Проекти рішень на сесію

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.05.2016 року №170 « Про затвердження міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр.»

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                               Львівської області                                                                                                Проект 

(                                     СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                               

Р І Ш Е Н Н Я

Від                                2018 року               №

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.05.2016 року №170 « Про затвердження міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр.»

З метою забезпечення участі власників квартир у співфінансуванні поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у м.Трускавець, покращення якості умов проживання мешканців міста, враховуючи звернення голів ОСББ та мешканців багатоквартирних будинків, на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                                                                                                                               В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.05.2016 року №170 «Про затвердження міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр.», а саме: захід на 2018р. «Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків -3000,0 тис. грн.» збільшити на 1500,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 1050,0 тис.грн.

- кошти мешканців житлових будинків – 450,0 тис.грн.

Додатки №1, №2, №3 викласти в новій редакції.


 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Трускавецької міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій Трускавецької міської ради (А.Степаненко); з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (А.Остапчук).

                                                                                                Міський голова                                  А. Кульчинський

 

 

                                 Додаток 1
                                  до рішення міської ради

                                №     від    .     . 201 р.

 

Паспорт
міської цільової Програми

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці на 2016-2020рр.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   Управління ЖКГ і Б

                                                      Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ КП "Трускавецьжитло", ОСББ __
 1. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

 

 1. Учасники програми__Управління житлово-комунального господарства і будівництва, КП «Трускавецьжитло», ОСББ

 

 1. Термін реалізації програми 2016- 2020 рр.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього       17901,5тис.грн.                                                        

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету 12531,1 тис. грн.
 • Коштів інших джерел (кошти мешканців житлових будинків) 5370,4тис.грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи -
головного розпорядника

коштів           

Начальник управління ЖКГ і Б                   Максимич С.В.                                                                           

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник управління ЖКГ і Б                    Максимич С.В.  

 

  Секретар ради                                                     Н.Пономаренко  


                                                                                                                                 

                                                                                                                                    Додаток №2
                                                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                                                                    №       від   .     . 201   р.

.

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                                         тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити виконання програми

2016 рік

2017рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього

2101,5

5000,0

4500,0

3100,0

3200,0

17901,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міський бюджет

1471,1

 

3500,0

3150,0

2170,0

2240,0

12531,1

кошти небюджетних джерел (кошти мешканців житлових будинків)

630,4

1500,0

1350,0

930,0

960,0

5370,4


Керівник установи -
         головного розпорядника   коштів                            

           Начальник управління ЖКГ і Б                                         Максимич С.В.

 

         Відповідальний виконавець Програми

         Начальник управління    ЖКГ і Б                                      Максимич С.В.      

                                                                                         

 

                                                                         Секретар ради                                                                    Н.Пономаренко

                  

                                                                                                                                                                        Додаток №3
                                                                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                                                                        №       від   .     . 201   р.

                                             Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми

               співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

2016 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців

ж/б

1471,1

630,4

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

         39

Ефективності:грн./шт.

53,88

якості ,%

100

 

Усього на програму

2101,5

 

2017 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців ж/б

3500,0

1500,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

58

Ефективності:грн./шт.

86,2

якості ,%

100

 

Усього на програму

5000,0

                                                                                                           

                                                                                                        2018 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців ж/б

3150,0

1350,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

48

Ефективності:грн./шт.

         93,75

якості ,%

100

 

Усього на програму

4500,0

  

2019 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців

ж/б

2170,0

930,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

24

Ефективності:грн./шт.

129,2

якості ,%

100

 

Усього на програму

       3100,0

 


                                                                                                      2020 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців

ж/б

2240,0

960,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

28

Ефективності:грн./шт.

114,3

якості ,%

 

Усього на програму

3200,0

 

Керівник установи -
         головного розпорядника   коштів                             

           Начальник управління ЖКГ і Б                                 Максимич С.В.

 

         Відповідальний виконавець Програми

         Начальник управління    ЖКГ і Б                            Максимич С.В.     

                                                                                        

 

                                                               Секретар ради                                                                  Н.Пономаренко

 

      

                                                                                                                                   Додаток 4

                                                                                                                                  До Порядку розроблення міських

                                                                                                                                   цільових прграм,моніторингу

                                                                                                                                 та звітності щодо їх виконання

Затверджено

Міський голова

________________ А.Кульчинський

«__» __________ 20__ року

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАММА

 

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр

Погоджено

       Заступник міського голови

                   О.М.Балицький

«__» ________ 20__ року

Погоджено

     В.о. начальника фінансового управління Трускавецької міської ради

     _____________Н.В.Корж  

«__» ________ 20__ року

МП

Керівник установи – розробник програми  

Начальник   управління житлово-комунального господарства і будівництва

_______________ С.В. Максимич

«__» __________ 20__ року

МП

                   Погоджено

   Голова комісії з питань

   бюджету, фінансів,    розвитку курорту, підприємництва,    комунальної власності і майна  Трускавецької міської ради

_______________ _А.Остапчук

«__»__________ 20_ року

    

Погоджено

Голова комісії з питань

житлово-комунального господарства,транспорту,будівництва та інженерних комунікацій Трускавецької міської ради

                             А.Степаненко

«__»__________ 20_ року

                                          Секретар міської ради                                     Н. Пономаренко

 

                                                                                   м. Трускавець

                                                                                            2018 рік

                                  

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок