На Львівщині оголосили конкурс з визначення інститутів громадянського суспільства з метою надання їм фінансової підтримки

 Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення інститутів громадянського суспільства з метою надання їм фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету для створення соціальних підприємств

 Конкурс проводиться відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 жовтня 2019 року № 1031/0/5-19 «Про затвердження Порядку надання та використання коштів обласного бюджету на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства для створення соціальних підприємств», Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (громадськими організаціями та творчими спілками), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 та з метою сприяння розвитку соціального підприємництва у Львівській області і реалізації заходів Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян у Львівській області на 2018-2020 роки у 2019 році.

 Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

  1. Вирішення соціальних потреб та проблем інститутів громадянського суспільства шляхом створення соціальних підприємств.

 Організація та здійснення підприємницької діяльності з метою забезпечення комерційного підходу до самофінансування соціальних заходів або послуг інститутів громадського суспільства.

  1. Створення нових робочих місць для соціально-вразливих верств населення з підтверджуючим статусом, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

 Забезпечення створення на соціальному підприємстві не менше як 70% нових робочих місць для соціально вразливих груп населення, які мають підтверджений статус. Загальна чисельність працівників на соціальному підприємстві  після трьох років діяльності не має бути меншою за чисельність працівників за підсумками першого року діяльності соціального підприємства.

 Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
короткий опис обґрунтування використання бюджетних коштів, необхідних для реалізації програми (бізнес-плану, проєкту, заходів) за формою встановленого зразка;
програму (бізнес-план, проєкт, заходи) щодо створення соціального підприємства із обов’язковим зазначенням мети і завдання, потреби у фінансуванні, обґрунтування доцільності закупівлі обладнання, устаткування, інших основних засобів виробничого призначення, детального розрахунку витрат та джерел фінансування, фінансових результатів, інформації про терміни повернення коштів фінансової підтримки, результатів соціальної ефективності діяльності соціального підприємства, можливих ризиків та шляхів їх мінімізації, способів інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (бізнес-плану, проєкту, заходу) тощо;
 інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, виконання (реалізацію) програм (бізнес-планів, проєктів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;
довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом (довідка про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів, довідка про відсутність несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, довідка про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

 Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

 Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу – інститут громадянського суспільства.

 Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за           2 роки до оголошення проведення конкурсу і  які  здійснюють свою діяльність на території Львівської області.

 Члени Комісії з конкурсного відбору індивідуально оцінюватимуть конкурсні пропозиції шляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:

– соціальна спрямованість діяльності соціального підприємства на вирішення чи пом’якшення соціальних потреб і проблем;

– ефективність використання бюджетних коштів;

– самоокупність і фінансова стійкість (наявність власних коштів, матеріально-технічної бази, незалежність від зовнішнього фінансування);

– наявність/залучення  інших джерел фінансування, ресурсів;

– чисельність залучених до працевлаштування соціально вразливих верств населення з підтвердженим статусом;

– період повернення коштів шляхом сплати соціальним підприємством всіх загальнообов’язкових зборів та платежів (не більше як три роки).

 Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

 Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до

 30 жовтня 2019 року включно щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 9-00 до 18-00 год. за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, каб. 110. Контактна особа – Жук Любов Іванівна, заступник начальника управління – начальник відділу оплати праці, охорони праці та соціально-трудових відносин департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, контактний телефон (032) 261-31-07, e-mail: [email protected]

Конкурс проводиться до30 листопада 2019 року.

Інформація Прес-служби ОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.