Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками громадян пільгових категорій за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2017 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  __  ___________  2017  року         №  ____

Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками громадян
пільгових категорій за рахунок коштів,
передбачених в міському бюджеті на 2017 рік

            Відповідно до Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017рр, керуючись ст..34, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

В  И  Р  І  Ш  И  В  :

 1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками громадян пільгових категорій за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2017 рік (далі – Порядок), згідно з додатком.
 2. Управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) забезпечити виконання Порядку.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Н.Пономаренко.

 Міський голова                                                                             А. Кульчинський

                                                                                              Додаток
                                                                                              До рішення виконавчого комітету
                                                                                              №___ від __ _________ 2017 р.
Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками
громадян пільгових категорій
за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2017 рік
 1. Цей  Порядок  визначає механізм забезпечення управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради  санаторно-курортними  путівками  (далі  – путівками)  до  санаторно-курортних закладів громадян пільгових категорій за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Трускавця на 2016-2017рр
 2. Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради  забезпечує за рахунок   коштів   міського  бюджету  безплатними  путівками  до санаторно-курортних закладів громадян пільгових категорій (далі – осіб) з числа:
–  інвалідів усіх категорій;
–  учасників бойових дій АТО;
–  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
          3. Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.
          4. Путівки видаються особам,  зазначеним  у  пункті  2  цього Порядку,  відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством  для  конкретної  категорії  осіб.  Для  одержання  путівки  подається  заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою N 070/о.
          5. Особи,  зазначені  у  пункті  2  цього Порядку, забезпечуються за рахунок коштів міського бюджету, путівками строком на 18 днів.
          6. Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.
          7. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку,  здійснюється  в  межах коштів, передбачених на зазначену мету в міському бюджеті на поточний рік, згідно з договорами, укладеними управлінням праці та соціального захисту населення з особами та санаторно-курортними закладами.
           8. Компенсація  за  доплату,  пов’язану  з  поліпшенням умов проживання в санаторії,  та за  продовження  строку  лікування  не здійснюється.
          9. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку,  здійснюється   шляхом відшкодування вартості путівки санаторно курортним закладам.Зазначене відшкодування здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі – договір) та актів наданих послуг.
Перелік базових послуг, що надаються особам відповідно до медичних рекомендацій і входять до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.
За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.
 1. З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає до управління праці та соціального захисту населення:
 • – підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;
 • – гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;
 • – інформацію про умови проживання та харчування;
 • – перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;
 • – інформацію про вартість путівки.
Управління праці та соціального захисту населення ознайомлює з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють управлінню праці та  соціального захисту населення про згоду на отримання путівки або відмову від неї.
У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування управління праці та соціального захисту населення інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.
 1. Управління праці та соціального захисту населення, санаторно-курортний заклад та особи укладають договір у трьох примірниках (один – для управління праці та соціального захисту населення, другий – для санаторно-курортного закладу, третій – для особи).
Усі примірники договору, підписані керівником управління праці та  соціального захисту населення та особою і скріплені печаткою, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.
Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до управління праці та соціального захисту населення, другий – передає особі, а третій – залишає на зберіганні у закладі.
 1. Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають управлінню праці та  соціального захисту населення зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого закладу.
 2. Санаторно-курортний заклад після надання особі послуг санаторно-курортного лікування подає управлінню праці та соціального захисту населення акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.
У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу управління праці та соціального захисту населення здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).
Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.
Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.
Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.
 1. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління праці та соціального захисту населення.
 2. Бюджетні кошти спрямовуються управлінням праці та соціального захисту населення на відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки для осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку;
 3. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Керуюча справами                                                                                           О.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *