Про затвердження обсягу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ___________ 2018    № ____                                                                   

ПРОЕКТ

Про затвердження обсягу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 02 серпня 2018 року № 779/0/5-18 «Про виділення субвенції», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

                                                                                                                    В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускавця на 2018 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 251888,00грн (двісті п’ятдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят вісім ) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головному розпоряднику коштів міського бюджету згідно з додатком 1.
  3. Для проведення капітальних видатків передати кошти субвенції із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
  4. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2018 рік.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка

 

 

                                                                                      Міський голова                                                             А.Кульчинський

Додаток 1

                                                                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                           від ______________ 2018 №____

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо

Спеціальний фонд

Видатки всього

Споживання

в т.ч.

Розвитку

з них

бюджет розвитку

0600000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Всього

251888,00

0,00

251888,00

251888,00

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

251888,00

0,00

251888,00

251888,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Капітальні видатки

251888,00

0,00

251888,00

251888,00

Разом видатків

251888,00

0,00

251888,00

251888,00

                                                                                  Керуюча справами                                                                                       О.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *