Розпорядження міського голови № 470-р Від 09.12. 2015 року

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 09грудня 2015 р.              № 470

 

Про затвердження Положення про Трускавецьку міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області

 

            Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту” та розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від      29 жовтня 2015 року № 669/0/5-15 “Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області”, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити Положення про Трускавецьку міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 02.12.2013 року № 412-р “Про затвердження Порядку функціонування Трускавецької міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”.

 3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                   (підпис)                         А.Кульчинський

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядженням міського голови

                                                                                  від 09.12.2015 року

                                                                                  № 470 – р

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління     ДСНС у Львівській області

генерал-майор служби ЦЗ

_____________С.Ю. Дмитровський

_______________ 2015 року

 

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту з питань     цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації

______________________________

_______________ 2015 року

 

                                                                                      

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Трускавецьку міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.

1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи   цивільного захисту Львівської області (далі – Трускавецької міської ланки).

2. У цьому Положенні термін “Трускавецька міська ланка” вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у                   м. Трускавці Львівської області і до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

3. Метою створення та функціонування Трускавецької міської ланки є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у місті Трускавці Львівської області.

4. Завданнями Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області є:

4.1. забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

4.2. організація та здійснення заходів щодо захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій;

4.3. планування заходів цивільного захисту;

4.4. організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

4.5. проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

4.6. ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

4.7. проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території міста, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

4.8. ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

4.9. навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

4.10. організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

4.11. здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

4.12. створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

4.13. забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

4.14. здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

4.15. інші завдання, визначені законом.

5. Безпосереднє керівництво діяльністю Трускавецької міської ланки  здійснюється головою міста.

6. Трускавецька міська ланка є постійно діючою складовою ланкою Територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.

7. До складу Трускавецької міської ланки входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання (додаток 1).

На структурні підрозділи Трускавецької міської ради та територіальні органи міністерств і відомств України в рамках Трускавецької міської ланки  покладається виконання функцій згідно з додатком 2.

8. Органами управління цивільного захисту, є:

8.1. На місцевому рівні – виконавчий комітет Трускавецької міської ради, посадова особа(и) з питань цивільного захисту відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи, Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області;

8.2. на об’єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.

9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій у Трускавецькій міській ланці функціонують:

9.1. на місцевому рівні:

відповідальні чергові працівники виконкому Трускавецької міської ради;

оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (в яких вони створені);

9.2. на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій міста (в яких вони створені).

10. Для забезпечення сталого управління Трускавецькою міською ланкою та її ланками і виконання функцій, передбачених на особливий період, використовується пункт управління міської ради.

11. Для управління Трускавецькою міською ланкою використовується телекомунікаційна мережа загального користування та внутрішньообласна система оповіщення.

12. Для координації діяльності виконкому Трускавецької міської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують:

12.1. на місцевому рівні – міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

12.2. на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.

Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про них.

13. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник Трускавецької міської ланки, її ланки або суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.

До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснює відповідна міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

14. До складу сил цивільного захисту Трускавецької міської ланки входять згідно з додатком 3:

Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівської області;

регіональні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;

об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;

територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту.

До складу місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту Трускавецької міської ланки включаються органи управління та суб’єкти господарювання за переліком згідно з додатком 4. Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб’єктом господарювання, який утворив таку службу.

15. Облік сил цивільного захисту здійснює Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в місті або в межах конкретної його території встановлюється один із  таких режимів функціонування територіальної підсистеми:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Трускавецька міська ланка функціонує в режимі повсякденного функціонування.

18. Основними завданнями, що виконуються Трускавецькою міською ланкою у режимі повсякденного функціонування, є:

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;

розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

19. Підставами для тимчасового введення в місті або в межах конкретної його території для Трускавецької міської ланки режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

20. Основними завданнями, що виконуються Трускавецькою міською ланкою  у режимі підвищеної готовності, є:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

21. Підставами для тимчасового введення в місті або в межах конкретної його території для Трускавецької міської ланки режиму надзвичайної ситуації є виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до  Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368.

22. Основними завданнями, що виконуються Трускавецькою міською ланкою у режимі надзвичайної ситуації, є:

уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в місті або в межах конкретної його території вводяться рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради (у разі неможливості зібрати виконком – розпорядженням міського голови).

У період дії надзвичайного стану у разі його введення Трускавецька міська ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із  Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.

24. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Трускавецька міська ланка переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.

Переведення Трускавецької міської ланки у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту міста на особливий період.

В особливий період Трускавецька міська ланка функціонує відповідно до вимог  Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України “Про правовий режим воєнного стану” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами.

25. Для організації діяльності Трускавецької міської ланки Трускавецькою міською радою розробляється план основних заходів цивільного захисту міста на відповідний рік.

26. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Трускавецькою міською радою та суб’єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

27. Функціонування Трускавецької міської ланки та її ланок в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

28. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

29. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту Трускавецької міської ланки, її ланок під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани взаємодії.

30. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності  Трускавецької міської ланки здійснює Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

31. З метою забезпечення здійснення заходів у Трускавецькій міській ланці щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

32. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

33. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

34. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов’язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС України.

35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в Трускавецькій міській ланці під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:

35.1. виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – один із заступників міського голови;

35.2. керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного об’єктового рівня – керівник або один із керівників суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

37. Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту міста Трускавця, на території якого розташоване таке підприємство, установа чи організація, а також відповідними підрозділами Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області, Трускавецького МВ ГУ МВСУ у Львівській області, КП “Трускавецька міська лікарня” тощо.

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об’єкт, на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту Трускавецької міської ланки чи територіальної підсистеми.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Рятування та розшук людей здійснюються суб’єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація проведення розшуку і рятування здійснюється Трускавецьким МВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

38. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

39. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в Трускавецькій міській ланці, можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до  Конституції і законів України.

40. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

41. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

42. У Трускавецькій міській ланці з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

усебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

43. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні – між Трускавецькою міською ланкою та іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а також суб’єктами господарювання.

44. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і оперативно-черговими службами Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області організується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

45. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних центральних органів, представників Трускавецької міської ради, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються відповідними центральними органами та Трускавецькою міською радою відповідно.

46. Забезпечення фінансування Трускавецької міської ланки здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

___________________________________________________________________


Додаток 1

до Положення про Трускавецьку міську ланку ТП ЄДСЦЗ Львівської області

СХЕМА ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛАНКИ ТП ЄДС ЦЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


Оперативно-координаційний центр

 

 

Харківський обласний центр з гідрометеріології

 

 

Управління СБУ в Харківській обл.

 

 

Державна екологічна інспекція у Харківській обл.

 

 м

                   
     
 
     
   

Регіональні

аварійно-рятувальні

служби

 

 
 
 
*- посади, органи управління, що призначаються, створюються у разі загрози або виникнення НС

 

   

Суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління

(сили ЦЗ, суб’єкти моніторингу, спостереження, лабораторного  контролю і прогнозування НС)

 

 

 

 


Додаток 2
до Положення про Трускавецьку міську ланку ТП ЄДС ЦЗ Львівської області 

 

ФУНКЦІЇ

структурних підрозділів Трускавецької міської ради та територіальних органів міністерств і відомств України в рамках Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.

 

Трускавецька міська рада та територіальні органи міністерств і відомств України у Трускавецькій міській ланці територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (далі – Трускавецька міська ланка) забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту.

І. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради:

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території міста.

2. Забезпечення виконання завдань міською підсистемою та її ланками.

3. Розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

4. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

5. Підтримання у постійній готовності міської системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

6. Забезпечення оповіщення структурних підрозділів виконкому міської ради, міських органів виконавчої влади та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення.

10. Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій.

11. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.

12. Підготовка пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання міста до груп цивільного захисту та подання їх до Трускавецького МВ ГУ ДСНС України.

13. Віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

14. Створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

15. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

16. Взаємодія з Трускавецьким МВ ГУ ДСНС України щодо виконання завдань цивільного захисту.

17. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

18. Забезпечення функціонування міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).

19. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб структурних підрозділів міської ради, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

20. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

21. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

22. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

23. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.

24. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

25. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

26. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з Трускавецьким МВ ГУ ДСНС України, з фонду таких споруд.

27. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

ІІ. Трускавецький міський відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

1. Забезпечення на території міста координації діяльності, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

2. Здійснення управління підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на території міста до дій за призначенням у межах компетенції.

3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.

4. Здійснення інформування міської ради про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів.

5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням.

6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків.

7. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, необхідних для розроблення проектної документації.

8. Здійснення організації авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами комунальних служб міста, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

9. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:

з евакуації населення;

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

10. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.

11. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.

12. Виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території міста після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях).

13. З’ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

14. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою.

15. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій міськими органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

16. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та облік.

17. Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини.

18. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням  об’єктових резервів матеріальних та фінансових ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності у межах Трускавецької міської ланки.

19. Організація взаємодії з навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки посадових осіб міської ради і суб’єктів господарювання, організація розгляду та погодження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема пожежно-технічного мінімуму та організація і контроль їх виконання.

20. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку.

21. Участь в атестації в межах компетенції аварійно – рятувальних формувань і рятувальників.

22. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Конституції та законів України.

 

ІІІ. Відділ планування та інвестицій міської ради.

1. Техніко-економічне обґрунтування розміщення об’єктів на території міста з урахуванням вимог техногенної безпеки.

2. Передбачення під час формування проектуміського бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста з урахуванням реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

3. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в обласному бюджеті.

4. Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

5. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.

ІV. Фінансове управління міської ради.

1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському бюджеті.

2. Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

3. Передбачення під час формування проектів міського бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста з урахуванням реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

V. Управління комунальної власності міської ради.

1. Організація нагляду за об’єктами житлово-комунальної сфери.

2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і майну громадян на території області внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів.

3. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об’єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об’єктах.

5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих.

6. Здійснення моніторингу питної води централізованих систем водопостачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу по підтопленню і підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень у містах і селищах міського типу.

VІ. КП “Трускавецька міська лікарня”.

1. Організація і координація робіт з надання термінової медичної допомоги постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій.

2. Забезпечення роботи з евакуації постраждалого населення і хворих із цих зон.

3. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам управління та МОЗ відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах надзвичайних ситуацій.

4. Накопичення та забезпечення термінового постачання медичних засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки, лікарських засобів для локалізації надзвичайних ситуацій.

5. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та засобів незалежно від форм власності та господарювання.

6. Розроблення методик та навчання населення способам надання першої медичної допомоги і дотримання правил відповідної санітарії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

7. Забезпечення недопущення впливу на здоров’я людей шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань, санітарна охорона територій та об’єктів у зоні надзвичайної ситуації.

VІІ. Відділ освіти міської ради.

1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління.

2. Організація вивчення школярами основ безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками і посібниками.

VІІІ. Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

1. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.

2. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством, та додатково виділених коштів.

ІХ. Відділ культури міської ради.

1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат національної культурної спадщини міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Методичне забезпечення аварійно – рятувальних робіт на об’єктах, які становлять культурне надбання національного та регіонального значення.

3. Здійснення державного контролю за вивезенням з регіону та ввезенням у регіон культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Х. Управління містобудування, архітектури та землекористування міської ради.

1. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайних ситуацій під час здійснення на території міста будівництва та інженерного захисту об’єктів і територій. Державний архітектурно-будівельний контроль та ліцензування.

2. Комплексне освоєння підземного простору міста для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Урахування під час розроблення генерального плану забудови міста і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.

4. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і майну громадян на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно – рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів.

5. Створення комплексних схем захисту міста та об’єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

6. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території міста.

ХІ. Управління житлово-комунального господарства і будівництва міської ради.

1. Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації під час здійснення в місті будівництва підвідомчих об’єктів.

2. Організація проведення розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів.

3. Організація і здійснення заходів цивільного захисту на підвідомчих об’єктах.

4. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на територіях впливу надзвичайних ситуацій.

5. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на підвідомчих об’єктах міста.

ХІІ. Відділ інформаційного забезпечення міської ради.

1. Своєчасне і об’єктивне інформування населення міста про наслідки надзвичайних ситуацій в місті.

2. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.

3. Надання органам міської ради, Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області і структурному підрозділу міської ради з питань цивільного захисту найкращого ефірного часу для проведення пропаганди засад безпеки життєдіяльності, а також створення на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань.

4. Централізоване використання мереж зв’язку, радіомовлення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від форми власності та підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

ХІІІ. СЛД № 3 філія ПАТ “Укртелеком”.

1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем централізованого оповіщення і зв’язку на місцевому рівні в усіх режимах функціонування Трускавецької міської ланки, включаючи терміновий ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв’язку.

2. Першочергове забезпечення керівних органів Трускавецької міської ланки і єдиної державної системи каналами і засобами надання послуг зв’язку у разі здійснення ними заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Забезпечення сталого зв’язку, необхідного для спільної роботи підсистем Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.

_______________________________________________________________


Додаток 3
до Положення про Трускавецьку міську ланку ТП ЄДС ЦЗ Львівської області 

ПЕРЕЛІК
сил цивільного захисту Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми

 єдиної державної системи цивільного захисту  Львівській області.

з/п

Найменування підрозділу

та відомча (територіальна) належність

Найменування формувань Місце розташування та телефон Склад, чисельність формування (чисельність чергової зміни) Завдання, які виконує формування, райони (об’єкти)
I. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ
1.1. ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
1 Трускавецький міський відділ ГУ ДСНС України у Львівській області 7 державна пожежно-рятувальна частина

82100, Львівська область, м. Трускавець,

вул. Бориславська, 20

101, (247) 5-15-01

51 (8)

Гасіння пожеж, рятування потерпілих, виконання

АР та ІНР

ІІ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
1 Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької М/Р Спеціалізована служба енергетики

82200, м. Трускавець,             вул. Бориславська, 1.

(03247) 5-40-05, 5-06-75

ел. адреса:

[email protected]

  Ліквідація наслідків НС, пов’язаних з аваріями на мережах та об’єктах паливно-енергетичного комплексу

Трускавецька дільниця Бориславського району

електричних мереж

КП «Трускавецьтепло»
ТОВ «Трускавецький водоканал»

Міська служба експлуатації

газового господарства Дрогобицького управління експлуатації газового господарства

2 Управління комунальної власності Трускавецької міської ради Комунально-технічна спеціалізована служба

82200, м. Трускавець,              вул. Бориславська, 1

(03247) 5-38-60

факс  (03247) 6-75-07

ел. адреса:

[email protected]

  Ліквідація наслідків НС, пов’язаних з аваріями на мережах та об’єктах житлово-комунального господарства
КП «Трускавецьжитло»
ТОВ «ТКО «Комфорт-сервіс»
3

Комунальне підприємство «Парк курортний»

Інженерна спеціалізована служба

82200, м. Трускавець,

вул. Стебницька, 73

тел.факс (03247) 5-46-14

ел. адреса: 

[email protected] com

  Здійснення заходів із інженерного забезпечення та проведення аварійно-відновлювальних робіт
4 Комунальне підприємство «Харчовик» Спеціалізована служба торгівлі та харчування

82200, м. Трускавець,            вул. Річки,15

тел/факс: (03247) 5-50-45

  Здійснення заходів щодо забезпечення населення постраждалих районів продуктами харчування та товарами першої необхідності у разі НС
5 Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Медична спеціалізована служба

82200 м. Трускавець,

вул. Данилишина, 62

  103,

тел/факс: (03247) 5-47-44

  Медичне забезпечення та надання екстреної  медичної допомоги постраждалим та особовому складу підрозділів цивільного захисту у разі надзвичайних ситуацій, здійснення санітарно-протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
6 Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство» Спеціалізована служба транспортного забезпечення

82200, м. Трускавець, вул. Стебницька, 73/1

електронна пошта:[email protected]

(0247) 6-78-98

  Здійснення перевезення евакуйованих та вантажів у разі виникнення НС
7 Відділ планування та інвестицій Трускавецької міської ради  Спеціалізована служба матеріального забезпечення

82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 2.

(0247) 6-66-77

електронна пошта: [email protected]

  Здійснення заходів щодо матеріального забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт
Суб’єкти господарювання що здійснюють виробництво та постачання будівельних матеріалів, робочого інвентарю і спецодягу, медико-санітарного майна і продовольства.
8 СЛД № 3 Львівської філії ПАТ «Укртелеком» Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення

82200, м. Трускавець,            вул. Героїв УПА, 11.

тел/факс: (03247) 6-74-17

  Забезпечення та відновлення зв’язку під час ліквідації наслідків НС
Трускавецький МВ ГУ ДСНС у Львівській області
Трускавецька філія Львівської дирекції УДП ПЗ «Укрпошта»
КП «Редакція міського радіомовлення»
Трускавецьке відділення поліції ДВП ГУ НП у Львівській області

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради

9

Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП

ГУ НП  у Львівській області

Спеціалізована служба охорони громадського порядку

м. Трускавець,

вул. Мазепи, 19 а

Чергова частина:

 тел.. 102, (03247) 5-15-02,  5-93-61

  Забезпечення громадського порядку та охорона матеріальних цінностей  в ході ліквідації НС
Охоронні підрозділи, служби, суб’єкти господарювання
10 Трускавецький міський відділ ГУ ДСНС у Львівській області Протипожежна спеціалізована служба

м. Трускавець, вул. Бориславська, 20.

 E-mail:tr_[email protected]ukr.net

Тел.: +38 (03247) 6-73-09

Черговий диспетчер

  101

+38 (03247) 5-15-01

  Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж
Підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорон, що проводять свою діяльність на території міста

___________________________________________________________________________________

 

 

 

додаток 4
до Положення про Трускавецьку міську ланку ТП ЄДС ЦЗ Львівської області 

ПЕРЕЛІК
місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту Трускавецької міської ланки

територіальної підсистеми  єдиної державної системи цивільного захисту Львівській області,

що утворюються органами управління і суб’єктами господарювання.

з/п

Найменування
спеціалізованої служби цивільного захисту
Органи управління і суб’єкти господарювання, що входять до спеціалізованих служб цивільного захисту Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту Заступники начальника спеціалізованої служби
цивільного захисту
 
1.

Спеціалізована служба

енергетики

Трускавецька дільниця Бориславського району

електричних мереж

Начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

Керівники Трускавецької дільниці електромереж Бориславського РЕМ

КП «Трускавецьтепло»;

ТОВ «Трускавецький водоканал»; Бориславської районної служби Дрогобицького управління експлуатації газового господарства

 
КП «Трускавецьтепло»  
ТОВ «Трускавецький водоканал»  

Міська служба експлуатації

газового господарства Дрогобицького управління експлуатації газового господарства

 
2. Комунально – технічна спеціалізована служба КП «Трускавецьжитло» Начальник управління комунальної власності Трускавецької міської ради

Керівники

КП «Трускавецьжитло»;

ТОВ «ТКО «Комфорт-сервіс»

 
ТОВ «ТКО «Комфорт-сервіс»  
3.

Інженерна

спеціалізована служба

КП «Парк курортний» Директор КП «Парк курортний» Посадові особи керівного складу КП «Парк курортний»  
4.

Спеціалізована служба

торгівлі та харчування

КП «Харчовик» Керівник КП «Харчовик» Посадові особи керівного складу КП «Харчовик»  
5.

Медична

спеціалізована служба

КП «Трускавецька міська лікарня» Головний лікар КП «Трускавецька міська лікарня» Посадові особи керівного складу КП «Трускавецька міська лікарня»  

з/п

Найменування
спеціалізованої служби цивільного захисту
Органи управління і суб’єкти господарювання, що входять до спеціалізованих служб цивільного захисту Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту Заступники начальника спеціалізованої служби
цивільного захисту
 
6. Спеціалізована служба транспортного забезпечення КП «Автотранспортне підприємство» Директор КП «Автотранспортне підприємство» Головний механік КП «Автотранспортне підприємство»  
7. Спеціалізована служба матеріального забезпечення Відділ планування та інвестицій Трускавецької міської ради  Завідувач відділом планування та інвестицій Трускавецької міської ради  Головні спеціалісти відділу планування та інвестицій Трускавецької міської ради  
Суб’єкти господарювання що здійснюють виробництво та постачання будівельних матеріалів, робочого інвентарю і спецодягу, медико-санітарного майна і продовольства.  
Посадові особи керівного складу суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та постачання даних послуг.   
8.

Спеціалізована служба

зв’язку і оповіщення

СЛД № 3 Львівської філії ПАТ «Укртелеком» Начальник СЛД № 3 Львівської філії ПАТ «Укртелеком» Директор – головний редактор КП «Редакція міського радіомовлення»  
Трускавецький МВ ГУ ДСНС у Львівській області  
Завідувач відділу інформаційного забезпечення Трускавецької міської ради  
Трускавецька філія Львівської дирекції УДП ПЗ «Укрпошта»  
КП «Редакція міського радіомовлення» Головний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької МР  
Трускавецьке відділення поліції ДВП ГУ НП у Львівській області  
Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради  

з/п

Найменування
спеціалізованої служби цивільного захисту
Органи управління і суб’єкти господарювання, що входять до спеціалізованих служб цивільного захисту Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту Заступники начальника спеціалізованої служби
цивільного захисту
9.

Спеціалізована служба

охорони громадського правопорядку

Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького відділу поліції

ГУ НП  у Львівській області

Начальник Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП                               у Львівській області Начальник сектору громадської безпеки Трускавецького ВП Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області
Охоронні підрозділи, служби, суб’єкти господарювання Посадові особи керівного складу охоронних підрозділів, служб, суб’єктів господарювання
10.

Протипожежна

спеціалізована служба

Трускавецький міський відділ ГУ ДСНС у Львівській області Начальник Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області Керівники підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони.
Підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорон, що проводять свою діяльність на території міста

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *