Про затвердження міської цільової Програми із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(______________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                   2020 року              №

        

Про затвердження міської цільової Програми із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги лист ТзОВ «Трускавецький водоканал» №158 від 17.02.2020р., з метою забезпечення стабільності роботи ТзОВ «Трускавецький водоканал» відповідно до його функціональних призначень, міська рада

                                                                                                                      В И Р І Ш И Л А :

            1.Затвердити міську цільову Програму із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік, згідно додатку .                                                                                                                                      

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна( А.Остапчук).

                                                                                   Міський голова                                                        А.Кульчинський   

 

Додаток

до рішення міської ради

№ ___  від _______ 

 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми 

       Програма з забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» розроблена з метою забезпечення діяльності даного підприємства. Основним напрямом роботи підприємства є вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг водопостачання населенню міста з метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності.

   У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань ТзОВ «Трускавецький водоканал» потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його фінансово-господарського діяльності та забезпечення розрахунків з КП «Дрогобичводоканал» за купівлю питної води.

                                                           2.Мета Програми

       Метою цієї Програми є забезпечення належної та безперебійної роботи ТзОВ «Трускавецький водоканал» .

                                     

 1. Відповідальність за виконання Програми

       Відповідальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

                                    

 1. Заходи для реалізації Програми

Програма з забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал»

направлена на:

– сприяння створенню належних умов для здійснення підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування,   строки виконання Програми

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м.Трускавця.

         Загальний обсяг фінансування Програми у 2020 році передбачений згідно додатку до цієї Програми.

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

    Організація виконання Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

Щорічні (квартальні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до   фінансового управління міської ради.  

 

Додаток
до рішення міської ради

№     від  .   . 2020 р.

                                                                                                                 

Паспорт
міської (бюджетної) цільової програми

Міська цільова Програма із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   УЖКГіБ

                                                   Трускавецької     міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ ТзОВ «Трускавецький водоканал» _
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ, ТзОВ «Трускавецький водоканал»
 1. Термін реалізації програми                     2020р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього ______________________________1400,0 тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету _______________________ __1400,0 тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –                                 
головного розпорядника

коштів                       

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Додаток

 

до рішення міської ради №     від    .   .2020 р.

 

 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова Програма із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік

 

                                                                                                                              тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

1400,0

1400,0

у тому числі

міський бюджет

1400,0

1400,0

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                    _____________________________       ______________

 

         Начальник УЖКГ і Б                  Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                  Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Додаток

                                      до рішення міської ради

                   №  від    .   .2020 р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова Програма із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік

(назва програми)

№ з/п

 

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

2020 рік***

1.

Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господартсва

Надання фінансової підтримки для забезпечення сталої та безперебійної діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал»

Показник затрат,

Обсяг видатків тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1400,0

Надання фінансової підтримки підприємству сприятиме стабілізації його фінансово-господарської діяльності, забезпечення розрахунків з КП «Дрогобичводоканал»   за купівлю питної води

кількість підприємств,

які потребують

підтримки, од.

1

Продукту,

кількість підприємств,

яким планується

надання підтримки, од

1

Показники ефективності,

Середня сума підтримки одного підприємства, тис. грн.

1400,0

Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують,%

100

Усього на етап або на програму:

1400,0

Начальник УЖКГ і Б                   Максимич С. В.      ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                    Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

   

     

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.