Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

( _______________________ сесія сьомого демократичного скликання) 

РІШЕННЯ

 

від _____________ 2019 року                ______

 

 

Про затвердження міської цільової програми покращення 

матеріально-технічного забезпечення  військової частини 3002

Національної  гвардії  України в м. Дрогобичі на 2019 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                         В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення  військової  частини  3002  Національної  гвардії  України  в                     м. Дрогобичі на 2019 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                             Міський голова                                                   А. Кульчинський


 

            Додаток

до рішення міської ради

№ _____ від ___________ 2019р.

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б.Кульчинський

«___»_________________2019 року

 

 

МІСЬКА  ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 3002 Національної гвардії УКРАЇНИ  В м. Дрогобичі на 2019 рік.

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ А.Ю. Остапчук

 “___” _______________ 2019 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________2019 року

 

 

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

________________ О.М.Балицький

“___” _____________ 2019 року

Погоджено

Командир військової частини 3002 Національної гвардії  України полковник

_________________П.Ю. Шуляк

“___” _______________ 2019 року

Трускавець – 2019 рік

ПАСПОРТ

Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії  України

в м. Дрогобичі на 2019 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі  

 1. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Співрозробники програми  військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Термін реалізації програми  _____________2019 рік _________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього        __________ 200,00 _______

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________200,00___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                                А.Б.Кульчинський     ___________ (підпис)

 

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради          Ю.М.Солян                  _____________ (підпис)

 

 

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                             

_____________________________


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення  військової  частини  3002  Національної  гвардії  України  в м. Дрогобичі на 2019 рік.

 

І. Загальні положення.

Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної Гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік (надалі – Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону», «Про Національну гвардію України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та на виконання Указу Президента України від 11.02.2016           № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.

ІІ. Мета Програми.

Метою Програми є:

–          забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;

–          сприяння піднесенню престижу військової служби; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

–          сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь у антитерористичній операції.

–          розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;

–          задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

–          налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

ІІІ. Відповідальний виконавець Програми.

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

ІV. Завдання і напрямки реалізації Програми.

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.

Основні завдання програми:

–          покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі.

 • – розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців.
 1. V. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

 1. VI. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання програми очікується:

– створення  належних житлово-побутових умов для проживання військовослужбовців військової частини 3002 Національної гвардії України в місті Дрогобичі;

–   якісне та ефективне виконання службово – бойвих завдань за призначенням,  захисту державного суверенітету і незалежності України, охорона громадського порядку. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми  покращення  матеріально-технічного  забезпечення 

військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич  на 2019 рік.

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2019 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

200,00

200,00

у тому числі:

Міський бюджет

200,00

200,00

Міський голова                                                  Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

 

                                                                              

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

 

 

 

                                                         

 

Солян Юрій Михайлович           _______ 

 

   (підпис)

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми покращення  матеріально технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич на 2019 рік. 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

 Виконання робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом казарми № 1 військової частини  3002 Національної гвардії України на вулиці Трускавецькій, 79  в м. Дрогобич Львівської області.

Виконання робіт по капітальному ремонту казарми

Затрат – тис. грн.

Військова частина 3002 Національної гвардії України               в м. Дрогобичі

Кошти міського  бюджету

 

 

200,00

 

 

Відновлення будівлі казарми № 1 військової частини 3002 НГ України на вулиці Трускавецькій, 79  в м. Дрогобич Львівської області. Розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців військової частини 3002 НГ України в місті Дрогобичі.

Продукту – м. кв.

800

Ефективності – грн./м.кв.  

250

 

Якості – %

   

100

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

200,00

 

 

Міський голова                                                                 Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради                                               Солян Ю.М.                                        _______________ (підпис)

 

  Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

                                                                                Секретар міської ради                         (підпис)                          Н. Пономаренко           

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.