Про розроблення Плану зонування території м.Трускавця (зонінг)

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від __ ________   2019р.                    №____

           

Про розроблення Плану зонування

території м.Трускавця (зонінг)


           
У зв’язку із скасуванням рішення Трускавецької міської ради №693 від 12.10.2017р., яким затверджено “План зонування території міста Трускавця (зонінг)” Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду м.Києва по справі №826/4630/18 від 20.02.2019р. та враховуючи вступлення у дію у 2018р. нових державних будівельних норм, а саме: ДБН Б 2.2 – 12:2018 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.1.1 – 22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»; відповідно до: п. 4.1, 4.3 розділу IV Наказу Мінрегіонбуду «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»; ч.3 статті 8, статті 10, статті 18, статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; ст. 12 Закону України «Про основи містобудування»; Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-22:2017 “Склад та зміст плану зонування території”; п.42 ч.1 статті 26, ч.1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                  В И Р І Ш И Л А:

  1. Розробити містобудівну документацію “План зонування території міста Трускавця (зонінг)” на основі містобудівної документації “Коригування Генерального плану міста-курорту Трускавець”, розробленого ДП ДІПМ «Містопроект» (м. Львів) та затвердженої рішенням Трускавецької міської ради №233 від 22.12.2011р., детальних планів територій та вимог чинних будівельних норм.
    2. Замовником “Плану зонування території міста Трускавця (зонінг)” визначити виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
  2. 3.Виконавчому комітету Трускавецької міської ради забезпечити виконання:

           – укладення договору на розроблення містобудівної документації з ДП ДІПМ «Містопроект» (м. Львів), який являється розробником містобудівної документації “Коригування Генерального плану міста-курорту Трускавець” .

            – оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту “План зонування території міста Трускавця (зонінг)”.

  1. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:

            4.1. надання розробнику містобудівної документації вихідних даних для проектування;

            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради;

            4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації в складі: графічного матеріалу та   пояснювальної записки,   на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

            4.3. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації;

            4.4. подання на затвердження Трускавецькою міською радою “Плану зонування території міста Трускавця (зонінг)” після проведення процедури громадських слухань.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

                                                                                 Міський голова                                                              А.Кульчинський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *