Про затвердження субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ___________ 2019 року    № ____                                                                   

Про затвердження субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 07 червня 2019 № 569/0/5-19 «Про виділення субвенції» керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Трускавецької міської ради:

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускавця на 2019 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проекти місцевого розвитку на суму 132323,00 (сто тридцять дві тисячі триста двадцять три) гривні.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету міста Трускавця на 2019 рік згідно з додатком.
  3. Для проведення капітальних видатків передати кошти субвенції із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
  4. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2019 рік.
  5. Відділу освіти (О.Лобик) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                                                                      А.Кульчинський

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           від ______________ 2019 №____

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2019 рік

                                                                                                       Грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

Споживання

з них

Розвитку

Всього

У тому числі бюджет розвитку

Споживання

з них

Розвитку

Оплата праці

Оплата праці

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

0610000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

132323,00

132323,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

132323,00

 

132323,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132323,00

132323,00

0,00

0,00

0,00

132323,00

132323,00

Разом видатків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132323,00

132323,00

0,00

0,00

0,00

132323,00

132323,00

Керуюча справами                                                                                      О.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.