574-р. Від 20.12.2016 року “Про затвердження заходів з усунення недоліків виявлених під час проведення контрольної перевірки реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від  20.12. 2016 р.                         № 574-р.

Про затвердження заходів з усунення недоліків виявлених під час проведення контрольної перевірки реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення  і територій від надзвичайних ситуацій

На виконання вимог акту проведення контрольної перевірки реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природнього характеру Трускавецької міської ланки Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації від 30.11.2016 року, з метою виправлення недоліків визначених у акті перевірки, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План усунення недоліків виявлених в ході проведення контрольної перевірки реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природнього характеру Трускавецької міської ланки Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природнього характеру (надалі – План з усунення недоліків), що додається.

2. Керівникам спеціалізованих служб, відповідальним виконавцям:

2.1. Забезпечити виконання заходів згідно Плану з усунення недоліків у визначений термін;

2.2. До 25.02.2017 року забезпечити надання у відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради доповідей та підтверджуючих документів про виконання заходів визначених у Плані усунення недоліків.

3. Відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради (Солян Ю.М.):

3.1. Установити контроль за виконанням Плану усунення недоліків;

3.2. До 01.03.2017 року забезпечити надання у Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області доповідь та підтверджуючі матеріали про усунення виявлених під час перевірки недоліків.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Балицького О.М.

         Міський голова             А. Кульчинський                                                                                                                                                                       

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                            

                                                                                              розпорядженням  міського голови                                                                                                                                                   

                                                                       від «20» грудня 2016 року

                                          № 574 – р

                                                                

ПЛАН

 усунення недоліків виявлених в ході проведення контрольної перевірки реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного і природнього характеру Трускавецької міської ланки Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного і природнього характеру.

з/п

Заходи ЦЗ

Виконавець

(контроль)

Термін виконання
Трускавецька міська рада:

1.

Здійснити фінансування цільових програм з попередження надзвичайних ситуацій і підвищення сталого функціонування обєктів в умовах надзвичайних ситуацій в повній мірі.

Фінансове управління

ТМР, відповідальні розробники та виконавці цільових програм.

У визначені цільовими програмами терміни
2. Розробити та затвердити програму накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для населення і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту м .Трускавця на 2014 – 2019 роки. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР.

До

01.03.2017р.

3. Проаналізувати стан виконання угод об’єктами та окремими територіями, які підлягають постійному й обов’язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами та активізувати роботу щодо ї укладення в межах компетентності.   Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР, Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області. До 25.02.2017р.
4. Проаналізувати стан проведення страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно – епідеміологічного характеру та активізувати роботу щодо приведення страхування в межах компетентності.   Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР, Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області. До 25.02.2017р.
5. Провести технічне обслуговування (перезарядку) наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників). Завідувач господарством міської ради, відповідальний за протипожежний стан До 15.04.2017р.
6. Приміщення корпусу № 2 Трускавецької міської ради обладнати автоматичною пожежною сигналізацією. Завідувач господарством міської ради, відповідальний за протипожежний стан До 15.06.2017р.
7. Провести обробку вогнетривким розчином деревяних конструктивних елементів покриття. Завідувач господарством міської ради, відповідальний за протипожежний стан До 01.06.2017р.
8. Керівному складу міської ради (начальникам міських спеціалізованих служб) пройти навчання на обласних курсах ЦЗ. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР. Протягом 2017 року
9. Інформувати Головне управління ДСНС у Львівській області про усунення недоліків. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР. До 01.03.2017р.

Комунально – технічна міська спеціалізована служба

(Управління комунальної власності Трускавецької міської ради):

10. Розробити план основних заходів ЦЗ служби на рік. Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
11. Надати перелік установ, осіб та автотранспортного забезпечення служби, які задіяні до роботи при виконанні завдань служби на період надзвичайної ситуації. Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
12. Розробити документацію, яка регламентує порядок створення, накопичення та утримання у належному стані матеріально – технічного резерву із зазначенням відповідних матеріалів. Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
13. Забезпечити особовий склад служби засобами індивідуального захисту придатними для використання, відповідно до норм належності. Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
14. Начальницькому складу служби пройти навчання на курсах цивільного захисту. Начальник комунально – технічної служби Протягом 2017 року
15. Розробити та погодити план взаємодії зі спеціалізованими службами міста. Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
16. Створити в підпорядкованих ланках (ТОВ «Трускавецьжитло», ТОВ «ТКО «Комфорт-Сервіс») відповідні куточки цивільного захисту та розробити відповідні плани навчання працівників служби. Керівники ТОВ «Трускавецьжитло», ТОВ «ТКО «Комфорт-Сервіс» До 20.02.2017р.
17. Провести ідентифікацію підвідомчих об’єктів щодо виявлення джерел та чинників небезпеки відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року.  Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
18. Розробити паспорта на потенційно небезпечні об’єкти (газові котельні). КП «Трускавецьтепло», власники котелень різних форм власності До 20.02.2017р.
19. В приміщеннях будівель змонтувати системи пожежної автоматики (сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та інші НС).. Керівники ТОВ «Трускавецьжитло», ТОВ «ТКО «Комфорт-Сервіс» Протягом 2017 року
20. Провести розрахунки, щодо необхідної кількості  вогнегасників відповідно до типових норм належності, забезпечення їх наявності. Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.
21.

Провести страхування цивільної відповідальності потенційно небезпечних обєктів (котелень) за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями.

Комунально – технічна служба До 20.02.2017р.

Міська спеціалізована служба торгівлі та харчування

(КП «Харчовик»):

22. Розробити функціональні обов’язки персонального складу служби. Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р
23. Розробити схему оповіщення керівного та особового складу служби у разі виникнення НС Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р.
24. Надати підтверджуючі документи на наявність продуктів харчування для забезпечення людей при виникненні надзвичайних ситуацій. Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р.
25. Визначити перелік автотранспорту який використовується службою при виникненні надзвичайних ситуацій. Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р.
26. Розробити план основних заходів ЦЗ служби на рік Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р.
27. Забезпечити працюючий персонал придатними засобами індивідуального захисту згідно норм належності Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р.
28. Розробити та погодити план взаємодії зі спеціалізованими службами міста Міська служба торгівлі та харчування До 20.02.2017 р.

Міська спеціалізована служба енергетики (Управління житлово-комунального

господарства і будівництва Трускавецької міської ради):

29. Розробити положення про спеціалізовану службу. Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
30. Розробити структуру служби. Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
31. Розробити функціональні обов’язки персонального складу служби. Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
32. Розробити документацію, яка регламентує порядок створення, накопичення та утримання у належному стані матеріально – технічний резерв (аварійний запас) із зазначенням відповідних матеріалів.  Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
33. Розробити та погодити план взаємодії зі спеціалізованими службами цивільного захисту міста Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
34. Розробити план основних заходів ЦЗ служби на рік. Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
35. Керівному складу служби пройти навчання на обласних курсах ЦЗ. Начальник служби енергетики Протягом 2017 року
36. Забезпечити особовий склад служби придатними до використання засобами радіаційного та хімічного захисту згідно норм належності. Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
37. Провести ідентифікацію підвідомчих об’єктів щодо виявлення джерел та чинників небезпеки відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року.  Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
38.

Провести розрахунки, щодо необхідної кількості  вогнегасників відповідно до типових норм належності, забезпечення їх наявності.

Міська спеціалізована служба енергетики До 20.02.2017 р.
39. Створити в підпорядкованих ланках (ТОВ «Трускавецький водоканал», КП «Трускавецьтепло») куточки цивільного захисту та розробити відповідні плани навчання працівників служби.

Міська спеціалізована служба енергетики

До 20.02.2017 р.
Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення:
40. Розробити документацію, яка регламентує порядок створення, накопичення та утримання у належному стані матеріально – технічного резерву із зазначенням відповідних матеріалів затвердженого у відповідності до вимог та зазначенням місця зберігання матеріалів. Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення До 20.02.2017 р.
41. Розробити план основних заходів ЦЗ служби на рік. Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення До 20.02.2017 р.
42. Здійснити процедуру виявлення на об’єкті  джерел та чинників небезпеки відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року.  Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення До 20.02.2017 р.
43. Забезпечити особовий склад служби придатними до використання засобами радіаційного та хімічного захисту згідно норм належності. Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення До 20.02.2017 р.
44. Провести розрахунки, щодо необхідної кількості  вогнегасників відповідно до типових норм належності, забезпечення їх наявності. Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення До 20.02.2017 р.
Міська спеціалізована служба охорони громадського порядку (Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області):
45. Забезпечити службу матеріальним резервом, розробити номенклатуру та графік накопичення.  Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
46. Забезпечити особовий склад служби придатними до використання засобами індивідуального захисту. Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
47. Розробити функціональні обов’язки працівників з виконанням покладених на службу завдань. Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
48. Розробити схему оповіщення керівного та особового складу служби у разі виникнення НС. Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
49. Надати перелік осіб та автотранспортного забезпечення служби, які задіяні до роботи при виконанні завдань служби на період НС.  Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
50. Розробити план дій органів, управління та сил цивільного захисту, з відповідними додатками. Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
51. Розробити та погодити план взаємодії зі службами. Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.
52. Розробити план основних заходів ЦЗ служби на рік. Міська служба охорони громадського порядку До 20.02.2017 р.

Міська спеціалізована медична служба

(КП «Трускавецька міська лікарня»):

53. Розробити та погодити план взаємодії зі службами цивільного захисту міста. Міська спеціалізована медична служба До 20.02.2017 р.
54. Здійснити процедуру виявлення на об’єкті  джерел та чинників небезпеки відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року.  Міська спеціалізована медична служба До 20.02.2017 р.
55. Забезпечити в повній мірі особовий склад служби придатними до використання засобами індивідуального захисту. Міська спеціалізована медична служба До 20.02.2017 р.
56. Провести випробовування засобів індивідуального захисту, результати придатності оформити відповідним актом.    Міська спеціалізована медична служба До 20.02.2017 р.
57. Всі приміщення Трускавецької міської лікарні обладнати системою оповіщення людей про пожежу. Міська спеціалізована медична служба Протягом 2017 року
58. Розробити документацію у сфері техногенної безпеки (провести ідентифікацію ПНО, розробити паспорт ПНО, провести страхування цивільної відповідальності).  Міська спеціалізована медична служба До 20.02.2017 р.
Відділ освіти Трускавецької міської ради:
59. Здійснити процедуру виявлення джерел та чинників небезпеки на підвідомчих об’єктах відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року. 

Відділ освіти

міської ради

До 20.02.2017 р.
60. Дерев’яні конструкції елементи горища будівель обробити вогнетривким розчином. 

Відділ освіти

міської ради

До 20.02.2017 р.
61. Завершити заходи з обладнання автоматичною пожежною сигналізацією підвідомчих обєктів.  

Відділ освіти

міської ради

Протягом 2017 року

Міська спеціалізована служба оповіщення та зв’язку

(СЛД № 3 ПАТ «Укртелеком»):

62. Розробити на всіх керівників ланок функціональні обов’язки з виконанням  покладених на них завдань. Служба оповіщення та звязку До 20.02.2017 р.
63. Забезпечити працюючий персонал придатними для використання засобами індивідуального захисту згідно норм належності. Служба оповіщення та звязку До 20.02.2017 р.
64. Керівному складу служби пройти навчання на обласних курсах ЦЗ. Начальник служби оповіщення та зв’язку Протягом 2017 року
65. В офісних приміщеннях змонтувати системи пожежної автоматики (сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу чи інші НС).

СЛД № 3

ПАТ «Укртелеком»

До 20.02.2017 р.
66. Провести ідентифікацію об’єкту щодо виявлення джерел та чинників небезпеки відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року.  Служба оповіщення та зв’язку До 20.02.2017 р.
Міська спеціалізована інженерна служба (КП «Парк курортний»):
67. В структуру служби включити всі ланки для ліквідації НС.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
68. Розробити функціональні обов’язки з виконання покладених на службу завдань.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
69.

Забезпечити службу транспортними засобами (краном) для ліквідації надзвичайних ситуацій

(заключити угоду на оренду крану).

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
70. Розробити номенклатуру матеріального резерву, графік накопичення матеріальних цінностей.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
71. Розробити план основних заходів ЦЗ служби на рік.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
72. Розробити та погодити план взаємодії зі спеціалізованими службами ЦЗ міста.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
73. Забезпечити працюючий персонал служби придатними для використання засобами індивідуального захисту згідно норм належності.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
74. Керівному складу служби пройти навчання на обласних курсах ЦЗ. Начальник інженерної служби Паротягом 2017 року
75. В приміщеннях будівель служби змонтувати пожежну автоматику (сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу.

Міська спеціалізована

інженерна служба

Протягом 2017 року
76. Провести заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі на діелектричну міцність. 

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
77. Провести розрахунки, щодо необхідної кількості  вогнегасників відповідно до типових норм належності, забезпечення їх наявності.

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.
78. Провести ідентифікацію підвідомчих об’єктів щодо виявлення джерел та чинників небезпеки відповідно до Методики ідентифікації ПНО, яка затверджена наказом МНС № 98 від 23.02.2006 року. 

Міська спеціалізована

інженерна служба

До 20.02.2017 р.

Керуюча справами                                                                            Петранич О.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *