507-р. Від 247.12.2019року “Про заходи цивільного захисту міста, здійснення оперативного реагування при загрозі, виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій “

 

Від 24.12. 2019 р.                                      № 507 – р

Про заходи цивільного захисту міста,

здійснення оперативного реагування

при загрозі, виникненні та ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

На підставі положень Кодексу цивільного захисту України, з метою здійснення заходів щодо захисту населення у мирний час та особливий період, оперативного реагування органів управління, сил цивільного захисту міста при загрозі, виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Затвердити склад міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації згідно з додатком 1.
 2. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (у разі їх виникнення) заступника міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 3. Затвердити Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації згідно з додатком 2.
 4. Розпорядження міського голови № 70 від 20.02.2017 року «Про заходи цивільного захисту міста, здійснення оперативного реагування при загрозі, виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» вважати таким, що втратило чинність.
 5. 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови О. Балицького.

Міський голова                                                          А. Кульчинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Додаток № 1      

                                                                             до розпорядження міського голови

                                                                                       від 24.12. 2019 р. № 507 -р

                                     

С К Л А Д

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Начальник штабу

Начальник Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області, полковник служби ЦЗ

Заступник начальника штабу

Керівник сектору з питань цивільного захисту населення Трускавецької міської ради

 

Члени міського штабу :

Начальник Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області

Начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва ТМР

Головний лікар КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР

майстер дільниці електромереж Бориславського РЕМу

Генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал»

Начальник відділу освіти

Начальник СЛД № 3 (м. Трускавець) ЛФ ПАТ «Укртелеком»

Начальник управління містобудування, архітектури та землекористування ТМР

Начальник управління комунальної власності ТМР

Директор ТОВ «Управитель будинку по наданню житлово-комунальних послуг»

Директор КП «Парк курортний»

Начальник управління фінансів ТМР

Головний інженер Дрогобицького управління експлуатації газового господарства

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення ТМР

          

Мобільна група міського оперативного штабу реагування:

Заступник міського голови з гуманітарних та соціальних питань

Начальник планово-економічного відділу Трускавецької м/ради

Головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту населення ТМР

Начальник пожежної частини 7 ДПРЧ

 

 

 

Керуюча справами                                               О. Петранич

  

                                         Додаток № 2      

                                                                             до розпорядження міського голови

                                                                                       від 24.12. 2019 р. № 507 -р

ПОЛОЖЕННЯ

про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 

Загальні положення.

 

 1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі – НС).
 2. Штаб з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб з НС) утворюється для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС і є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.
 3. Рішення про утворення та ліквідацію Штабу з НС, його кількісний та персональний склад, місце розгортання та строк прибуття залучених до його роботи працівників приймає керівник робіт з ліквідації наслідків НС у формі розпорядження.
 4. До складу Штабу з НС залежно від рівня НС входять працівники ДСНС України, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків НС, представники або експерти відповідних центральних органів виконавчої влади, (далі – Органи влади), установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Кількісний склад Штабу з НС залежно від особливостей та характеру НС складають працівники ДСНС України.

 1. Штаб з НС безпосередньо взаємодіє з відповідними центрами управління в НС, які забезпечують його роботу.
 2. Робота Штабу з НС в особливий період організовується відповідно до вимог правового режиму особливого періоду.

 

Завдання та функції штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 

 1. Основними завданнями Штабу з НС є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС.
 2. Відповідно до покладеного на нього завдання основними функціями Штабу з НС є:

1) визначення зони НС та зони можливого ураження, кількості і місць перебування в них людей, організація їх рятування та надання їм допомоги, запобігання пошкодженню майна;

2) збирання даних про обстановку в зоні НС, їх аналіз та узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків НС;

3) визначення головних напрямів ліквідації наслідків НС, розробка оперативних планів заходів з ліквідації наслідків НС і здійснення заходів щодо їх реалізації;

4) визначення складу і кількості сил цивільного захисту, необхідних для залучення до ліквідації наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення НС, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії;

5) підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо ліквідації наслідків НС та забезпечення безпеки постраждалих, їх реєстрація в установленому порядку після підписання та доведення до виконавців;

6) забезпечення реалізації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків НС;

7) безпосередня організація і координація дій залучених до ліквідації наслідків НС сил цивільного захисту, Збройних Сил України та інших військових формувань, органів і підрозділів внутрішніх справ, а також громадських організацій і волонтерів;

8) взаємодія з відповідною спеціальною комісією з ліквідації наслідків НС;

9) ведення обліку робіт, що виконуються силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків НС;

10) ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок НС;

11) організація інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід ліквідації її наслідків та правила поведінки в зоні НС;

12) здійснення інформаційної взаємодії з центрами управління в НС відповідного рівня;

13) організація матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

14) ведення оперативно-технічної та звітної документації Штабу з НС.

 

Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та організація його діяльності.

 

 1. Керівництво роботою Штабу з НС здійснює начальник Штабу з НС, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків НС і є його заступником.

Працівники, залучені до роботи у складі Штабу з ліквідації НС, підпорядковуються начальнику Штабу з НС.

 1. Начальник Штабу з НС виконує обов’язки керівника робіт з ліквідації наслідків НС у разі його відсутності.
 2. Начальник Штабу з НС відповідає за:

– організацію роботи Штабу з НС;

– своєчасну підготовку, організацію виконання, доведення до виконавців та контроль виконання розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

– безперервну організацію і координацію аварійно-рятувальних робіт;

– ведення оперативно-технічної та звітної документації Штабу з НС.

 

Начальник Штабу з ліквідації НС зобов’язаний:

 

1) здійснювати керівництво роботою Штабу з НС;

2) проводити постійний моніторинг оперативної обстановки у зоні НС, ходу ліквідації наслідків НС;

3) вносити пропозиції керівнику робіт з ліквідації наслідків НС щодо способів і методів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

4) організовувати доведення до відома виконавців розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС та організовувати їх виконання.

Штаб з НС розгортається в районі виникнення НС або в іншому місці, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків НС, і працює у цілодобовому режимі позмінно.

Залежно від рівня НС, обсягу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС за рішенням начальника Штабу з НС у складі Штабу з НС можуть утворюватись робочі групи:

1) аналізу ситуації і підготовки даних – для збору і аналізу інформації про обстановку в зоні НС, ведення робочої карти (схеми) зони НС, обліку залучених сил і засобів, підготовки оперативної документації;

2) безпосереднього реагування – для управління і координації дій залучених сил і засобів безпосередньо у місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, розстановки сил на вирішальних та інших головних напрямах ліквідації наслідків НС та керівництва роботами у зоні НС;

3) організаційна група – для організації і підготовки засідань Штабу з НС, підготовки і реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

4) управління резервом сил – для розстановки та обліку сил і засобів цивільного захисту, що додатково залучаються до ліквідації наслідків НС, підготовки пропозицій начальнику Штабу з НС щодо їх застосування під час ліквідації наслідків НС;

5) представників Органів влади, установ та організацій – для координації і обліку залучених сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, доведення рішень керівника робіт з ліквідації наслідків НС, контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і подання звітних матеріалів до групи аналізу ситуації і підготовки даних;

6) матеріально-технічного забезпечення – для організації матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з урахуванням використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС ;

7) організації зв’язку – для організації зв’язку в зоні НС із взаємодіючими службами цивільного захисту, органами влади і керівництвом ДСНС , забезпечення функціонування засобів телекомунікації та інформатизації Штабу з НС, а також офісної техніки;

8) взаємодії з населенням та засобами масової інформації – для роботи зі зверненнями громадян та інформування населення через засоби масової інформації про обстановку в зоні НС, хід ліквідації наслідків НС, прогноз розвитку НС та правила поведінки в зоні НС.

Штаб з НС має право одержувати від органів влади, підприємств, установ та організацій документи та повну і достовірну інформацію щодо причин виникнення НС, наслідків, спричинених НС, та заходів, які вживалися для її ліквідації.

Штаб з НС веде оперативно-технічну та звітну документацію з урахуванням оперативної обстановки у зоні НС та ходу ліквідації наслідків НС.

Після ліквідації наслідків НС Штаб з НС узагальнює документи та формує архівну справу у двох примірниках, а також готує проект звіту про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків НС для подальшого його подання керівником робіт з ліквідації наслідків НС до органу, що його призначив.

Діяльність Штабу з НС припиняється після завершення виконання покладених на нього завдань на підставі рішення керівника робіт з ліквідації наслідків НС про ліквідацію Штабу з НС.

 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 

 1. За особами, включеними до складу Штабу з ліквідації НС, на час виконання покладених на них обов’язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 2. Штаб з ліквідації НС забезпечується комплектом оперативно-технічної документації, нормативно-правовими актами з питань організації реагування на НС, засобами зв’язку та оргтехнікою.

 

Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої здійснюється у разі виникнення надзвичайної ситуації (за окремо встановленими формами):

 1. Журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС.
 2. Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 3. Розрахунок сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків НС.
 4. Картка зв’язку у зоні надзвичайної ситуації.
 5. Доповідь старшої посадової особи про склад сил і засобів (техніки), що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації).
 6. Звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту .

 

Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої здійснюється за необхідності залежно від особливостей та характеру надзвичайної ситуації

 1. Робоча карта (схема) зони надзвичайної ситуації.
 2. Оперативний план заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 3. Журнал обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної ситуації.
 4. Журнал обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС .
 5. Журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту).

 

 

Керуюча справами                                               О. Петранич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.