Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2020 рік

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

( ______________________ сесія сьомого демократичного скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від _____________ 2020 року            _____

 

 

Про затвердження міської цільової програми покращення

матеріально-технічного забезпечення  військової частини

3002 Національної  гвардії  України в м. Дрогобичі на 2020 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення  військової  частини  3002  Національної  гвардії  України  в м. Дрогобичі на 2020 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                         Міський голова                                                   А. Кульчинський

           Додаток

до рішення міської ради

______ від _________ 2020р.

 

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б. Кульчинський

«___»_________________2020 року

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 3002 Національної гвардії УКРАЇНИ                      В м. Дрогобичі на 2020 рік.

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ А.Ю. Остапчук

 “___” _______________ 2020 року

Погоджено

Начальник управління фінансів

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________2020 року

 

 

Погоджено

Заступник міського голови

________________ О.М. Балицький

“___” _____________ 2020 року

Погоджено

Командир військової частини 3002 Національної гвардії України полковник

_________________П.Ю. Шуляк

“___” _______________ 2020 року

Погоджено

Начальник планово-економічного відділу управління розвитку міста Трускавецької міської ради

  _______________ М.Р. Заверюха

 “___” _______________ 2020 року

Трускавець – 2020 рік

ПАСПОРТ

Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України

в м. Дрогобичі на 2020 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Співрозробники програми військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Термін реалізації програми _____________2020 рік _________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього        __________ 100,00 _______

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________100,00___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                                А.Б.Кульчинський     ___________ (підпис)

 

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради         Ю.М.Солян                  _____________ (підпис)

 

 

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                            

_____________________________

 

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної гвардії України

в м. Дрогобичі на 2020 рік.

 

І. Загальні положення.

Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної Гвардії України в м. Дрогобичі на 2020 рік (надалі – Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону», «Про Національну гвардію України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та на виконання Указу Президента України від 11.02.2016          № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Прийняття визначеної Програми сприятиме у розв’язанні соціально-побутових проблем військовослужбовців військової частини Національної гвардії України у                    м. Дрогобичі, яка пов’язана з ремонтом та відновленням казармених будівель, що дозволить розмістити для проживання та несення військової служби військовослужбовців Національної гвардії на постійній основі.

Впровадження даної програми сприятиме забезпеченню захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян регіону, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, щоденну охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час різного роду святкових та культурно-просвітницьких заходів .

ІІІ. Мета Програми.

 

Метою Програми є:

–          забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;

–          сприяння піднесенню престижу військової служби; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

–          сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь у антитерористичній операції.

–          розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;

–          задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

–          налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

ІV. Відповідальний виконавець Програми.

 

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. V. Завдання і напрямки реалізації Програми.

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в операції об’єднаних сил.

Основні завдання програми:

–          покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі.

 • розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців.

VІ. Фінансове забезпечення Програми.

 

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 100.000 гривень.

VIІ. Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання програми очікується:

– створення належних житлово-побутових умов для проживання військовослужбовців військової частини 3002 Національної гвардії України в місті Дрогобичі;

–   якісне та ефективне виконання службово – бойових завдань за призначенням, захисту державного суверенітету і незалежності України, охорона громадського порядку.

 

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення Трускавецької міської ради                                      Ю.М.Солян

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич на 2020 рік. 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2020 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

100,00

100,00

у тому числі:

Міський бюджет

100,00

100,00

Міський голова                                                 Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

 

                                                                              

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

 

 

 

                                                          

 

Солян Юрій Михайлович           _______

 

   (підпис)

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми покращення матеріально технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич на 2020 рік.

 

№ з/п

Назва

завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Виконання робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом казарми № 1 військової частини 3002 Національної гвардії України на вулиці Трускавецькій, 79 в м. Дрогобич Львівської області.

Виконання робіт по капітальному ремонту душової кімнати казарми

Затрат: видатки на придбання будівельних матеріалів – тис. грн.

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення ТМР

Кошти міського   бюджету

 

 

100,000

 

 

Відновлення будівлі казарми № 1 військової частини 3002 НГ України на вулиці Трускавецькій, 79 в м. Дрогобич Львівської області. Розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців військової частини 3002 НГ України в місті Дрогобичі.

Продукту: об’єм виконаних будівельних робіт – м. кв.

50

Ефективності: собівартість виконання робіт – грн. /м. кв.  

2000

 

Якості: відсоток накопичення

100

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

100,000

 

Міський голова                                                               Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради                                              Солян Ю.М.                                       _______________ (підпис)

 

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

 

                                                                         Секретар міської ради                                                                        Н. Пономаренко                  

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *