previous arrow
next arrow
Slider

Проекти рішень на сесію

Про затвердження міської програми оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста-курорту

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від        червня   2020 року                           №

Про затвердження міської

програми оздоровлення мешканців

міста Трускавця мінеральними водами

міста-курорту

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», міська рада

                                                                                                                                   ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську програму оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста - курорту.
 2. Міському фінансовому управлінню (М.Федоричак) забезпечити фінансування даної програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                                 Міський голова                                                           А.Кульчинський

Міська

програма оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста - курорту

 

1.Загальна характеристика

 

Міська програма оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста - курорту (надалі – Програма) розроблена на основі Конституції України, Кодексу України про надра, Водного кодексу України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про курорти»,  Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методик їх використання, який затверджений наказом МОЗ України від 02.06.2003 № 243.

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Основою лікування і оздоровлення в Трускавці є прийом місцевої мінеральної води, яка має унікальні цілющі властивості.   Мінеральна вода «Нафтуся» - найпопулярніша з усього розмаїття мінеральних вод Трускавця. Склад і фізіологічна дія на організм людини цієї унікальної слабомінералізованої магнієво-кальцієвої води з високим вмістом органічних речовин нафтового походження не мають аналогів в світі. Лікування цією мінеральною водою показано при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, печінки. Другою після «Нафтусі» за своїми цілющими властивостями є мінеральна вода з джерела № 1 - «Марія». За складом ця вода відноситься до хлоридно-сульфатно-натрієвого типу і має низьку мінералізацію. «Марія» регулює кислотність шлунку, розріджує і видаляє з нього слиз, підсилює жовчоутворення і жовчовиділення, знижує запальні процеси і спастичні явища шлунково-кишкового тракту. Тип, дозування і режим прийому мінеральної води визначається лікарем в індивідуальному порядку. При цьому враховується загальний стан здоров'я, наявність хронічних захворювань, вік і вага пацієнта.

На сьогоднішній день ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», яке створено в 2016 році володіє спеціальним дозволом на користування родовищем мінвод до 2035 року. Наказом Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 року № 510 внесено зміни до наказу №2005 від 18.10.1999 року відповідно до якого дозвіл видобування мінеральної води на ділянках Нафтуся, Юзя, Липки (мінеральні води) та ділянки Воротище, Липки (розсоли) Трускавецького родовища переоформлено з ПрАт «Трускавецькурорт» на ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

 Оскільки зазначене підприємство звернулося до Трускавецької міської ради з питанням неможливості подальшого відпуску мінеральної води джерела «Нафтуся» та джерела «Марія» безкоштовно у бюветах, враховуючи рішення Адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.12.2017 №61р/к у справі №3-02-9/2016 щодо запровадження однакових умов для усіх споживачів води, виникла необхідність забезпечення доступності мешканців міста Трускавця до лікувальних джерел. Вартість 1 метра кубічного мінеральної води затверджено наказом ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» №13 від 28.12.2018 року складає 8750 грн., або 8,75 грн. за 1 літр.

Дане питання можливо вирішити шляхом відшкодування з міського бюджету коштів за безкоштовний відпуск мінеральної води мешкацям міста Трускавця ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

3.Мета Програми

Метою Програми є забезпечення безкоштовного доступу мешканців  м. Трускавця до мінеральних джерел Трускавецького родовища з метою лікування та профілактики захворювань.

4.Перелік завдань і заходів

Програми та результативних показників Програми

         Для досягнення поставленої мети Програми необхідно за рахунок коштів міського бюджету реалізувати у 2020 році завдання щодо безкоштовного відпуску мінеральної води джерела «Нафтуся» та джерела «Марія» у бюветі №1 мешкацям міста Трускавця відповідно до медичних показань.

Основними заходами Програми є:

Зі сторони Виконавчого комітету Трускавецької міської ради

 1. Координація сторін у розробці Положення про порядок безкоштовного відпуску мінеральної води джерела «Нафтуся» та джерела «Марія» у бюветі №1 мешкацям міста Трускавця та його затвердження.
 2. Фінансування заходів визначених програмою на рахунок КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР.
 3. Контроль за виконанням програми, звітування.

Зі сторони КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР

 1. Визначення кількості жителів міста які відповідно до групи захворювання потребують лікування мінеральною водою джерел «Нафтуся» та «Марія».
 2. Встановлення типу, дозування і режиму прийому мінеральної води кожному пацієнту індивідуально за зверненням до сімейного лікаря (терапевта, педіатра з яким підписав декларацію) відповідно до проведеного обстеження з врахуванням визначених протипоказань та обмежень.
 1. У випадку звернення мешканців міста які не мають прямих показів для лікування мінеральною водою, визначення дозування і режим прийому води з профілактичною метою після проведення огляду (за необхідності – обстеження) пацієнта.
 2. Ведення медичної та фінансової документації (укладання договору з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» на відшкодування коштів за безкоштовно відпущену мінеральну воду, видача довідки про потребу пацієнта в отриманні мінеральної води, проведення звірки реєстру відпущеної води, оплата коштів, фінансовий та бухгалтерський облік).

Зі сторони ТОВ «Трускавецькі лікувальні води»

 1. Відпуск води жителям міста відповідно до призначень лікарів КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР.
 1. Забезпечення достовірного та оперативного обліку відпущеної мінеральної води.
 1. Ведення фінансової та іншої документації. Своєчасне подання реєстрів відпущеної води для звірки, рахунків і т.д.

    

         Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснювати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах планових призначень, затверджених у міському бюджеті на відповідний рік на реалізацію Програми в сумах визначених розрахунками (додаються).

         Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відповідальним виконавцем - Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, виконавцем – Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради.  

         Виконання Програми здійснюється впродовж 2020 року.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради та профільною комісією міської ради.

Додаток 1
до Порядку розроблення міських (бюджетних)

цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Міська програма оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста - курорту _______________________                                                          (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради_____________
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради____
 1. Співрозробники програми Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради_____________
 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради___________________________________________________
 1. Учасники програми Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради______________
 1. Термін реалізації програми липень 2020 р.-грудень 2020 р.______________
 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього________________50,0____________________

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету______________50,0_________________

Керівник установи -
головного розпорядника             Кульчинський А.Б.__________
___________

коштів                                                    (П.І.Б.)                                       (підпис)

  ______

                                                                                                           

Відповідальний

Виконавець Програми                 _Кульчинський А.Б _          ____________

  Тел.:                                                     (П.І.Б.)                                             (підпис)

                                               

         Виконавець

         КНП «Трускавецька міська

   лікарня» ТМР                                     Стасик І.С. _     ______________

                                                                      (П.І.Б.)                               (підпис)

     тел.: 5-13-45

                                            

Додаток 2

до Порядку розроблення міських (бюджетних)

цільових програм,

моніторингу та звітності щодо їх виконання

                                Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

                 Міська програма оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста - курорту

(назва програми)

                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

50,0

50,0

у тому числі

міський бюджет

50,0

50,0

Керівник установи -
Керівник установи -
головного розпорядника

коштів                        _____________________________     _______________Кульчинський А.Б.__                    ______________                   ___________________________                                                                                   (П.І.Б.)                                                           (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                 ___________________________                      __ Кульчинський А.Б _                     ______________

                                                                                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)

тел.:

         Виконавець

         КНП «Трускавецька міська

         лікарня» ТМР                                                                                                Стасик І.С. _                             ______________

                                                                                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)

тел.: 5-13-45

Додаток 3

до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми* 

Міська програма оздоровлення мешканців міста Трускавця мінеральними водами міста - курорту

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2020 рік

1.

Безкоштовний відпуск мінеральної води джерела «Нафтуся» та джерела «Марія» у бюветі №1 мешкацям міста Трускавця відповідно до медичних показань та з метою профілактики

Проведення безкоштовного відпуску води відповідно до призначень лікарів та відшкодування коштів за відпущену мінеральну воду

затрат

Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради

Кошти міського бюджету

 

Забезпечення мешканців міста безкоштовним відпуском мінеральної води джерела «Нафтуся» та джерела «Марія» у бюветі №1 відповідно до медичних показань та з метою профілактики

вартість безкоштовно відпущеної мінеральної води, тис.грн

50,0

продукту

кількість мешканців міста які отримали безкоштовно мінеральну воду, осіб

736

ефективності

вартість безкоштовно відпущеної мінеральної води, грн. на 1 мешканця

67,93

якості

відсоток мешканців міста (з числа тих   котрим показано прийом мінеральної води ), які скористалися правом безкоштовного отримання мінеральної води , %

37

Керівник установи -
головного розпорядника

коштів                 _____________________________                 _______________Кульчинський А.Б.__                     ______________                        ___________________________

                                                                                                                                           (П.І.Б.)                                       (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                 ___________________________                      __ Кульчинський А.Б _                     ______________

                                                                                                                                 (П.І.Б.)                                                            (підпис)

         Виконавець

         КНП «Трускавецька міська

         лікарня» ТМР                                                                                               Стасик І.С. _                             ______________

                                                                                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)

тел.: 5-13-45

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок