РІШЕННЯ № 1084 від 15 листопада 2018 року Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Трускавця на 2018-2020 рр. в новій редакції

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(СОРОК СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15 листопада 2018 року                       № 1084

          

 

Про затвердження Програми

соціальної підтримки окремих

категорій мешканців м.Трускавця

на 2018-2020 рр. в новій редакції

    З метою створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян, забезпечення соціальних гарантій учасникам національно-визвольних змагань, чорнобильцям, почесним громадянам міста, літнім людям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, мешканцям м.Трускавця, які беруть участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції(операції об’єднаних сил), бійцям-добровольцям АТО (ООС) та інших соціально-незахищених мешканців міста, враховуючи Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» та керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                                                                                                              В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Програму соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р. (далі – Програма) затвердити в новій редакції, згідно додатку.
 1. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради та відділу освіти Трускавецької міської ради забезпечити виконання програми.
 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Трускавецької міської ради № 969 від 26.07.2018р.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

 

                                                                                          Міський голова                                                              А. Кульчинський

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 15.11.2018р. № 1084

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 

Програми соціальної підтримки

окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р.р.

 1. Ініціатор розроблення програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення міської ради від _____________________” Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рр.».
 1. Розробник програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 1. Учасники програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 

 1. Термін реалізації програми: січень 2018 р.- грудень 2020 р.

                

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього 12039,8 тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету 11974,9 тис.грн
 • Коштів бюджету розвитку 64,9 тис. грн

Відповідальний
виконавець Програми

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                       В. Ільницька    

              ______________

                                                            

Програма

соціальної підтримки

окремих категорій мешканців м. Трускавця

на 2018-2020 р.р.

 

 

 1. Загальна характеристика

     Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рр. (далі – Програма) є програмою соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2018-2020 рр.

     Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної реабілітації інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та інших нормативно-правових актів, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

    Одне з першочергових завдань Трускавецької міської ради як органу місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. Зокрема, невідкладної підтримки потребують пенсіонери; діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування; особи похилого віку; учасники національно-визвольних змагань; особи, які зазнали політичних репресій; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; мешканці м. Трускавця, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення, сім’ї загиблих учасників АТО (ООС), їх діти та інші категорії громадян міста.

     Програма спрямована на проведення системи заходів щодо підвищення рівня соціального захисту соціально-вразливих верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, підтримки осіб похилого віку.

     Так, у м. Трускавці проживає 5916 пенсіонерів, з них 1456 отримують пенсію в мінімальному розмірі, 609 осіб з інвалідністю, 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 60 дітей-інвалідів, 90 постраждалих від аварії на ЧАЕС, 91 учасників національно-визвольних змагань, 54 осіб, які зазнали політичних репресій, 60 довгожителів міста, 141 учасники АТО, 3 сім’ї загиблих учасників АТО.    

 

 1. Мета Програми

     Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних, медичних проблем соціально-незахищених верств мешканців міста.

     Cуттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян. 

     Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану соціально-незахищених категорій громадян шляхом надання їм адресної допомоги: учасникам бойових дій УПА; людям похилого віку; потерпілим від аварії на ЧАЕС; інвалідам війни, дітям-сиротам, мешканцям м.Трускавця, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення або загинули (померли), дітям, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) та іншим громадянам міста.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативних показників Програми

Програма реалізується шляхом здійснення заходів:

4.1. покращення матеріального стану соціально незахищених, малозабезпечених верств та пільгових категорій мешканців міста шляхом надання одноразової грошової допомоги за рішеннями Трускавецької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4.2. підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, довгожителів міста, учасників АТО (операції об’єднаних сил) та інших соціально вразливих, пільгових категорій шляхом надання:

– адресної грошової підтримки довгожителям міста;

– доплати до пенсій учасникам бойових дій УПА;

– щомісячної адресної грошової допомоги мешканцям м.Трускавця, які беруть участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення;

 • допомоги сім’ям, загиблих учасників АТО (операції об’єднаних сил);
 • адресної допомоги учасникам АТО (ООС), які потрапили у складні життєві обставини у зв’язку з довготривалою важкою хворобою, інвалідність своїх дітей

4.3. оздоровлення потерпілих від аварії на ЧАЕС, учасників АТО та інвалідів шляхом забезпечення послугами санаторно-курортного лікування;

4.4. надання допомоги на поховання незастрахованих осіб;

4.5. надання допомоги соціально-незахищеним мешканцям міста у встановленні та придбанні приладів обліку шляхом надання адресної матеріальної допомоги;

4.6. розширення соцільних гарантій в оплаті житла і комунальних послуг окремим категоріям населення:

– надання пільг та грошових компенсацій на оплату житла та комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО (операції об’єднаних сил), учасникам бойових дій УПА, інвалідам війни УПА, дітям політв’язнів, які не мають власних сімей, реабілітованим особам згідно ст.. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в України»; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста»;

– надання пільг на послугу зв’язку учасникам бойових дій УПА; громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста»;

4.7. забезпечення соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення або загинули (померли), шляхом звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів (у тому числі груп продовженого дня):

4.8. виплата особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, компенсації за проїзд залізничним транспортом;

4.9. відшкодування пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян, які мають право згідно чинного законодавства України, а також учасникам бойових дій УПА; громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста»;;

4.10. відшкодування пільгових перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян, які мають право безплатного проїзду згідно чинного законодавства;

4.11. проведення компенсаційних виплат за проїзд залізничним транспортом приміського сполучення окремих категорій громадян, які мають право безплатного проїзду згідно чинного законодавства;

4.12. забезпечення фінансової підтримки громадської організації «Асоціації інвалідів міста»;

4.13. допомога соціально-незахищеним мешканцям міста шляхом відшкодування частини витрат на встановлення автономного опалення;

4.14. фінансова підтримка громадських організацій ветеранів війни міста

 

         До результативних показників Програми належать:

 1. показники витрат:

1.1. кількість громадян, які звернулися за відповідною виплатою/допомогою;

1.2. кількість ветеранів УПА, учасників національно-визвольних змагань, АТО (ООС);

1.3. кількість громадських організацій, які звернулися за фінансовою допомогою;

1.4. кількість проведених заходів/наданих послуг.

 1. показники продукту:

2.1. кількість одержувачів соціальних послуг/виплат;

2.2. кількість адресної грошової допомоги, інших виплат, визначених Програмою;

2.3. кількість громадських організацій, які отримали фінансову допомогу;

 1. кількісні показники:

3.1. середній розмір соціальної підтримки на одну особу/сім”ю;

3.2. середні витрати на одне поховання;

3.3. середні витрати на одну громадську/благодійну організацію;

3.4. вартість заходів і наданих послуг.

 1. якісні показники:

4.1. відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості;

Завдання, заходи та показники Програми подані в додатку 1

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

     Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-незахищених і вразливих верств населення міста шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

     Програма діє на принципах адресності; відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно місцевих соціальних програм.

    

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, затверджені сесією Трускавецької міської ради на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів: управлінням праці та соціального захисту населення та відділом освіти Трускавецької міської ради

Виконання Програми здійснюється впродовж 2018-2020 років.

         

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Виконання Програми забезпечується управлінням праці та соціального захисту населення та відділом освіти Трускавецької міської ради за рахунок коштів міського бюджету та бюджету розвитку з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та відділ освіти.

Управління праці та соціального захисту населення та відділ освіти, щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає до фінансового управління міської ради звіт про стан виконання заходів Програми.

Контроль за станом реалізації   Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту…

Перелік завдань, заходів та показників
 Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Трускавця на 2018-2020 рр.
 (назва програми)
№ з/п Назва завдання  Перелік заходів завдання  Показники виконання заходу, один. виміру  Виконавець заходу, показника Фінансування  Очікуваний результат
Джерела**  Обсяги, тис. грн.
  2018 2019 2020  
1.  Покращення матеріального стану незахищених малозабезпечених верств мешканців міста Надання одноразової допомоги за рішенням Трускавецької міької ради, виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, в т.ч. : – до визначних дат: до Великодніх свят; до річниці Чорнобиля та вшанування памяті учасників аварії на ЧАЕС; до Дня Незалежності; до річниці утворення УПА; до Дня захисника України;  та інших визначних дат… інвалідам, одиноким та малозабезпеченим громадянам міста на придбання овочів на осінньо-зимовий період; тощо затрат, тис.грн. Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 766,0 612,1 667,8 Отримання разової матеріальної допомоги соціально-вразливими категоріями населення міста, в т.ч. особами з інвалідністю 
продукту, осіб 1380 1120 1120
ефективності, грн. 554 547 596
якості, % 100% 100% 100%
2. Підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів, учасників АТО, одиноких непрацездатних та інших соціально незахищених категорій громадян Адресна грошова підтримка людям похилого віку  затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 67,0 71,0 74,9 Підтримка матеріального стану соціально-незахищених верств населення міста, в т.ч. літніх людей, учасників АТО 
продукту, осіб  76 75 75
ефективності, грн.. 880 945 998
якості, % 100% 100% 100%
Надання доплати до пенсій учасникам бойових дій УПА затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 31,0 32,8 36,4
продукту, осіб 8 8 8
ефективності, грн.. 321 340 379
якості, % 100% 100% 100%
Надання щомісячної адресної грошової допомоги мешканцям м.Трускавця – учасникам  бойових дій в зоні АТО затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради                                         Кошти міського бюджету 300,0 300,0 300,0
продукту, осіб 12 12 12
ефективності, грн.. 2000 2000 2000
якості, % 100% 100% 100%
Одноразова грошова допомога сімям загиблих учасників АТО затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради                                         Кошти міського бюджету 10,0 10,О 10,О
продукту,
осіб
1. 1. 1.
ефективності, грн.. 10000. 10000. 10000.
якості, % 100% 100% 100%
Надання адресної допомоги учасникам бойових дій АТО (ООС), які потрапили в складні життєві обставини, у звязку з довготривалою хворобою, інвалідністю своїх дітей затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради                                         Кошти міського бюджету 20,0 20,О 20,О
продукту,
осіб
2. 2. 2.
ефективності, грн.. 10000. 10000. 10000.
якості, % 100% 100% 100%
3. Соціальна підтримка дітей, батьки яких беруть (брали) участь в анти терористичній операції, забезпечують її проведення або загинули (померли) Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста затрат , тис.грн Відділ освіти Трускавецької міської ради                                         Кошти міського бюджету 87,2 101,2. 110,3. Соціальна підтримка дітей, батьки яких беруть (брали) участь в анти терористичній операції, забезпечують її проведення або загинули (померли)
продукту,
осіб
19. 19. 19.
ефективності, грн.. 30. 30. 30.
якості, % 100% 100% 100%
Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів (у тому числі груп продовженого дня) затрат , тис.грн Відділ освітиТрускавецької міської ради                                         Кошти міського бюджету 112,4 130,3. 142,1.
продукту,
осіб
63. 63. 63.
ефективності, грн.. 13. 13. 13.
якості, % 100% 100% 100%
4 Санаторно-куротне лікування осіб, потерпілих від аварії на ЧАЕС, інвалідів та учасників АТО Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування осіб, потерпілих від аварії на ЧАЕС, інвалідів та учасників бойових дій АТО затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 77,2 84,9 89,7 Оздоровлення осіб, потерпілих від аварії на ЧАЕС, інвалідів та учасників бойових дій АТО
продукту, осіб 10 10 10
ефективності, грн.. 7720 8490 8970
якості, % 100% 100% 100%
5.  Допомога соціально-незахищеним мешканцям міста у встановленні та придбанні приладів обліку  Надання адресної допомоги на встановлення та придбання приладів обліку води малозабезпеченим особам та іншим соціально-незахищеним мешканцям міста затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 5,8 12,5 15,0 Допомога малозабезпеченим сімям 
продукту, осіб 4 5 6
ефективності, грн..      2500 2500
якості, %
100% 100% 100%
6. Допомога на поховання  незастрахованої особи Надання допомоги на поховання незастрахованих осіб затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 30,0 36,4 36,4 Соціальна підтримка особам, що здійснили поховання
продукту, осіб 15 18 18
ефективності, грн.. 2000 2000 2000
якості, %
100% 100% 100%
7 Розширення соціальних гарантій в оплаті житла і комунальних послуг окремим категоріям населення Надання пільг та грошових компенсацій на оплату житла та комунальних послуг учасникам бойових дій УПА, інвалідам війни УПА,  реабілітованим особам по ст.3 і ст.6  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста», дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, добровольцям АТО; надання пільг на послуги зв’язку учасникам бойових дій УПА та особам, які мають відзнаку за заслуги перед містом затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 807,7 848,4 893,4 Матеріальна підтримка сімей національно-визвольних змагань, дітей-сиріт та громадян, які мають відзнаку за заслуги перед містом
продукту, осіб
150 150 150
ефективності, грн..
449 471 496
якості, %
100% 100% 100%
8. Забезпечення надання  пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян Відшкодування пільг з послуг зв‘язку, згідно поданих розрахунків організаціями – надавачами  послуг, окремим категоріям громадян відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус та соціальний захист  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про жертви нацистських переслідквань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства» затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 130,4 136,8 144,5 Матеріальна підтримка окремих категорій громадян шляхом відшкодування пільг з послуг звязку
продукту, осіб 380 380 380
ефективності, грн..
30 31 32
якості, %
100% 100% 100%
9 Забезпечення пільгового проїзду  залізничним транспортом  особам, які постраждали  внаслідок  аварії на ЧАЕС Відшкодування  проїзду один раз на рік до будь якого пункту України і назад залізничним транспортом (без вартості постільної білизни та без врахування пересадок) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для 1- ої  категорії – 100%, для  2- ої категорії – 50%, при умові подання ними  в управління соцзахисту наступних документів: затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 3,5 4,5 4,8 Соціальна підтримка особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ої та 2-ої категорії
–  заяви на ім’я начальника управління;  
– копії посвідчення пільговика;  
– копії паспорта 1,2,11 сторінки;  
– копії ідентифікаційного коду; продукту, осіб 10 10 10
– оригіналів проїзних іменних документів. ефективності, грн.. 350 450 480
 
  якості, % 100% 100% 100%
   
10 Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян міським транспортом загального користування Проведення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах  згідно чинного законодавства затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 877,8 1218,2 1279,1 Соціальна підтримка окремих категорій громадян, які мають право на безплатний проїзд в міському транспорті згідно чинного законодавства
продукту, осіб 3 3 3
ефективності, грн.. 24383 33838 35530
 
якості, % 100% 100% 100%
11. Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення Проведення компенсаційних виплат  за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення окремих категорій громадян, які мають право на безплатний проїзд згідно чинного законодавства затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 160,5 220,0 232,3 Соціальна підтримка окремих категорій громадян, які мають право на безплатний проїзд в залізничному транспорті згідно чинного законодавства
продукту, осіб 8447 8500 8500
ефективності, грн.. 19 20 21
якості, % 100% 100% 100%
12. Підтримка Трускавецької міської асоціації інвалідів  ЛОАІ ВОІ СОІУ  Фінансова підтримка статутної діяльності Трускавецької міської асоціації інвалідів  ЛОАІ ВОІ СОІУ  затрат, тис.грн. Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 36,0 40,0 42,2 Розвиток і підтримка потенціалу громадських організацій у вирішенні ними проблем інвалідів міста
продукту, осіб 1 1 1
ефективності. грн. 36000 40000 42200
якості, % 100% 100% 100%
13 Адресна допомога соціально-незахищеним мешканцям міста на встановлення автономного опалення Надання матеріальної допомоги та часткової (повної) оплати робіт мешканцям м.Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що відєднані від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного)опалення в квартирі, та яким рішенням комісії протягом 2013-2017 рр надалось право на отримання даної допомоги затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 64,9 0,0 0 Допомога соціально незахищеним мешканцям міста, будинки яких відключені відщ системи теплопостачання у встановленні автономного опалення
продукту, осіб 14 0 0
ефективності, грн.. 4636 0 0
якості, % 100% 0% 0%
14 Розширення соціальних гарантій в оплаті житла і комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО Надання одноразової грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО затрат , тис.грн Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 60,0 80,0 80,0 Матеріальна підтримка бійців-добровольців АТО
продукту, осіб 3 4 4
ефективності, грн.. 20000 20000 20000
якості, %
100% 0% 0%
15 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів війни міста Надання фінансової  підтримки громадських організацій ветеранів війни міста, на покриття витрат за комунальні послуги затрат, тис.грн. Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Кошти міського бюджету 130,0 130,0 136,5 Підтримка діяльності ветеранських громадських організацій міста
продукту, осіб 2 2 2
ефективності. грн. 130000 130000 136500
якості, % 100% 100% 100%
  3777,4 4089,1 4173,3  
Відповідальний
виконавець програми
Начальник управління праці
 та соціального захисту населення
В.Ільницька

 

 

Ресурсне забезпечення програми соціальної підтримки окремих

категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р.р.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн..

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

3777,4

4089,1

4173,3

12039,8

у тому числі

міський бюджет

3712,5

4089,1

4173,3

11974,9

бюджет розвитку

64,9

0

0

64,9

кошти небюджетних джерел**

 

                     Секретар міської ради                                                     Н.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.