Про затвердження Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень – рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам на 2020 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                     сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

 

від                       20   року            

 

                                                                                                                                            

Про затвердження Програми забезпечення

вручення фізичним особам податкових

повідомлень – рішень на сплату податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, земельного податку та покращення

надання адміністративних послуг

громадянам на 2020 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму забезпечення вручення фізичним особам податко-вих повідомлень – рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від зе-мельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам на 2020 рік, згідно додатку.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (А.Остапчук).

 

                                                                                  Міський   голова                                                     А. Кульчинський

 

 

Додаток

до рішення сесії Трускавецької

міської ради

від ________ 20   року № __

 

 

 

програма

забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень – рішень на сплату податкУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ,

ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ

НА 2020 РІК

Трускавець – 2019

ЗМІСТ

 

 

Стор.

1. Правові підстави

 

3

2. Загальна частина

 

3

3. Мета Програми

 

4

 

4. Основні завдання Програми

 

5. Фінансування Програми

4

 

     5

 

6. Відповідальні виконавці Програми

 

     5

 

 

7. Очікувані результати від реалізації Програми

5

 

 

8. Контроль за виконанням Програми

 

5

 

ДОДАТКИ:

 

1. Паспорт Програми

2. Ресурсне забезпечення реалізації Програми

3. Перелік завдань, заходів та показників Програми

 

 

 

 1. Правові підстави

 

Програма забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату майнових податків спрямована на своєчасне інформування громадян – платників земельних платежів, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку щодо нарахованих сум, і як результат збільшення надходжень до місцевих бюджетів, (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», а також є однорічною програмою.

 1. Загальна частина

Одна з важливих передумов становлення демократичної держави – це розвиток місцевого самоврядування. При цьому функціонування бюджетної системи має здійснюватись на засадах децентралізації, яка є фундаментальною основою забезпечення незалежності та життєздатності органів місцевої влади. Ефективна діяльність органів місцевого самоврядування неможлива без достатнього обсягу фінансових ресурсів, які формуються за рахунок власних податкових доходів місцевого бюджету. Тому в більшості розвинутих країн світу основою фінансової незалежності місцевої влади слугують місцеві податки та збори, основними серед яких прийнято вважати майнові податки.

Майнові податки – це ефективний інструмент формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Такий висновок зроблено на основі класичного податкового принципу вигоди, за яким суспільні послуги повинні оплачувати ті, хто отримує вигоди від їхнього надання. Надходження від цього податку використовуються для фінансування послуг на місцевому рівні. Спектр майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок.

Поряд із цим проблемами майнового оподаткування є відсутність:

 • єдиної бази платників податку власників майна, що оподатковується;
 • достатніх фінансових ресурсів для забезпечення вручення фізичним особам – платникам майнових податків сформованих податкових повідомлень – рішень.

Надходження до місцевого бюджету м. Трускавець за 9 місяців 2019 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачують фізичні особи, склали 3500,5 тис. грн., що на 764,5 тис. грн. або на 27,9 відс. більше від фактичних надходжень за аналогічний період 2018 року. По платі за землю з фізичних осіб за 9 місяців 2019 року надійшло 3344,2 тис. грн., що на 268,4 тис. грн. або на 8,7 відс. більше від фактичних надходжень за аналогічний період 2018 року.

Відповідно до п.58.3 ст.58 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення.   Дрогобицьким управлінням ГУ ДПС у Львівській області в поточному році фізичним особам – власникам нерухомості у м. Трускавці сформовано 2,6 тис. ППР по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на суму 2608,7 тис. грн. та 1,1 тис. ППР по земельному податку (в т.ч. орендної плати) на суму 2679,3 тис. гривень.

Враховуючи, що вартість одного поштового відправлення з повідомленням про вручення становить 37,2 грн., Головному управлінню ДПС у Львівській області необхідно 140,0 тис. грн. для вручення платникам ППР на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку.

В поточному році для виконання зазначеної функції з державного бюджету надійшло лише 75 тис. гривень.

 1. Мета Програми

Головною метою Програми є покращення надання адміністративних послуг громадянам, своєчасне інформування фізичних осіб щодо проведених нарахувань податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку, виконання вимог Податкового кодексу щодо надсилання податкових повідомлень-рішень, що приведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Трускавця.

У цьому контексті поглиблення тісної взаємодії Трускавецької міської ради та Головного управління ДПС у Львівській області в частині виділення коштів на відправленням фізичним особам – власникам нерухомості у м. Трускавці ППР на сплату податку на нерухоме майно та земельного податку, сприятиме своєчасному інформуванню платників щодо нарахованих сум та забезпечить зміцнення добробуту мешканців міста.

 1. Основні завдання Програми

Реалізація завдань Програми спрямована на забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату податку на нерухомість та земельного податку спрямована на своєчасне інформування громадян – платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку, щодо нарахованих сум, дотримання передбачених законодавством вимог для виконання податкових обов’язків кожним громадянином та підвищення рівня сплати податків.

Завдання Програми спрямовані на вирішення питань:

 • забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області необхідним фінансуванням для відправлення фізичним особам – власникам об`єктів нерухомого майна у м. Трускавці сформованих ППР на сплату податку на нерухомість та земельного податку;
 • забезпечення надходжень від податку на нерухомість та земельного податку до міського бюджету;
 • покращення надання адміністративних послуг громадянам за рахунок придбання безконтактних карт-рідерів для ID- карток.
 1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті м. Трускавці на 2020 рік в сумі 65,0 тис. грн. у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджетові за бюджетною програмною класифікацією 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, кодом економічної класифікації видатків 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»

Про проведені заходи та використані кошти виконавець робіт подає звіт Трускавецькій міській раді.

 1. Відповідальні виконавці Програми

Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання цієї Програми є Трускавецька міська рада, а її виконавцем – Головне управління ДПС у Львівській області.

 1. Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечення ГУ ДПС у Львівській області необхідним фінансуванням для відправлення фізичним особам – власникам об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок у м. Трускавці сформованих ППР на сплату податку на нерухомість та земельного податку;
 • своєчасність вручення фізичним особам – власникам нерухомості та земельних ділянок ППР на сплату податку на нерухоме майно та земельного податку;
 • забезпечення надходжень від податку на нерухомість та земельного податку до міського бюджету;
 • покращення надання адміністративних послуг громадянам.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

Трускавецька міська рада в межах передбачених асигнувань у частині міжбюджетних трансфертів, перераховує кошти Головному управлінню ДПС у Львівській області.

За підсумками виконання заходів Програми Головне управління ДПС у Львівській області надає Трускавецькій міській раді узагальнений звіт про стан виконання Програми.

 

                                                                                Секретар міської ради                                                           Н. Пономаренко

Додаток 1

до Програми забезпечення вручення фізичним

особам податкових повідомлень – рішень на сплату

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам на 2020 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми – Головне управління ДПС у Львівській області.

 

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Трускавець-кої міської ради від ______________ 2019 року №________.

 

 1. 3Розробник Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Співрозробники програми – Головне управління ДПС у Львівській області.

 

 1. Відповідальні виконавці Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Учасники Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області.
 1. Термін реалізації Програми – 2020 рік.

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –65,0 тис. грн, у т. ч. з міського бюджету 65,0 тис. гривень.

 

Додатки 1 – 4 до цієї Програми є її невід’ємною частиною.

Міський голова м. Трускавця                                        Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

В.о. начальника Головного управління

ДПС у Львівській області                                               Василь КРЕСЯК

Додаток 2

до Програми забезпечення вручення фізичним особам

податкових повідомлень – рішень на сплату податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам на 2020 рік 

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

65,0

65,0

у тому числі:

міський бюджет

65,0

65,0

    Міський голова м. Трускавця                                                                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

    В.о. начальника Головного управління

    ДПС у Львівській області                                                                                                Василь КРЕСЯК

                                                                                                                                                                                              Додаток 3

до Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових

повідомлень – рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки

Перелік завдань,

заходів та показників Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам на 2020 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

1.

Завдання 1 Відправлення фізичним особам – власникам нерухомого майна у м. Трускавці податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку

Вручення платникам податків ППР зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку

затрат

сума коштів для поштових відправлень з повідомленням

Головне управління ДПС у Львівській області

Місцевий бюджет

63,2

1.Забезпечення надсилання податкових повідомлень-рішень фізичним особам та збільшення надходжень до міського бюджету

2. Покращення надання адміністративних послуг громадянам

продукту

кількість поштових відправлень з повідомленням

1700

ефективності

середні витрати на одне відправлення з повідомленням

0,0372

2.

Завдання 2

покращення надання адміністративних послуг громадянам

Придбання безконтактних карт-рідерів для ID- карток

затрат

сума коштів для придбання карт-рідерів для ID- карток

1,8

продукту

кількість карт-рідерів для ID- карток

1

ефективності

середні витрати на одиницю

1,8

Усього на етап або на програму:

 

65,0

 

    Міський голова м. Трускавця                                                                                                Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

    В.о. начальника Головного управління

    ДПС у Львівській області                                                                                                       Василь КРЕСЯК


                         

Додаток 4

 

Затверджено

 

Міський голова

______________А.Кульчинський

«__» __________ 20__ року

програма

забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень – рішень на сплату  податкУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ,

ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ громадянам

НА 2020 РІК

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ А.Ю. Остапчук

«__»_________ 20         року

Погоджено

Начальник планово-економічного відділу управління розвитку міста Трускавецької міської ради

_________________ М.Р.Заверюха

«__» ________ 20     року

 

 

 

 

Погоджено

Заступник міського голови   

__________________ О.О.Ткаченко

«__» ________ 20      року

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

    ______________М.М.Федоричак

«__» ________ 20      року

 

 

 

 

 

 

В.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області

_______________ В.В. Кресяк

«__» ___________ 20__ року

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *