До 25 жовтня 2021 року

Головні розпорядники коштів бюджету

2.9.

Проаналізувати отримані від головних розпорядників коштів бюджетні запити та прийняти рішення про їх включення до проєкту рішення про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік

До 10 листопада 2021 року

Фінансове управління міської ради

2.10.

Підготувати та подати виконавчому комітету міської ради проєкт рішення про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік для схвалення та оприлюднення

До 15 листопада 2021 року

Фінансове управління міської ради

2.11.

Забезпечити подання схваленого виконавчим комітетом міської ради проєкту рішення про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік з додатками до нього та пояснювальною запискою міській раді для розгляду та затвердження

До 25 листопада 2021 року

Фінансове управління міської ради

2.12.

Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік, схваленого виконавчим комітетом міської ради на офіційному сайті міської ради

Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту рішення до міської ради

Фінансове управління міської ради

2.13.

Розміщення бюджетних запитів головних розпорядників коштів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту рішення до міської ради

Головні розпорядники коштів бюджету

2.14.

Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік, схваленого виконавчим комітетом міської ради

Протягом трьох робочих днів з дня подання проєкту рішення до міської ради

Фінансове управління міської ради

2.15.

Доопрацювання проєкту рішення міської ради про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

До 25 грудня 2021 року

Фінансове управління міської ради

2.16.

Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік у місцевій раді

Грудень

Виконавчий комітет, фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів бюджету

2.17.

Затвердити бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік

До 25 грудня 2021 року

Трускавецька міська рада

2.18.

Оприлюднити прийняте рішення про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік

У десятиденний строк з дня його прийняття

Відділ інформаційної політики та зв’язків з громадкістю виконавчого комітету міської ради

   Керуюча справами                                                               Олена ПЕТРАНИЧ

 

 

                                       

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

sign

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200
Місце розташування

Підтримуйте зв'язок