Про внесення змін до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Трускавецької міської ради № 42 від 24 грудня 2015 року

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(__________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

  • Р І Ш Е Н Н Я

Від ___________ 2018 року                 №

 

 

Про внесення змін до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Трускавецької міської ради № 42 від 24 грудня 2015 року                                                                      

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                                                                                                    В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни вДодатку 3 програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки», збільшившифінансове забезпечення на 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету на 1540,00тис.грн. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (п. А. Остапчук).

                                                                                         Міський голова                                                 А.Кульчинський

Додаток 3

до рішення міської ради

№ _____від _________

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Промоції міста – курорту Трускавець

на 2016 – 2020 роки

(назва програми)

№ п/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн.

2019 рік

1

Завдання 1: Підвищення рівня обізнаності про можливості курорту Трускавець та формування конкурентоспроможного ринку лікувальних та туристичних послуг

Організація та проведення конференцій, семінарів, фестивалів та інших заходів

Затрат,

Обсяг видатків,

1535,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

1535,0

Збільшення кількості учасників, які приймають участь у заходах та відвідують курорт Трускавець.

Продукту,

Кількість заходів,

13 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу,

118,08 тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості учасників у порівнянні з минулим роком, 5%

2

 

Проведення рекламно-інформаційних турів для представників засобів масової інформації та зарубіжних туристичних фірм.

Реклама туристичних можливостей міста Трускавець на центральних та місцевих каналах телебачення, у друкованих засобах масової інформації.

Розроблення та виготовлення туристичних фільмів, промороликів, відеосюжетів про місто.

Розроблення та видання туристичних та куротних довідників, каталогів, картсхем.

Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Трускавець

Оплата за доменне ім’я туристичного порталу

Затрат,

Обсяг видатків, 365,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

365,0

Збільшення інформаційного наповнення в соціальних мережах та ЗМІ України та зарубіжжя про курорт Трускавець, що в свою чергу позитивно вплине на збільшення наповненості санаторно-курортних закладів

Продукту,

Кількість заходів, 5 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу, 73,00 тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості інформаційного наповнення про курорт у порівнянні з минулим роком,

2 %

Динаміка кількості гостей міста у порівнянні з минулим роком,

2%

3

 

Популяризація туристичного та курортного продукту на регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізованих заходах

Затрат,

Обсяг видатків, 40,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

40,0

Популяризація курорту на різноманітних заходах позитивно вплине імідж міста-курорту та сприятиме збільшенню кількості гостей міста. Це в свою чергу збільшить надходження до бюджету міста.

Продукту,

Кількість заходів, 1 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу,

40,0 тис.грн.

Якості,

Динаміка відпочиваючих на курорті у порівнянні з минулим роком,

2%

Динаміка частки іноземних громадян у загальній кількості гостей міста у порівнянні з минулим роком,

4%

4

Розробка маркетингової стратегії

Затрат,

Обсяг видатків, 300,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

300,0

Проведення експертного аналізу зовнішнього позиціонування курорту та розробка дорожньої карти промоційних заходів

Продукту,

Кількість заходів, 1 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу, 300,0 тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості розробленої маркетингової стратегії 100%

                                                                               Секретар ради                                                                 Н.Пономаренко

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *