47-р. Від 29.01.2018 “Про створення Міської комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 29 січня 2018р.                                          № 47-р

 

 

Про створення Міської комісії

з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах

З метою забезпечення проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та ефективного використання бюджетних коштів, на виконання Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020рр, рішення сесії Трускавецької міської ради від 25.01.2018р № 789 «Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування на 2018 рік», керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Створити Міську комісію з питань розрахунку обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком №1.
 2. Затвердити Положення про міську комісію з питань розрахунку обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах (додаток №2).
 3. Розпорядження міського від 07.02.2017р № 46-р вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Міський голова                                                       А. Кульчинський

Додаток №1

                                                                          до розпорядження міського

   від 29.01.2018р № 47-р                                                

                                                     С К Л А Д

Міської комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування

на міських маршрутах

 

Балицький                                       заступник міського голови,

Олексій Михайлович                     голова комісії;                                                        

Ільницька                                       начальник управління праці та соціального

Віра Ярославівна                           захисту населення, заступник голови комісії;

Петришин                                   головний спеціаліст відділу персоніфікованого

Олександра Остапівна               обліку пільгових категорій населення УПСЗН,  

                                                     секретар комісії;

                 Члени Комісії

Федоричак                                     начальник міського фінансового управління;        

Микола Михайлович                  

Лобос

Орест Карольович                    заступник начальника УЖКГ;

                                                                                  

Григоришин                                головний спеціаліст-юрисконсульт    

Віталій Васильович                     юридичного відділу;

Карпин

Олег Романович                       депутат Трускавецької міської ради (за згодою)

Грабовський                                 депутат Трускавецької міської ради

Святослав Мирославович           ( за згодою );

Асафат

Іван Богданович                         директор ТзОВ «Інтертранстур» (за згодою)

Барна

Ігор Васильович                           директор МПП «Вітязь» (за згодою)

Крамар

Руслан Ярославович               директор КП «Трускавецьтепло» (за згодою)

 

Керуюча справами                                   О.Петранич


Додаток №2

                                                                          до розпорядження міського

   від 29.01.2018р № 47-р                                                

 

Положення

про Міську комісію з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування

на міських маршрутах

 1. Міська комісія з питань розрахунку обсягів компенсації втрат автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах створена з метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення щодо компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян громадським транспортом та ефективного використання коштів місцевого бюджету (далі – комісія).
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про Державний бюджет України на відповідний рік», «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування», постановами Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» із змінами та доповненнями, від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» із змінами та доповненнями Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020рр, рішення сесії Трускавецької міської ради від 25.01.2018р № 789 «Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування на 2018 рік», рішеннями Виконавчого комітету Трускавецької міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 3. Керівництво роботою комісії здійснює її голова, у разі його відсутності заступник голови комісії.
 4. Голова комісії організовує роботу комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій.
 5. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі потреби.
 6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є ухвальним.
 7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії. Рішення комісії є обов’язковим для розрахунку розміру компенсації втрат автомобільного перевізника внаслідок перевезення пільгових пасажирів.
 8. У процесі роботи  комісія забезпечує реалізацію таких функцій:

–    проведення обстеження маршруту та пасажиропотоку;

–    ведення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та забезпечення реалізації найбільш вразливими категоріями громадян їхніх прав на пільговий проїзд;

– розподіл між перевізниками коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідні видатки;

–     визначення реальних коефіцієнтів співвідношення кількості перевезених безплатних і платних пасажирів у загальному обсязі перевезень;

–    надання рекомендацій органам місцевого самоврядування з питань покращення транспортного обслуговування пільгових категорій пасажирів;

–     розгляд звернень, скарг, заяв, що належать до її компетенції;

 1. Для забезпечення реалізації функцій, передбачених п.9 цього положення при комісії створюються робочі групи з обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах (далі робочі групи). Обстеження пасажиропотоку робочими групами проводиться з метою визначення коефіцієнту співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів. На засіданні комісії узагальнюються результати обстеження пасажиропотоку При визначенні коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд, окрім даних виявлених під час обстежень пасажиропотоку, беруться до уваги також статистичні звіти перевізників та дані відеореєстраторів. Середній коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд визначається між всіма перевізниками на кожному маршруті. Розрахунок коефіцієнту подається на затвердження міському голові.
 2. Міська комісія здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень пільгових категорій пасажирів, результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в управлінні праці та соціального захисту населення, Трускавецької міської ради. Після проведених перевірок та виявлення невідповідностей показників, передбачених розрахунками, перевізник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми відшкодувань.
 3. Голова комісії:

–         планує проведення засідання комісій та веде ці засідання;

–         за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань комісії;

–         пропонує порядок денний засідань комісії.

 1. Секретар комісії веде та оформляє протоколи засідань комісії, забезпечує оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань її діяльності за дорученням голови комісії виконує іншу організаційну роботу.
 2. У разі відсутності секретаря комісії на засіданні з поважних причин голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії.

Керуюча справами                                                 О.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *