конкурс

Оголошення про проведення конкурсу

У відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. №1094, на виконання рішення Трускавецької міської ради № 2433 від 02.06.2022 року «Про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу охорони здоров`я», конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» 07 червня 2022 оголошує проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» (юридична адреса – м.Трускавець, вул..Данилишиних,62; фактична адреса – м.Трускавець, вул..Данилишиних,62).

Основними напрямками діяльності КНП «Трускавецька міська лікарня» є:

– надання медичних послуг;

– проведення медичних оглядів;

– проведення ортопедичної стоматології, рентгенології, сестринської справи (операційна).

З статутом КНП «Трускавецька міська лікарня», структурою закладу, а також кошторисними призначеннями для фінансового забезпечення діяльності лікарні можна ознайомитися в секретаря конкурсної комісії. (82200, м. Трускавець, вул. Бориславська,1, каб 37)

Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають документи в термін до 21 червня 2022 року за адресою: 82200, м. Трускавець, вул.. Бориславська, 2, каб. 13.

Для довідок звертатись за телефоном: (03247) 6-75-07; адреса електронної скриньки [email protected]

Для участі в конкурсу учасники конкурсу подають особисто або надсилають поштою конкурсній комісії наступний перелік документів:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

•          план реформування закладу протягом одного року;

•          заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

•          пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

•          пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення 3 управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров`я» або «Право» або «Соціальні або поведінкові науки» або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров`я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» вимагається наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров`я, які надають тільки первинну медичну допомогу). Стаж роботи на керівних посадах – 5років.

Умовами оплати праці керівника КНП «Трускавецька міська лікарня», враховуючи істотні умови контракту є:

– за виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці відповідно до Наказу МОЗ №308 /519 від 05.10.2005 року та постанови КМУ №2 від 12.01.2022 року з урахуванням всіх надбавок та підвищень.

Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» відбудеться 05 липня 2022 року в приміщенні залу засідань Трускавецької міської ради. (82200, м. Трускавець, вул. Бориславська,1).

Голова конкурсної комісії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *