Розпорядження міського голови №22-р Від 14.01.2016р

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від14 січня 2016 року                         №  22-р

Про створення робочої групи з проведення

інвентаризації майна, що є на балансі

комунального підприємства «Трускавецьтепло»

З метою проведення інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади міста, що є на балансі комунального підприємства «Трускавецьтепло»,  розглянувши скаргу мешканців будинку №10 по вул. Мазепи у м. Трускавці, керуючись статтею 17, частиною другою, пунктом 20 частини четвертої статті 42  та ст.. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Створити робочу групу з проведення інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади міста Трускавець, що є на балансі комунального підприємства «Трускавецьтепло» в наступному складі:

Балицький О.М.- голова робочої групи, заступник міського голови

Члени робочої групи:

Сегер О.Я – начальник управління комунальної власності

Максимич С.В.- начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва

Грабовський С.М.- депутат Трускавецької міської ради

Габшій Б.М.- депутат Трускавецької міської ради

Пахович А.А .- інспектор Трускавецького відділення поліції.

Сенів Н. – представник громадської організації «Розвиток громади»

      2. Робочій групі провести інвентаризацію  майна комунальної власності територіальної громади міста Трускавець, що є на балансі комунального підприємства «Трускавецьтепло» в термін до 29 січня 2016 року та скласти звіт  про результати інвентаризації.

     3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                                       А. Кульчинський

 

 

 

 

 

 

 

 

Візи:

 

Заступник міського голови                                                          О.Балицького

 

Начальник управління комунальної

власності                                                                                       О.Сегер

 

Завідувач юридичним відділом                                                    О.Савченко

 

 

Додаток 2

            до розпорядження міського

            голови №     від           2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності територіальної громади міста Трускавець

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності територіальної громади міста Трускавець (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом і утворюється розпорядженням міського голови.

1.2. Положення про робочу групу затверджується міським головою.

1.3. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, Податковим кодексом України, Бюджетним кодексом України, відповідними законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Міністерства доходів та зборів України, цим Положенням.

2. Завдання робочої групи

Завданнями робочої групи є:

2.1. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності на підприємствах комунальної власності територіальної громади міста Трускавець за попередні періоди, але не більше трьох останніх років.

2.2. Розроблення пропозицій щодо усунення недоліків і порушень, які були виявлені під час перевірок, та запобігання їм у подальшому.

3. Склад робочої групи

3.1. Очолює робочу групу заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

3.2. Заступником голови робочої групи призначається начальник фінансового управління міської ради.

3.3. Персональний склад робочої групи та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови.

3.4. До складу робочої групи можуть залучатися до проведення перевірок відповідні посадові особи та інші особи.

4. Організація роботи робочої групи

4.1. Керує діяльністю робочої групи і організує її роботу голова робочої групи, за його відсутності – заступник голови робочої групи.

4.2. Робоча група проводить перевірки відповідно до  чинного законодавства.

4.3. На вимогу робочої групи керівники комунальних підприємств та їхні служби зобов’язані надати всю необхідну фінансово-бухгалтерську та юридичну документацію.

4.3. Результати перевірок робочою групою оформляються звітом, який підписується усіма членами робочої групи.

Керуюча справами                                              Петранич О.

Додаток 1

                         до розпорядження міського

                         голови від         2015р.№   -р

СКЛАД

робочої групи з проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності територіальної громади міста Трускавець

Ткаченко О.О. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова робочої групи
Федоричак М.М. – начальник фінансового управління, заступник голови робочої групи
   

Члени комісії

Гладка О. І.

  

– спеціаліст першої категорії відділу доходів фінансового управління

Максимич С.В.

– начальник  управління житлово – комунального   

  господарства і   будівництва

  Савченко О.Г.

– завідувач юридичного відділу   

  Сегер О.Я.

– начальник управління комунальної власності  
Грицьків Г.С. – заступник начальника  управління  комунальної власності 

  Кіндракевич Л.Ф.

– завідувач  відділу організаційного забезпечення діяльності виконкому, секретар робочої групи

 

      Керуюча справами                                        Петранич О.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *