previous arrow
next arrow
Slider

Встановлено новий тариф на послуги із вивезення та захоронення побутових відходів у Трускавці. Типовий договір для споживачів

 Виконкомом міської ради було прийняте рішення щодо зміни тарифу на послуги зі зберігання перевезення та захороненняпобутових відходів

 Згідно з Рішенням встановлюються тарифи на послуги із вивезення та захоронення побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів що надаються ДП «Комунальник плюс» ТзОВ «Комунальник 1».

 

Тариф на послуги із зберігання перевезення та захоронення побутових відходів:

Операції поводження з побутовими відходами

Категорії споживачів

Види побутових відходів

тверді, м3/грн.

великогабаритні, м3/грн.

будівельні

м3/грн.

Вивезення

- населення, в.т.ч:

- багатоквартирні житлові будинки

53,20

169,91

230,06

- індивідуальні житлові будинки

50,20

169,91

230,06

- бюджетні установи

75,93

- інші споживачі

85,40

Захоронення

населення

32,50

32,50

32,50

бюджетні установи

32,50

інші споживачі

32,50

ДОГОВІР №_____________

про надання послуг з вивезення побутових відходів

м.Трускавець                                                                                                                                                                                  „___”________________20__ р.

ДП „Комунальник Плюс” ТзОВ „Комунальник 1” в особі директора Пак Соломії Василівни, що діє на підставі статуту (надалі Виконавець), з однієї сторони, та ________________________________________________,що проживає та є власником будинку, квартири за адресою: м.Трускавець, вул._____________________________буд _____ кв_____, (надалі Споживач), з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

Предмет договору

 1. .На виконання вимог Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України „Про відходи”, Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, постанови КМУ №1070 від 10.12.2008р., «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором на підставі рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради №165 від 30.08.2018 року.
 2. Вивезення побутових відходів здійснюється за контейнерною та без контейнерною схемою.
 3. Планові об'єми вивозу ПВ на одного мешканця в рік _____м3. У Споживача в домоволодінні зареєстровано ____осіб, що складає річну норму ТПВ _________ м3.

Перелік послуг

 1. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення побутових відходів.
 2. Послуги з вивезення побутових відходів надаються за контейнерною схемою. Виконавець вивозить побутові відходи за контейнерною схемою з 8:00 до 13:00 год.
 3. Для вивезення побутових відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов'язаний з 8:00 год. до 11:00 год. виставити у місцях, погоджених з виконавцем закриті ємкості з відходами, місткістю не більш як 0,12 м3.
 4. Завантаження побутових відходів здійснюється Виконавцем.
 5. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

 1. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
 2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

Оплата послуг

 1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
 2. Вартість послуг визначається тарифом, погодженим органом місцевого самоврядування.
 3. Вартість послуги з розрахунку за одну особу становить ___________ грн. помножених на кількість мешканців зареєстрованих за даною адресою. Кількість зареєстрованих осіб підтверджується довідкою про склад сім’ї (довідка повинна бути надана не пізніше одного місяця з дати реєстрації).
 4. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 25 числа періоду, що настає за розрахунковим. Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі, шляхом внесення коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у поштовому відділенні або у відділенні банківської установи, комісійні банків оплачує Споживач.
 5. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше, ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.
 6. У разі потреби виконавець здійснює протягом 10 днів перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати.
 7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується такими документами:
  • довідка про склад сім’ї (довідка повинна бути надана не пізніше одного місяця з дати реєстрації);
  • копія посвідчення або довідки, яка засвідчує пільгу;
  • копія ідентифікаційного номера;
  • копія довідки з Управління праці та соціального захисту населення м.Трускавець про те, що пільговик перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • заява на пільги.

Пільги надаються з моменту подання заяви та відповідних документів.

Права та обов'язки споживача

 1. Споживач має право на:
 • одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення побутових відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;
 • відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
 • усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;
 • перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
 • внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
 • зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;
 • несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
 1. Споживач зобов'язується:
 • оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;
 • викидати у контейнери лише побутові відходи, склад яких відповідає нормам законодавства України про відходи;
 • сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;
 • Не створювати перешкод для вільного доступу виконавця до контейнерних майданчиків.

Права та обов'язки виконавця

 1. Виконавець має право вимагати від споживача:
 • накопичення побутових відходів належним чином, дотримання санітарних норм при використанні контейнерів;
 • своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;
 • своєчасно оплачувати за надані послуги.
 1. Виконавець зобов'язується:
 • надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;
 • Погодити із споживачем, в особі органу місцевого самоврядування, місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
 • Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;
 • збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
 • ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;
 • перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;
 • надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
 • усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;
 • прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;
 • відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
 • зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

22.Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

 • несвоєчасне внесення плати за послуги;
 • невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

23.Виконавець несе відповідальність за:

 • ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;
 • невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

Розв'язання спорів

24.Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

25.У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця зобов'язаний прибути протягом трьох робочих днів.

26.Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття представника виконавця протягом трьох днів, або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

27.Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

Форс-мажорні обставини

28.Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

Термін дії цього договору

29.Договір діє з дати його підписання терміном до « 31» грудня 2019 р. Договір вважається таким, що продовжений на кожен наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

30.Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

31.Договір вважається таким, що продовжений на той самий строк, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

32.Дія договору припиняється у разі, коли:

 • закінчився строк, на який його укладено;
 • припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

33.Сторони домовилися використовувати факсимільний підпис (факсиміле) при підписанні даного договору

Прикінцеві положення

Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий – у виконавця.

З правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

____________________

(підпис споживача)

Реквізити сторін

Виконавець:

Споживач

 

П ІБ___________________________________________________

ДП „Комунальник Плюс”

 

№ пасорта

ТзОВ ”Комунальник 1”

 

ІПН

м.Стрий вул.Б. Хмельницького,12/8

 

Адреса

р/р 2600729231 ПАТ АКБ “Львів”

 

МФО 325268 ЗКПО 35749110

 

Тел.

Директор ________________________________/Пак С. В./

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

                                                             /                                         /

                                      Скачати Типовий договір в форматі Word

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок