302 -р .Від 27.06.2017 "Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від'єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в ква

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від      27.06. 2017  р.                    № 302-р

 

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від'єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

 

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

1.1. в розмірі 3200,00 (три тисячі двісті) грн. :

   Грицик Любов Михайлівна     Стебницька  70/35

   Зубрицька Віра Людвігівна                                   Івасюка 1а/56

   Великий Анатолій Харитонович                             Івасюка 1/153

1.2. в розмірі 4500,00 (чотири тисячі пятсот) грн.:

Цвєткова Євгенія ІванівнаІвасюка 7/63

Фенцик Олександра Павлівна                        Івасюка   3/26

1.3. в розмірі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) грн.:

Шланчак Марія Іванівна                  Івасюка13/33

1.4. в розмірі 5000,00 (п’ять тисяч ) грн.:

Жагаляк Ніна Тимофіївна                                  Івасюка 17/123

1.5. в розмірі 5500,00 (п’ять тисяч п’ятсот) грн.:

Веркасова Варвара Степанівна                               Стебницька 66/25

1.6. в розмірі 6000,00 (шість тисяч) грн.:

Кречківський Володимир Романович                    Стебницька 72/134

Скалич Осипа Іванівна                                         Стебницька 78/53

Серединський Василь Васильович                       Стебницька 66/64

Шурга Наталія Петрівна                                        Стебницька 78/26

1.7.  в розмірі 7000,00 (сім тисяч) грн.:

    Янів Світлана Віталіївна                                       Стебницька 66/28

 

2.Начальнику фінансового управління (п.М.Федоричак) перерахувати 64900,00  (шістдесят чотири тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт  за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

  1. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1.  КП»Трусквецьтепло» в сумі 23000,00 (двадцять три  тисячі    грн. 00коп)

3.2. ПП «Мальви» в сумі 28900,00 (двадцять вісім тисячдев’ятсот грн.00коп.)

3.3. СПД Пенцак З.К.в сумі 13000,00 (тринадцять тисяч грн.00коп.)

                  4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                               А.Кульчинський