Проекти рішень на сесію

Про внесення змін до рішення міської ради №38 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.»

УКРАЇНА

                                                                                               ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА                                                                        ПРОЕКТ

Львівської області

                        (                            СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2018 року                        №

        

Про внесення змін до рішення міської ради №38 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.»

     Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані, забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового фонду та покращення умов проживання мешканців м.Трускавець, міська рада

                                                                                                                               В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр., а саме: захід на 2018 рік «Поточний ремонт тротуарів, вулиць та внутрішньоквартальних проїздів» збільшити на 1500,0 тис. грн. та викласти додатки в новій редакції.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( А.Остапчук).

                                                                                                Міський голова                                 А.Кульчинський                        

                           

    

Додаток

до рішення міської ради

№         від    .     . 2018 р.

   Паспорт
міської цільової Програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Трускавця на 2016-2018рр.

                                                 (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
 1. Співрозробники програми КП "Трускавецьжитло", КП "Парк "Курортний"
 1. Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ

                                                                      Трускавецької міської ради

 1. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
 1. Термін реалізації програми____2016- 2018рр.     ______________
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2016 рік; 2017 рік;   2018 рік. __

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 73577,0 тис.грн. у тому числі:

 • Коштів міського бюджету   73577,0 тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)________-_____
 • Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи -
головного розпорядника

коштів                        ______________                ______________

Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                

Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Тел.:5-40-05

                                                                                Секретар ради                                                            Н.Пономаренко    

Додаток

до рішення міської  ради

№         від     .     . 2018  р.

   Ресурсне забезпечення міської  цільової Програми

       розвитку житлово-комунального господарства

                                                                                   м.Трускавця на 2016-2018рр.

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017  рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

17142,7

25318,5

31115,8

73577,0

у тому числі

міський бюджет

17142,7

25318,5

31115,8

73577,0

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи -
головного розпорядник
а коштів        Начальник   УЖКГ і Б

Максимич С.В.___                                              _______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                          Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С. В.______                        _________________________                       (П. І. Б.)                                                                           (підпис)

тел.:5-40-05

                                                                                   Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

Додаток

до рішення міської ради

№         від      .     . 2018 р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної цільової

Програма розвитку житлово-комунального господарства   м.Трускавця на 2016-2018рр.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2016 рік***

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

892,0

Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста

продукту , тис.кВт.

1188

ефективності, грн./кВт

0,75

якості, %

100

-технічне обслуговування освітлювальних мереж

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

762,2

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту світлоточок,шт.

1631

ефективності,грн./шт.

466

якості, %

100

 

- проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста)

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

188,0

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту ,шт.

16

ефективності т.грн./шт

11,75

якості,%

100

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/

 

Встановлення дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху

продукту ,шт.

71

ефективності,т.грн./шт

1,41

якості

100

Нанесення   дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

332,2

Організація дорожнього руху

продукту ,м ²

2000

ефективності,т.грн./м ²

0,17

якості

100

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

431,8

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення

продукту ,км

60

ефективності, т.грн/км

6,67

якості, %

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

/ одержувач б/к КП«Парк Курортний»/

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

8272,3

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

194,7

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту , шт..

90

ефективності т.грн./шт..

1,6

якості, %

100

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

932,1

Утримання тротуарів в належному стані

продукту , м2

2400

ефективності т.грн./м2

250

якості, %

100

Поточний ремонт об’єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

400,0

Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою

продукту , шт.

                      18                    

ефективності т.грн./шт.

22,2

якості, %

100

 

 

Всього по благоустрою

12505,3

 

 

 

 

2.

Капітальний ремонт житлового фонду

КП "Трускавець-житло"

Ремонт покрівлі

1203,3

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

продукту , м ²

3166

ефективності,грн./м ²

380,0

якості, %

100

Ремонт мереж електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1837,0

Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків

продукту м.п.

537,6

ефективності грн./м.п.

74,4

якості,%

100

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1397,1

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

продукту ,шт.

5

ефективності т.грн./шт

279,4

якості,%

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт системи водопостачання та каналізації

 

 

 

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

200,0

Покращення фізичного стану каналізаційних мереж житлових будинків

продукту ,м

420

ефективності т.грн./м

0,476

якості,%

100

Всього по капітальному ремонту

 

4637,4

Усього на етап або на програму:

 

17142,7

2017 рік***

 

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1600,0

Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста

продукту тис.кВт

711

ефективності грн./кВт

2,25

якості,%

100

- Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

980,0

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту,світлоточок

1631

ефективності, грн/світлот.

601

якості,%

100

- Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення

продукту ,км

60

ефективності, т.грн./км

8,33

якості,%

100

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

/ одержувач б/к КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

10765,8

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

 

 

- проведення паспортизації об’єктів благоустрою

(вулиць міста)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

203,8

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту , один.

10

ефективності,тис.грн/од.

20,3

якості,%(співвідн.до попереднього року)

100

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху :

 

Встановлення та ремонт дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

продукту ,шт.

70

ефективності,т.грн./шт

1,2

якості,%

100

Нанесення та відновлення дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Організація дорожнього руху

продукту ,м ²

1086

ефективності,т.грн./шт

0,46

якості,%

100

-забезпечення   поточних ремонтів об’єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою

продукту, шт.

18

ефективності       т.грн/шт

27,7

якості,%

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

165,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту, шт.

90

ефективності       т.грн/шт

1,83

якості,%

100

 

 

 

 

 

 

 

Очищення дощових колекторів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

400,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощових колекторів

продукту, м

1800

ефективності       т.грн/м

222,2

якості,%

15,6

Виготовлення схеми санітарної очистки міста

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

80,0

Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста

продукту, шт.

1

80,0

ефективності       т.грн/шт

100

якості,%

Поточний ремонт тротуарів,вулиць та внутрішньоквартальних проїздів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3033,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів забезпечить належний стан тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів

продукту, м2

10251,5

ефективності       т.грн/м2

295,86

якості,%

100

Всього по благоустрою

18827,6

 

2.

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду

КП "Трускавець-житло"

 

 

 

Ремонт дахів

(покрівлі)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2359,0

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

продукту м ²

5486

ефективності,т.грн./м ²

0,43

якості,%

100

Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової каналізації

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

702,0

Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків

продукту м/п

2064,7

ефективності,т.грн/м.п

0,34

якості,%

100

Ремонт ліфтів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

641,0

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

продукту ,шт.

2

ефективності,т.грн/шт

320,5

якості,%

100

Ремонт мереж електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2016,3

 

Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків

продукту м/п

2372,12

ефективності,т.грн/м.п

0,85

100

затрат , т.грн.          

якості,%

 

 

Ремонт фасаду

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

70,0

Покращення фізичного стану фасаду житлового будинку

продукту м/п

116,7

ефективності,т.грн/м.п

600

якості,%

100

Всього по капітальному ремонту

5788,3

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова підтримка

об’єктів   житлово-

комунального

господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення технічної експертизи ліфтів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

102,6

Проведення позачергової та періодичної технічної експертизи ліфтів

Продукту, шт.

27

ефективності,т.грн/шт.

3800

якості,%

100

Забезпечення послуг з приєднання багатоквартирних житлових будинків до зовнішніх мереж електропостачання

 

 

 

 

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Виконання послуг з приєднання багатоквартирних житлових будинків до зовнішніх мереж електропостачання забезпечить збільшення потужності електромереж житлових будинків

Продукту, шт.

9

66,7

ефективності,т.грн/шт.

100

якості,%

Усього на етап або на програму

 

25318,5

3444,7

 

2018 рік

 

 

ефективності,т.грн/м.п

0,85

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат , тис.грн.

1700,0

Забезпечення електроенергією   освітлення вулиць міста

продукту , тис.кВт.

672

ефективності, грн./кВт

2,53

якості, %

100

-технічне обслуговування освітлювальних мереж

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1200,0

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту світлоточок,шт.

1631

ефективності,грн./шт.

735,8

якості, %

100

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

/ одержувач б/к КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

15500,0

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

 

- проведення паспортизації   об’єктів благоустрою             (вулиць міста)

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

215,8

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту ,шт.

10

ефективності т.грн./шт

21,58

якості,%

100

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

 

 

 

продукту ,шт.

ефективності т.грн./шт

якості,%

Встановлення дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

150,0

 

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

продукту ,шт.

53

ефективності,т.грн./шт

2,83

якості

100

Нанесення   дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Організація дорожнього руху

продукту ,м ²

1515

ефективності,т.грн./м ²

0,33

якості

100

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту ,км

60

ефективності, т.грн/км

9,17

якості, %

100

 

 

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

200,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту , шт.

165

ефективності т.грн./шт.

1212

якості, %

100

 

 

Поточний ремонт тротуарів, вулиць та внутрішньо квартальних проїздів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3000,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів забезпечить покращення стану вуличньо-дорожньої мережі

продукту , м2

6944,44

ефективності т.грн./м2

0,432

100

якості, %

 

 

Поточний ремонт об'єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

 

Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою

продукту , шт.

18

ефективності т.грн./м2

25,0

якості, %

100

 

 

Очищення дощових колекторів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощових колекторів

продукту , тис.м.

2040,8

ефективності т.грн./м2

245,0

якості, %

17,0

 

 

Всього по благоустрою

24065,8

2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП "Трускавець-житло"

 

Ремонт покрівлі

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1850,0

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

продукту , м ²

4111,1

ефективності,грн./м ²

0,45

якості, %

100

Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової каналізації

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків

продукту , м.п.

1196,2

ефективності грн./м.п.

0,418

якості %

Ремонт мережі електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3000,0

Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків

Продукту /шт.

12

ефективності грн./шт.

250,0

якості,%

100

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1500,0

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

продукту ,шт.

3

ефективності т.грн./шт

500,0

якості,%

100

Ремонт фасаду та конструктивних елементів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

120,0

Покращення фізичного стану   фасаду житлових будинків

продукту , м ²

113,2

ефективності грн./м ²

1,06

якості %

100

 

 

Всього по капітальному ремонту

 

 

6970,0

 

3.

 

 

 

 

Фінансова

підтримка об’єктів

житлово-

комунального

господарства

Проведення технічної експертизи ліфтів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

80,0

Проведення позачергової та періодичної технічної експертизи ліфтів

 

продукту , шт.

11

ефективності грн./шт.

               7272,7

якості %

100,0

Усього на етап або на програму:

 

              31115,8             

 

 

 

Начальник УЖКГіБ                       Максимич С. В. ______________

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                        Максимич С. В. ________________

 

                                                                                                    Секретар ради                                                   Н.Пономаренко

               

            

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок