350-р. Від 17.09,2018року "Про призначення оператора Автоматизованої інформаційно- телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 17 вересня 2018 року                    № 350 - р

        

Про призначення оператора

Автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи

«Державний реєстр виборців»

У зв’язку із кадровими змінами у відділі ВДРВ, відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про Державний реєстр виборців», пункту 2.3. розділу 2 Інструкції оператора органу ведення Державного реєстру виборців, пункту 3.3. розділу 3 Змін та доповнень до технічного завдання на створення КСЗІ в АІТС «Державний реєстр виборців»:

  1. Бродяк Божену Михайлівну, головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців, призначити з 17.09.2018 року оператором Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» з правами користувача рівня органу ведення Реєстру.
  1. Розпорядження міського голови від 03 жовтня 2017 року № 495-к Про призначення оператора Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» вважати таким, що втратило чинність.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами О.Петранич.

 

Міський голова                                                        А.Кульчинський