Про затвердження освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ___________ 2020    № ____                                                                   

ПРОЄКТ

Про затвердження освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17 березня 2020 року № 171/0/5-20 «Про виділення субвенції», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду на 2020 рік за ККД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» на суму 834261,00 грн (вісімсот тридцять чотири тисячі двісті шістдесят одна гривня).
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету міста Трускавця на 2020 рік згідно з додатком 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
  4. Начальнику відділу освіти міської ради (О.Лобику) забезпечити цільове використання коштів субвенції.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка

Міський голова                                                                           А.Кульчинський                

                                                    

                                                                                                                                                             Додаток 1
                                                                                                                                                 до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                 від ______________ 2020 №____

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2020 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0610000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

834261,00

834261,00

683820,00

0,00

0,00

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

834261,00

834261,00

683820,00

0,00

0,00

Разом видатків

834261,00

834261,00

683820,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                               О.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.