Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

                                                                                                                                  УКРАЇНА                                                                                                           

                                                                                                              ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                        Львівської області 

                                                                                                (37 – а сесія сьомого демократичного скликання) 

                                             Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                          2018 року               №

       м. Трускавець

 

Про затвердження  плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2018 рік

  

            Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 7, 32 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  міська рада

                                                                                                                          В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Трускавецької міської ради  на 2018 рік,  згідно додатку.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування і ЗМІ  (С. Грабовський).

                                                                     Міський голова                                                                           А. Кульчинський

 

 

                                                                                                                                                        Додаток

                                                                                                                                          до рішення  міської ради

                                                                                                                                          №         від               2018р.

План діяльності з  підготовки проектів

регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік

 

п/п

 

 

Вид і назва проекту

 

 

Ціль прийняття

 

Термін підготовки проекту

Органи та підрозділи, відповідальні за розроблення проекту

1

Рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Трускавця Львівської області»

Визначення нормативної грошо-вої оцінки земель міста  для ви-значення  розміру  земельного  податку, державного мита при міні,  спадкуванні  (крім випадків спадкування спадкоємцями пер-шої та другої  черги  за  законом  (як  випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спад-кування ними за заповітом) і за правом представлення,  а  також  випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується  за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок  згідно  із  зако-ном,  орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільського-сподарського і лісогосподарсь-кого виробництва, вартості земель-них ділянок площею понад 50 гектарів для   розміщення відкри-тих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раці-онального використання та охо-рони земель

І-ше півріччя  2018 року

Управління містобуду-вання, архітектури та землекорис-

тування

2

Рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Трускавці»

Приведення місцевого законо-давчого акту у відповідність до чинного законодавства України у галузі зовнішньої реклами, зменшення кількості спеціальних конструкцій на території міста, покращення естетичного вигляду рекламних засобів, демонтаж самовільно встановлених реклам-них щитів на території міста

І-ше півріччя  2018 року

Управління розвитку міста

 

                                Секретар міської ради                                                  Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *