49-р. Від 29.01.2018 "Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста"

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від     29      січня   2018 р.                            № 49-р

 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та соціально незахищеним громадянам міста (протокол № 1 від 26.01.2018р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Надати одноразову грошову допомогу:

1.1. в розмірі 2000,00 (дві тис.) гривень:

     Копко Микола Богданович                             

1.2. в розмірі 1000,00 (одна тис.) гривень:

       Фляк Святослав Михайлович                                   

       Чапля Марія Яківна                                          

1.3. в розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень:

       Затварська Марія Теодозіївна                                  

       Мацан Богдан Іванович                                   

       Шевченко Оксана Миколаїна                           

       Голованьова Марина Артурівна                     

       Магур Роман Тадейович                                 

       Салтанова Наталія Петрівна                            

       Савченко Ігор Борисович                                           

1.4. в розмірі 400,00 (чотириста) гривень:

       Варивода Станіслав Степанович                   

       Гурба Стефанія Стефанівна                              

1.5. в розмірі 300,00 (триста) гривень:

     Цимбал Юрій Миколайович                             

     Іваник Любов Іванівна                                      

     Стецишин Марія Миколаївна                             

     Стецишин Микола Миколайович                    

     Бабій Любов Іванівна                                        

     Магур Олена Миколаївна                                           

  1. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати

10 179,79 грн. (десять тис. сто сімдесят дев’ять грн. 79 коп.) в т.ч. поштові видатки – 79,79 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по КПКВКМБ 1513400.

  1. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 10 179,79 грн. (десять тис. сто сімдесят дев’ять грн. 79 коп.) в т.ч. поштові видатки – 79,79 грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради     Н. Пономаренко.

            

                       Міський голова                                                  А. Кульчинський