435-р. Від 21.09.2017 року " Про поповнення статутного капіталу"

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 від «21» вересня    2017року        435-р

Про поповнення статутного капіталу

  КП «Парк Курортний».

 

 

            На виконання рішень Трускавецької міської ради від 22.12.2016р.№378“Про бюджет м. Трускавець на 2017 рік, від 13.09.2017року №630 «Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2017 рік» та від 13.09.2017 року №625 «Про внесення змін до рішення міської ради №36 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк Курортний» на 2016-2018 роки», керуючись п.23 ст.26,пп.20ч.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ”та враховуючи звернення  КП «Парк Курортний» від 19.09.2017р.№186:

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) виділити фінансування УЖКГ і Б  міської ради з бюджету розвитку в сумі 90624,00грн., як внесок в статутний капітал КП «Парк Курортний»за КФК-180409 КЕКВ-3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

2.Управлінню ЖКГ і Б міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 90624,00грн. КП«Парк Курортний», як внесок в статутний капітал комуналь-   ного підприємства на придбання основних засобів.

3.КП «Парк Курортний » (п.Веретко Н.В. ) використати кошти в сумі 90624,00грн.

(Дев’яносто тисяч шістсот двадцять чотири гривні ,00копійок) за цільовим призна-

ченням на капітальні вкладення /придбання основних засобів/;

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Балицького О.М.

Міський голова                                                                        Кульчинський А.Б.