Відділ культури Трускавецької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Відповідно до ст. 21 Закону України про культуру”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” №995-VIII від 28 січня 2016 року відділ культури Трускавецької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- директора Народного дому м.Трускавця;

- директора Художнього музею М.Біласа;

- директора музею міста-курорту;

-директора Трускавецької Централізованої бібліотечної системи.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, впродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу потрібно надіслати на поштову адресу (м.Трускавець,                                            вул. Бориславська, 1) та електронну адресу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) у відділ культури такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Дата початку формування конкурсної комісії: 12.08.2021р.

Умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів можна ознайомитись:

 

ПОЛОЖЕННЯ

про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу (установи) відділу культури Трускавецької міської ради

 

І. Загальні положення

1.Це Положення визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу (установи) відділу культури Трускавецької міської ради, та порядок добору її членів.

  1. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

3.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, а також цим Положенням.

4.Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника державного закладу культури (далі - керівник закладу культури).

5.Основними завданнями конкурсної комісії є:

- відбір кандидатів на посаду керівника закладу чи установи культури;

- розгляд документів, визначених частиною другою статті 214 Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника закладу культури;

- прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на сайті Трускавецької міської ради.

6.Рішення про утворення конкурсної комісії та її персональний склад затверджуються наказом відділу культури Трускавецької міської ради. У разі необхідності до персонального складу конкурсної комісії можуть вноситися зміни.

7.Відділ культури, трудовий колектив закладу чи установи культури та громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування при проведенні добору кандидатур до складу конкурсної комісії керуються частинами сьомою та восьмою статті 213 Закону України «Про культуру».

  1. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
  2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує відділ культури.
  3. Особа може обіймати посаду керівника закладу культури не більше двох строків підряд.

Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури:

  1. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у галузі культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
  2. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; та/або

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; та/або

3) є близькою особою або членом сім’ї керівників відділу культури та Трускавецької міської ради.

ІІ. Порядок утворення та склад конкурсної комісії

 

1.Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до статті 213 Закону України «Про культуру».

2.Відділ культури не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури:

- розміщує на сайті Трускавецької міської ради оголошення про проведення конкурсу, яке містить інформацію про дату початку приймання документів, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів;

- інформує заклад (установу) культури щодо необхідності визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії.

3.Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та визначаються з числа осіб, які не є членами трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір.

У загальних зборах мають право брати участь усі члени трудового колективу. Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше ніж половина загальної кількості членів трудового колективу.

Відкриває збори трудового колективу керівник закладу культури або його заступник.

Загальні збори трудового колективу обирають відкритим голосуванням головуючого, який веде збори, та секретаря зборів, який веде протокол.

Протокол загальних зборів складається у довільній формі і містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, затвердження порядку денного та інше); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, результати голосування, прийняте рішення.

Протокол загальних зборів трудового колективу підписують головуючий та секретар загальних зборів.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа членів трудового колективу, присутніх на загальних зборах.

4.Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, головуючим на загальних зборах трудового колективу до відділу культури подається протокол загальних зборів трудового колективу.

5.Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає відділу культури лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації. До листа додається протокол зборів громадської організації.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Для проведення жеребкування наказом відділу культури утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.

Секретарем комісії з жеребкування є секретар конкурсної комісії.

Комісія з жеребкування:

приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні;

проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями, з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій.

Відділ культури забезпечує трансляцію жеребкування на сайті Трускавецької міської ради.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім'я та по батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

6.Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників установ відділу культури.

Секретар конкурсної комісії:

- забезпечує скликання конкурсної комісії її засідання;

- формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

- здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

- виконує доручення голови конкурсної комісії, пов'язані з організацією проведення другого засідання конкурсної комісії;

- веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, протокол засідання комісії з жеребкування та іншу робочу документацію;

- бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій в галузях культури, зареєстрованих відповідно до законів України;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій в галузях культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; та/або

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; та/або

3) є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу, чи органу управління; та/або

4) є членом трудового колективу закладу культури, в якому проводиться конкурс.

 

 

ІІІ. Порядок роботи конкурсної комісії

 

1.Конкурсна комісія здійснює добір кандидатів на посаду керівника закладу культури згідно з вимогами статті 215 Закону України «Про культуру».

2.Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час презентації проектів програм розвитку закладу культури.

Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати клопотання до відділу культури про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції.

Перше засідання конкурсної комісії відкриває її секретар, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

3.Члени конкурсної комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов'язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

4.Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на сайті Трускавецької міської ради.

5.На першому засіданні конкурсна комісія затверджує порядок денний та спосіб голосування шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

6.Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Член конкурсної комісії, який не погоджується з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

7.Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця оформлюється секретарем конкурсної комісії протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії.

8.Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на веб-сайті Трускавецької міської ради та в засобах масової інформації. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії/

9.Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засідання конкурсної комісії проголосувала більшість затвердженого складу конкурсної комісії.

10.Питання не врегульовані даним Положенням вирішуються конкурсною комісією шляхом голосування в межах визначених чинним законодавством.