Склад комісії з надання грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

Н.Пономаренко -   голова комісії, секретар міської ради;
В.Ільницька         - заступник голови комісії, начальник управління праці та соціального захисту населення;
Н.Тяка                   - секретар комісії, завідувач сектору прийому громадян управління праці та соціального захисту.
Ч л е н и   к о м і с і ї :
Н.Корж                 -   начальник бюджетного відділу фінансового управління;
О.Гарасимяк        - заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
Н.Онаць               - директор Т МЦСССДМ;
І.Кулешова           - особа, переселена з району проведення антитерористичної операції.