Про внесення змін в міську програму «Проведення заходів із землеустрою на 2016-2020років» , затверджену рішенням міської ради № 21 від 03.12.2015р.

                                         УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                              СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від                                  2019 р.             №

Про внесення змін в міську  програму

«Проведення заходів із землеустрою

на  2016-2020років» , затверджену

рішенням міської ради № 21 від 03.12.2015р.

             

           З метою ефективного використання коштів, що спрямовуються на виконання заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення і забезпечення раціонального використання земельних ресурсів , беручи до уваги висновки профільних постійних комісій міської ради , керуючись п.п. 22, 34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                 В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

 

 1. Внести зміни в міську программу «Проведення заходів із землеустрою на 2016-2020 роки», затверджену рішенням міської    ради № 21 від   03.12.2015р.,

в частині 2019 року  та затвердити в новій редакції згідно додатку.

 1. Контроль за виконанням    цього   рішення   покласти  на постійну комісію з питань бюджету ,фінансів, розвитку курорту ,підприємництва, комунальної власності і   майна  ( А.Остапчук).

 

                                                                                             Міський голова                                                      А.Кульчинський

 

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                            від         2019 року №

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

«Проведення заходів із землеустрою»

                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми:Управління містобудування, архітектури та землекористування.
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ____________________________________________________

 1. Розробник програми: Управління містобудування, архітектури та землекористування.
 1. Співрозробники програми:________________________________________________
 1. Відповідальний виконавець програми: Управління містобудування, архітектури та землекористування.

     

 1. Учасники програми____________________________________________________
 1. Термін реалізації програми________2016-2020 роки_________________________
 • Етапи виконання програми

           (для довгострокових програм)   ________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

     ресурсів, необхідних для реалізації

     програми, тис.грн, всього               _________1335.0 тис.грн___________________________

     в тому числі за рахунок коштів

     що поступили в порядку відшкодування

     втрат сільськогосподарського виробництва ___________ 306.0 тис.грн._________________

 • Коштів міського бюджету       __________0 тис.грн ________________________ В тому числі за рахунок коштів

     що поступили в порядку відшкодування

     втрат сільськогосподарського виробництва ___________ 306.0 тис.грн._________________

          

 • Коштів інших джерел (вказати)_________________________________

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів

Міський голова                               Кульчинський А.Б                                   ______________

                                                                                                                                                                                                                                          

Відповідальний

виконавець Програми

Начальник управління

містобудування, архітектури

та землекористування                       О. Плахтій                                                  ______________                                       

тел.:5-14-86

 

 


                                                                                                                                                                                                                 Додаток

до рішення міської ради

                                                                               від              2019 року №

 

 

Ресурсне забезпечення програми*

«Проведення заходів із землеустрою»

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016р.

2017 р.

2018 р

20 19 р.

 

2020р.

 

Усього витрат на

виконання

програми

Усього,

145.0

420.0

145.0

250.0

375.0

1335.0

в тому числі що поступили в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

 

190.0

116.0

         306.0

міський бюджет

145.0

420.0

145.0

250.0

375.0

1335.0

 

кошти небюджетних джерел**

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

Міський голова                                                                   А.Кульчинський                                                                                                                                        ______________

                                                                                                                                                                                                                          (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                            (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                                                                                             

Начальник управління  

містобудування, архітектури

та землекористування                                                              О. Плахтій                                                                                 __________   (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                        (підпис)

                              

 

  

Додаток до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                Від                     2019 р. № 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Перелік завдань, заходів та показників міської програми*

«Проведення заходів із землеустрою » на 2016-2020 роки

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. Виміру

 

 

 

 

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

 

 

 

2019 рік***

 

 

1.1. Виготовлення експертних оцінок на землю

затрат :

Експертні грошові оцінки земельних ділянок

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

50,00

Виготовлення10 експертних оцінок на земельні ділянки, що дозволить забезпечити надходження коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертних оцінок, га

0,2 га.

Ефективності:
Кількість земельних ділянок що пропонуються для продажу, од.

10

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

 

 

 

 

1.2 Виготовлення проекту землеустрою   щодо встановлення (зміни )меж міста (І-ша черга)

 

 

 

 

затрат :

проекти землеустрою щодо організації встановлення (зміни) меж міста

Сертифікована землевпорядна організація

Місцевий бюджет

200.0

Виготовлення проекту землеустрою щодо встановленя (зміни) меж міста І-ша черга:

Складання технічного завдання,збір , систематизація ,аналіз вихідних матеріалів, опис меж землекористування, складання, викреслення кадастрових планів земельних ділянок, вирахування площ контурів земельних угідь та складання експлікацій, складання проекту

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів, га.

1633

1

Ефективності:
Кількість земельних ділянок на які встановлюються межі, один.

Якості: Відсоток земель що встановляться до загальної площі міста %

100%

 

 

 


Міський голова                                                                                                       А. Кульчинський

                                                                                                                                                        

Начальник управління містобудування

архітектури та землекористування                                                                     О. Плахтій                                                                   

                            

                                                             Секретар міської ради                                                                                  Н.Пономаренко  

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.