Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2018 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_____СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від ____ ___________ 2018 року                     № ____
                                                                                                                    
ПРОЕКТ                              

Про внесення змін до показників                                                                                      

  бюджету м.Трускавця на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада

                                                                                                                                   В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 20 грудня 2017 року № 743 «Про бюджет м.Трускавця на 2018 рік», а саме:

         В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2018 рік на 703,427 тис.грн, в тому числі доходів загального фонду на 703,427 тис.грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2018 рік на 6424,741тис.грн, у тому числі видатків загального фонду на 4903,267тис.грн та видатків спеціального фонду – 1521,474тис.грн.

В абзаці третьому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 01.03.2018 № 834 та від 24.04.2018 № 888 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2018 рік» збільшити дефіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2018 рік на суму 4199,840тис.грн, джерелом покриття якого установити збільшення залишку коштів бюджету м.Трускавця на початок 2018 року в сумі 5721,314тис.грн, передавши при цьому кошти із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1521,474тис.грн (додаток №2).

В абзаці четвертому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 01.03.2018 № 834 та від 24.04.2018 № 888 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2018 рік» збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 1521,474тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1521,474тис.грн (додаток №2);

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 4903,267тис.грн. та спеціальному фонду 1521,474тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 1490,0тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

  1. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

                                                                                  Міський   голова                                                           А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *