Про збільшення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  ______________2016   року                 №  __________                          ПРОЕКТ

Про збільшення статутного капіталу

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО»

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

            Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради від 07.06.2016р. №204 «Про приєднання Комунального підприємства «Автотранспортне підприємство» до Комунального підприємства «Трускавецьтепло», та рішення міської ради від 15.09.2016р. №303 «Про затвердження передавального акту», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

            1. Збільшити статутний капітал КП «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» на 267 508,48 грн., за рахунок основних засобів і матеріалів, які знаходились на балансі КП «Автотранспортне підприємство».

            2. Визначити статутний капітал КП «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» у розмірі – 11 775 308,46грн. (Одинадцять мільйонів сімсот сімдесят п’ять тисяч триста вісім гривень 46 коп.).

            3. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції згідно додатку №1.

            4.Уповноважити директора КП «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» Крамара Р.Я., провести необхідні дії відповідно до чинного законодавства, для реєстрації СтатутуКП «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО»  у новій редакції.

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна /О.Карпин/.

Міський  голова                                                           А. Кульчинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням сесії міської ради

№ ____від «____»_____________2016р.

Міський голова __________________А.Кульчинський

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО»

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридична адреса:

82200, Львівська обл.,              м. Трускавець,                        вул. Коцюбинського,12

 

 

           

 

                                  

 

 

м. Трускавець

2016

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

 

 1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі “Підприємство”) засноване на комунальній власності міста на підставі рішення Трускавецької міської ради № 52 від 15 лютого 2011 року, та є правонаступником прав та обов’язків Комунального підприємства «Автотранспортне підприємство» Трускавецької міської ради, відповідно до Рішень Трускавецької міської ради № 204 від 07 червня 2016р., та № 303 від 15 вересня 2016р., засновником  Підприємства є Трускавецька міська рада ( надалі “Засновник”).
 2. У своїй діяльності Підприємство підпорядковується Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.
 1. Найменування підприємства:
  1. Українською мовою:

а) повне – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

б) скорочене – КП «Трускавецьтепло».

а) повне – M UNICIPAL ENTERPRISE “TRUSKAVETSTEPLO” TRUSKAVETS CITY COUNCIL.

б) скорочене – METRUSKAVETSTEPLO“.

 1.       Юридична адреса підприємства:

82200, Україна, Львівська область, місто Трускавець, вулиця Коцюбинського,12.

 1. Підприємство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та цього Статуту.
 2. Підприємство є юридичною особою і здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.
 3. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, власну печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.
 4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.
 5. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, визначених законом .
  1. Підприємство має право :

1.10.1 Здійснювати самостійну господарську діяльність в будь-яких формах, що не забороняється чинним законодавством.

1.10.2 Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати у них, здавати і брати в оренду, в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно, земельні угіддя та інші матеріальні цінності, та списувати їх з балансу.

1.10.3. Відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки для зберігання коштів, здійснення усіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій в установах банків України і за кордоном.

1.10.4. Здійснювати спільну зовнішньоекономічну  діяльність з іншими підприємствами у встановленому законодавством порядку.          

1.10.5. Здійснювати спільну виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими підприємствами та організаціями.

1.10.6. Для виконання передбачених статутом робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Підприємства, його структурні підрозділи, систему та розмір оплати праці.

1.10.7. Користуватися позиками, залучати інвестиції.

1.10.8. Здійснювати постачальницькі та побутові операції, в тому числі в формі угод як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, керуючись діючими списками ліцензованих і квотних товарів. Предметом угод може бути продукція і товари, як власного виробництва, так і придбані Підприємством в Україні та за її межами, в тому числі по бартеру.

1.10.9. Набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, займатися комерційною, некомерційною, благодійною діяльністю в Україні та за її межами, самостійно встановлювати ціни та тарифи на свої роботи, товари та послуги.

1.10.10. Вживати необхідні заходи для збереження комерційної таємниці та майна Підприємства.

1.10.11. Користуватися іншими правами наданими юридичним особам чинним  законодавством.

 

2. ЦІЛІ  ТА ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

                  

2.1.1. Підприємство створено з метою здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництва, реалізації товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення фінансових та торговельних операцій, технічної експлуатації та належного утримання житлового та нежитлового фонду та ліфтового господарства, яке в ньому розміщено, прибудинкових територій, закріплених за вищевказаними фондами, своєчасного проведення поточного і капітального ремонтів, ліквідації аварій, а також для надання послуг мешканцям міста. Забезпечення населення та об’єктів соціального та культурного побуту міста тепловою енергією, холодною, гарячою водою, для більш оперативного вирішення проблем в процесі експлуатації теплового господарства, здійснення якісного та надійного теплопостачання. Забезпечення життєво необхідних потреб населення, підприємств, установ, організацій міста в послугах водопостачання та водовідведення. Забезпечення санітарної очистки території міста, утримання місць загального користування, та іншої не забороненої чинним законодавством України, діяльності з метою отримання прибутку та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів засновників підприємства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу підприємства.

2.1.2. Підприємство здійснює будь-які види виробничої та комерційної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та відповідають цілям, передбачених  Статутом.

2.2. Предметом діяльності підприємства є:         

2.2.1.

– Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів;

– Збирання та знищення інших відходів; 

– Збирання, очищення та розподілення води;

– Постачання пари та гарячої води;

– Надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; 

– Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів;

– Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини;

– Виробництво інших виробів з деревини;

– Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення;

– Виготовлення інших готових металевих виробів;

– Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

– Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури;

– Розбирання та знесення будівель, земляні роботи;

– Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;

– Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;

– Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг аеродромів;

– Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

– Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;

– Інші монтажні роботи;

– Штукатурні роботи;

– Столярні та теслярські роботи;

– Покриття підлог та облицювання стін;

– Малярні роботи та скління;

– Інші роботи з завершення будівництва;

– Діяльність автомобільного вантажного транспорту;

– Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;

– Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності; 

– Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг;

– Ремонт житлових і не житлових приміщень усіх форм власності.

2.2.2. Експлуатація і ремонт систем внутрішньо будинкового центрального теплопостачання, гарячого і холодного водопостачання, каналізації, санітарно – технологічного обладнання, електрообладнання і електромереж.

2.2.3. Обслуговування зовнішніх мереж теплопостачання, гарячого і холодного  водопостачання, водовідведення і ливневої каналізації.

2.2.4. Обслуговування і ремонт димовентиляційних каналів.

2.2.5. Ремонт і експлуатація плоских і шатрових дахів, в тому числі, їх реконструкція.

2.2.6. Технічне обслуговування, монтаж, наладка та ремонт ліфтів.

2.2.7. Санітарна очистка і прибирання внутрішньо будинкових та прибудинкових територій, вивіз побутових відходів та їх утилізація, ремонт і експлуатація автомобільних доріг.

2.2.8. Виготовлення будівельних матеріалів, столярних виробів та виробів з металу та бляхи, виготовлення та встановлення бруківки (тротуарної плитки).

2.2.9. Транспортні та транспортно-експедиційні послуги, сервісне обслуговування автотранспорту.

2.2.10. Будівництво, облаштування, обслуговування, експлуатація автостоянок, майданчиків для паркування, місць для паркування.

2.2.11. Виготовлення, будівництво та експлуатація дорожнього обладнання, устаткування.

 1. Будівництво та заправка станцій по заправці автомобілів різними видами палива та їх експлуатація.
 2. Ремонт, обслуговування, діагностика вантажних, автобусів та легкових автомобілів, оптова та гуртова торгівля (юридичним та фізичним особам), у тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею довідок-рахунків), запчастинами.
 3. Надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам, ремонт, технічне переобладнання та продаж автотранспортних засобів, відкриття та експлуатація станцій технічного обслуговування  автомобілів, та відкриття та експлуатація автозаправних станцій.
 4. Організація прокату автомобілів для іноземних представництв, громадян, підприємств, установ, організацій.
 5. Здійснення вантажних, пасажирських і міжнародних транспортних перевезень, надання послуг українським та іноземним партнерам у вирішенні митних і податкових питань, ліцензування, декларування, упаковка і зберігання експортно-імпортних вантажів та інші послуги, пов’язані з перевезеннями, в тому числі,  і міжнародні транспортно-експедиційні послуги.
 6. Будівництво та обслуговування виробничих комплексів, які виготовлюють асфальт та аналогічні продукти.
 7. Створення допоміжних господарств, зв’язаних з обслуговуванням автотранспорту, будівництво гаражів.
 8. Надання побутових послуг населенню, в тому числі: хімчистка, лазня.
 9. Одержання та надання позики, матеріальної допомоги в порядку встановленому Законодавством України.
 10. Виробнича діяльність, в т.ч. будівельні, будівельно-монтажні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, пускові роботи і послуги в місцях влаштування і експлуатації стаціонарних та мобільних АЗС, СТО.
 11. Забезпечення протипожежної та технічної безпеки на об’єктах Підприємства.
 12. Виробництво, оброблення кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів та  оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, веб-портали
 13. Надання послуг у сфері соціально-побутового життя населення,  у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму.
 14. Організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі, організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі.
 15. Організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей.
 16. Надання послуг по збереженню товаро-матеріальних цінностей.
 17. Надання допомоги у створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких структур, та координація їх дій.
 18. Надання всіх видів фізичної та технічної безпеки по заявках юридичних та фізичних осіб.
 19. Забезпечення правового захисту своїх інтересів та інтересів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. надання юридичних послуг.
 20. Встановлення, обслуговування і ремонт систем внутрішньо будинкового зв’язку і сигналізації та приладів обліку тепло-, водо-, електропостачання.
 21. Виробництво і постачання теплової енергії виконавцеві або споживачеві.
 22. Прокладення та ремонт водних і теплових мереж.
 23. Облаштування теплових камер та встановлення арматури.
 24. Прокладення трубопроводів.
 25. Встановлення контрольно-вимірювальних і показуючих приладів.
 26. Встановлення паро та водорозподільних гребінок.
 27. Пусконалагоджувальні роботи по пуску та вводу в експлуатацію котелень, а також приладів обліку енергоносіїв.
 28. Встановлення та ремонт водогрійного устаткування.
 29. Монтаж систем автоматизації і КВП теплоенергетичних процесів.
 30. Встановлення водомірних вузлів.
 31. Монтаж насосів.
 32. Встановлення елеваторних вузлів.
 33. Пусконалагоджувальні роботи засобів автоматики об’єктів тепло енергогосподарства (котельні, тепло пункти).
 34. Забір, очищення, транспортування і реалізація питної води.
 35. Водовідведення.
 36. Здійснення поточного та капітального ремонту споруд і устаткувань системи водопроводу і каналізації.
 37. Здійснення технічного нагляду за будівництвом систем водопостачання та каналізації.
 38. Забезпечення питною водою населення у відповідності з діючими стандартами та нормами.
 39. Проектування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних та теплових мереж і систем.
 40. Визначення запасних та регулюючих ємностей.
 41. Проведення робіт по облаштуванню зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, запірної арматури, насосного обладнання, манометрів, покажчиків рівня, приладів обліку, регуляторів тиску, сантехнічних приладів, фільтрів.
 42. Санітарна очистка територій ( ручне та механічне прибирання).
 43. Надання юридичним та фізичним особам послуг по вивезенню побутових відходів.
 44. Санітарно-гігієнічне утримання місць загальноміського призначення.
 45. Утримання кладовищ та надання ритуальних послуг.
 46. Виробництво продукції виробничо-технічного призначення (сантехнічних виробів, газових плит, водогрійних колонок, електроприладів).
 47. Виробництво та реалізація гуртом та в роздріб продукції громадського харчування.                                                                                                         
 48. Організація структурних підрозділів громадського харчування: відкриття магазинів, барів, кафе, ресторанів, виїзна торгівля.                                     
 49. Відкриття та організація роботи канторів та пунктів обміну валюти.    
 50. Гуртова та роздрібна торгівельно–посередницька діяльність по закупці та реалізації продуктів харчування вітчизняного та імпортного виробництва.                                                                                                                                         
 51. Закупка, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції.                                                                                                                                         
 52. Виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, електропобутових приладів.                                                                              
 53. Надання рекреаційних послуг, організація відпочинку, туризму, екскурсій в Україні і за кордоном.                                                                                                     
 54. Створення інфраструктур для надання різноманітних сервісних послуг в галузі зв’язку, страхування, імпортно–експортних операцій, інформаційних послуг.                                                                                                                                             
 55. Організація та проведення торгівельно–промислових, мистецьких виставок, ярмарок, аукціонів, фізкультурно – спортивних та культурно – масових заходів.                                                                                                                                            
 56. Розробка та впровадження науково – практичних вітчизняних та закордонних досягнень, купівля – продаж технологій та “ ноу-хау”.                              
 57. Надання сервісних та посередницьких послуг юридичним та фізичним особам по предметах діяльності підприємства, в тому числі, за кордоном.                         
 58. Посередницька, закупівельна та торгівельна діяльність у вигляді комісійної, комерційної, фірмової, оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування, спиртними напоями, слабоалкогольними та безалкогольними напоями, мінеральними водами, тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва.                                                                                                               
 59. Маркетинг, рекламно – інформаційна та рекламно – виробнича діяльність, в тому числі, виробництво та розміщення друкованої реклами, виробництво та розповсюдження рекламної продукції, виготовлення зовнішньої, вуличної реклами, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках.                              
 60. Інженерні, планово – економічні та правові консультаційні послуги з питань створення суб’єктів підприємництва, промисловості, відпочинку та інфраструктури.                                                                                                                             
 61. Будівництво та експлуатація складів, баз, кемпінгів, мотелів, автостоянок, будинків відпочинку, готелів,  житлових будинків.
 62. Біржова, брокерська та дилерська діяльність на внутрішньому та міжнародному ринках товарів та послуг.
 63. Проведення культурно – розважальних заходів: вечорів, концертів, дискотек.                                                                                                                              
 64. Торгівля нерухомим майном.
 65. Надання юридичним та фізичним особам своїх грошових або матеріальних ресурсів в позику або в кредит на умовах, передбачених угодою сторін.
 66. Відкриття та експлуатація виробництв по деревообробних, керамічних, залізобетонних, метало оздоблювальних технологіях.
 67. Надання маркетингових, консультаційних, та агентських послуг у придбанні, реалізації путівок, курсівок на внутрішньому та зовнішньому ринках безпосередньо будь-яким юридичним особам чи громадянам.
 68. Гідрогеологічні, гідрохімічні, бактеріологічні, мікробіологічні, фізико-хімічні та фізіологічні спостереження за режимом родовищ мінеральних вод.
 69. Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин в т.ч. мінеральних вод, торфу, глин, озокериту.                
 70. Розробка (експлуатація) родовищ мінеральних вод та забезпечення потреби санаторно-оздоровчих закладів курорту Трускавець, інших підприємств лікувальними мінеральними водами на договірних засадах.
 71. Видобування, розлив, транспортування та реалізація мінеральних вод через торгівельну мережу, а також реалізація фізичним та юридичним особам.
 72. Випуск власних цінних паперів та їх реалізацію юридичним особам і громадянам України та інших держав. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів, робота з цінними паперами.
 73. Організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту.
 74. Створення і утримання гральних закладів, організація азартних ігор.
 75. Організація та здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, поліграфічні послуги.
 76. Надання юридичних, лізингових, посередницьких, маркетингових, аудиторських послуг, проведення страхової, брокерської діяльності серед юридичних осіб і громадян.
 77. Проведення експертної оцінки вартості майна.
 78. Розробка і реалізація інвестиційних проектів.
 79. Розробка і здійснення стратегії і тактики всіх видів реклами продукції і діяльності підприємств, установ, організацій, різних видовищних заходів.
 80. Будівельна діяльність, в тому числі, проектні та будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг.
 81. Будівництво і реконструкція підприємств і виробництва.
 82. Проведення електронно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
 83. Проведення робіт по монтажу, капітальному ремонту, технічному обслуговуванню та налагодженню обладнання.
 84. Технічне обслуговування комп’ютерів і електронної техніки, навчання роботи на комп’ютері.
 85. Розробка і впровадження комп`ютерного програмного забезпечення.
 86. Надання послуг для одержання професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації.
 87. Будівництво тепличних господарств та їх утримання.
 88. Вирощування в тепличних господарствах продукції та її продаж.
 89. Організація робіт по обслуговуванню електричних опор в місті.
 90. Організація та виконання заходів по енергозабезпеченню та енергозбереженню міста.
 91. Реалізація і зберігання нафтопродуктів.
 92. Страхування юридичних та фізичних осіб.
 93. Капітальний ремонт та асфальтування доріг.
 94. Сприяння створенню та реєстрації об`єднань співвласників  багатоквартирних будинків.
 95. Доброчинна та спонсорська діяльність.

2.3. Якщо на будь-який вид діяльності, з вище перерахованих, буде поширюватися ліцензування або патентування у відповідності до рішення державних органів, Підприємство зобов’язується отримати ліцензію або патент в встановленому порядку.                                                                                                               

2.4. На підставі  законодавства України Підприємство самостійно здійснює зовнішньо-економічну діяльність.                                                                                         

2.4.1. Експорт  та  імпорт  товарів.                                                                        

2.4.2. Залучає іноземні інвестиції на підставі договорів та контрактів про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності.             

2.4.3.  Зовнішньо – торгівельні операції.                                                                  

 1. Здійснює інші, не заборонені діючим законодавством, види зовнішньо – економічної діяльності. 

                                                                                   

 1. СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ  ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Статутний капітал КП «ТРУСКАВЕЦЬТЕПЛО» становить – 11 775 308,46 грн. (Одинадцять мільйонів сімсот сімдесят п’ять тисяч триста вісім гривень 46 коп.). Статутний капітал підприємства формується із вартості майна та коштів, які передаються Засновником  Підприємству  в господарське відання. 
3.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної  власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Підприємство, використовуючи право господарського відання, володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном за своїм розсудом, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном.  
3.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника.

4 . ПРАВОВИЙ  СТАТУС  ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.                                                                                                                                           

4.2. Підприємство має самостійний баланс, поточні, бюджетні в національній та іноземних валютах рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, символіку, трикутний штамп, діє на основі господарського розрахунку, самоокупності.                                                 

4.3.  Підприємство має право від свого імені здійснювати будь – які не заборонені законом  угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, третейському суді.                                                                                                                

4.4. Підприємство створюється на невизначений термін.                                                    

4.5. Підприємство може створювати на території України  дочірні підприємства.                                                                                                                   

4.6. Дочірні підприємства являються юридичними особами, діють на підставі Статутів, затверджених Генеральним директором Підприємства. Мають відособлене майно, яким їх наділяє Підприємство та Власник при створенні. Дочірні підприємства не відповідають по зобов’язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов’язаннях дочірніх підприємств.                                                                                                                                      

4.7. Підприємство може створювати спільно з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, як на  території України, так і на території інших держав, спільні підприємства, господарські товариства, асоціації, концерни, об’єднання  та брати участь у їх діяльності.                                                                            

4.8. Підприємство створює філії. Філії не являються юридичними особами.

4.8.1. Філії підприємства діють на основі Положень, які затверджуються директором Підприємства.

4.8.2. Під час створення філій Підприємство передає останнім у тимчасове користування майно, яким філії користуються на правах оперативного управління.

4.9. Підприємство має право в встановленому діючим законодавством України порядку:                                                                                                                                          

4.9.1. Випускати цінні папери, а також, купляти цінні папери інших юридичних осіб, виступати посередником при купівлі – продажу акцій та інших цінних паперів.                                                                                                                            

4.9.2. Вкладати грошові кошти в облігації виграшних позик, сертифікатів банків і інші цінні папери, які знаходяться в обігу.                                                           

4.9.3. Проводити і брати участь в проведенні аукціонів, лотерей, виставок.

4.9.4.  Проводити операції на товарних та фондових біржах.

4.9.5.  Отримувати в встановленому порядку фондові матеріали, сировину, обладнання, транспорт та інші матеріально – технічні ресурси, а також набувати їх в порядку  гуртової та роздрібної торгівлі у державних, кооперативних, та інших організаціях, населення, використовувати матеріальні ресурси, отримані від фізичних та юридичних осіб за укладеними договорами.

4.9.6. Бути учасником благодійних акцій, надавати доброчинну допомогу, оборотну фінансову допомогу та інші види допомог, які не заборонені законодавством та Власником.

4.10.  Підприємство здійснює  відповідно до законодавства та згідно з цілями своєї діяльності володіння, користування та розпорядження переданим йому у повне господарське відання майном. Його майно не підлягає націоналізації, конфіскації, реквізиції, відчуженню по вимозі державних органів та іншому вилученню.    

4.11. Підприємство відповідає по своїх зобов’язаннях тільки належним йому майном.

4.12. Підприємство не відповідає по зобов’язаннях держави, а держава не відповідає по зобов’язаннях Підприємства.                                                       

4.13. Підприємство купує, орендує, здає в оренду та безкоштовне користування, відчужує власне майно, списує з балансу основні фонди, якщо вони спрацьовані або морально застарілі, передає їх з балансу на баланс іншим юридичним особам.           

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ  ПІДПРИЄМСТВА

5.1.  Джерелами формування майна та коштів Підприємства є :

5.1.1. Майно та кошти, передані йому Власником  у повне господарське відання;

5.1.2. Придбання майна іншого підприємства;

5.1.3.  Продукція, вироблена Підприємством в результаті господарської діяльності;

5.1.4. Доходи,  одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;

5.1.5. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством;

5.1.6. Кредити банків та інших кредиторів;

5.1.7. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;

5.1.8. Кошти виділені в встановленому порядку з місцевого бюджету;

5.1.9. Субсидії та субвенції виділені з бюджету;

5.1.10. Доходи від цінних паперів;

5.1.11. Безоплатні благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

5.1.12. Інші джерела, не заборонені законодавством України.  

5.2. Майно Підприємства обліковується на його балансі з врахуванням діючих цін, а також договірних цін на придбане майно.

5.3.  Підприємство не рідше одного разу на рік звітує перед власником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) про результати господарської діяльності.

    За результатами такого звіту власник або уповноважений ним орган (посадова особа) приймає рішення про розподіл прибутків (або покриття збитків) підприємства.

 1. ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  ПІДПРИЄМСТВА

6.1.  Підприємство має  право самостійно :

6.1.1. Визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку  та діяльності відповідно до затверджених державних і міських програм розвитку  та плану розвитку підприємства.

6.1.2. Реалізовувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги) за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а, у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами).

6.2.  Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Забезпечувати виробництво та поставку продукції відповідно до контрактів та укладених договорів.

6.2.2. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених Власником коштів.

6.2.3. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних засобів та фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей.

6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

6.2.5. Здійснювати заходи по удосконаленню організації роботи підприємства.

6.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації нарахування та виплати заробітної плати працівникам з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

6.2.7. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.8. Організовувати та проводити тендера на закупівлю робіт і послуг за державні кошти  як замовник та приймати участь у цих тендерах, як учасник.

 1. ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1.  Управління Підприємством здійснює Директор, який призначається міським головою. При призначенні Директор укладає контракт з Трускавецькою міською радою.                                                                      

7.2. Директор Підприємства вповноважується:                   

7.2.1. Формувати і виконувати державні та міські програми розвитку міста в межах зобов’язуючих доручень Власника, обов’язкових до виконання Підприємством;                                                                             

7.2.2. Виконувати план розвитку підприємства, ефективно використовувати комунальне майно у відповідності з контрактом;                                                           

7.2.3. Визначати основні напрямки діяльності Підприємства, затверджувати  плани розвитку та звіти про їх виконання;

7.2.4. Вносити  пропозиції щодо змін в Статуті;

7.2.5. За погодженням з власником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) визначати структуру Підприємства і затверджувати штати, з урахуванням умов і фонду оплати праці підприємства, призначати та звільняти своїх заступників, начальників відділів, директорів дочірніх підприємств, директорів філій та головних бухгалтерів цих підприємств.  Відповідати за кадри та кадрову політику Підприємства;                                               

7.2.6. Діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах, організаціях;

7.2.7. Створювати, реорганізовувати  та ліквідовувати дочірні підприємства, філії;

7.2.8. Укладати договори всіх видів, видавати довіреності, відкривати в установах банків поточні валютні, бюджетні та інші розрахункові рахунки;

7.2.9. Розпоряджатися майном та коштами Підприємства у відповідності до чинного законодавства;                                                                                     

7.2.10. В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження, вказівки (усні та письмові), обов’язкові до виконання всіма підрозділами та  працівниками підприємства;                                                          

7.2.11. Вирішувати всі інші питання, віднесені діючим законодавством, розпорядженнями Власника, статутом Підприємства, трудовим контрактом, колективним договором до компетенції Директора.

 1. ПРАЦЯ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

8.1. Трудовий колектив Підприємства утворюють всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регу­люють трудові відносини працівника з підприємством.

8.2. Підприємство забезпечує всім працюючим безпечні умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну  працівникові, в встановленому законодавством порядку.

8.3. Члени трудового колективу Підприємства підлягають обов’язковому соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню згідно законодавства України.

8.4. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

8.5.1. Затвердження колективного договору Підприємства та внесення змін та доповнень до нього;

8.5.2. Підготовка і затвердження планів перспективного розвитку Підприємства;

8.5.3.  Затвердження переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

8.5.4. Участь в матеріальному стимулюванні продуктивної праці працівників, заохочення їхньої винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

8.6. У випадку реорганізації або ліквідації підприємства працівникам, які вивільнюються, забезпечуються  соціально-правові гарантії, передбачені діючим законодавством України на момент їх вивільнення.

 1. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності  Підприємства відбувається шляхом його реорганізації  (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення)  або ліквідації.                                                                                                                                       

9.2. Реорганізація Підприємства  відбувається за рішенням  Власника. При реорганізації  вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.                                                                                        

9.3. Підприємство ліквідується в наступних випадках:                                                    

9.3.1. За рішенням Власника;                                                          

9.3.2. На підставі рішення суду;

9.3.3.  На інших підставах, передбачених  законодавством України.                                                                            

9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Власником  ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду, ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.                                                                                                

9.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства.                                                            

 1.  Ліквідаційна комісія:

9.6.1. Публікує інформацію про ліквідацію Підприємства в пресі із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно  Підприємства, виявляє його кредиторів та розраховується з ними;                             

9.6.2. Вживає заходів до оплати боргів  Підприємства  третім особам;

9.6.3. Складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження  органу, що призначив ліквідаційну комісію.                                                   

9.7. Грошові кошти, що залишилися на рахунку Підприємства, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють в умовах  найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, передаються Власнику у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.                                                                                                                                         

9.8. Майно, яке було передано Підприємству у господарське  відання, повертається Власнику.                                         

 1. Ліквідація  вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.