Про внесення змін до показників бюджету міста Трускавця на 2019 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_____СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

від ___ _________ 2019 року                     № ____
                                                                                                                    
                               

Про внесення змін до показників                                                                                        

бюджету міста Трускавця на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада

                                                                                                                                  В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 13 грудня 2018 року № 1142 «Про бюджет міста Трускавця на 2019 рік», а саме:

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету міста Трускавця на 2019 рік на 24382391,88 гривень, у тому числі видатків загального фонду на 8012684,00гривень, видатків спеціального фонду на 16369707,88 гривень.

Абзац третій пункту 1 доповнити реченням такого змісту:

– дефіцит загального фонду бюджету міста Трускавця на 2019 рік у сумі 8012684,00гривень, джерелом покриття якого установити збільшення залишку коштів бюджету міста Трускавця на початок 2019 року в сумі 18093891,88гривень, передавши при цьому кошти із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 10081207,88гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Трускавця на 16369707,88гривень, джерелом покриття якого визначити збільшення залишку коштів бюджету міста Трускавця на початок 2019 року в сумі 6288500,00гривень, у тому числі бюджету розвитку на 6208500,00гривень, і надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 10081207,88 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Трускавця на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

У пункті 5 внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Трускавця на реалізацію місцевих/регіональних програм та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 16475774,00гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

  1. Додатки № 2,3,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

  

                                                                               Міський   голова                                                           А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.