10-р.Від 13.01.2020 року “Про стан військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях на території м. Трускавець у 2019 році та завдання на 2020 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  13.01.2020 року                                      №  10 – р

Про стан військового обліку на

підприємствах, в установах,

організаціях на території  

м. Трускавець у 2019 році та

завдання на 2020 рік

 

            Відповідно до вимог Закону України «Про  військовий обов’язок і військову службу»,   п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 921 (далі – Постанова КМУ) та з метою покращення ведення обліку призовників і військовозобов’язаних на території м. Трускавець:

  1. Аналіз стану військового обліку на території м. Трускавець за  2019 рік взяти до відома (додаток № 1).
  2. Затвердити плани перевірок стану військового обліку і звірок карток ф. П-2, П-2ДС підприємств, установ, організацій м. Трускавець  з обліковими даними  відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету Трускавецької міської ради та картотекою Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату (далі-Дрогобицько-Бориславський ОРВК) на 2020 рік (додатки № 2, 3, 4, 5).
  3. Затвердити План проведення звірок карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради з обліковими даними  Дрогобицько-Бориславського ОРВК на 2020 рік (додаток № 6).
  4. Затвердити заходи щодо організації та покращення стану військового обліку на території м. Трускавець у 2020 році (додаток № 7).
  5. Керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності та підпорядкування:

5.1. Вжити відповідних заходів по виконанню вимог чинного законодавства на підставі аналізу стану військового обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, установах і організаціях м. Трускавець за підсумками роботи 2019 року згідно з додатком № 1.

5.2. Забезпечити функціонування системи військового обліку відповідно до визначених чинним законодавством повноважень.

5.3. З метою підготовки до перевірки стану військового обліку комісіями Львівської ОДА, Дрогобицько-Бориславського ОРВК здійснювати постійний контроль за наявністю повного комплекту нормативних документів, військово-облікової документації та дотриманням підлеглими працівниками правил військового обліку.

5.4. Інформувати Дрогобицько-Бориславський ОРВК про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників.

5.5. Забезпечити в повному обсязі виконання вимог Порядку затвердженого Постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

5.6. Перевіряти наявність у військовозобов’язаних і призовників у разі прийняття на роботу необхідних військово­-облікових документів. Здійснювати прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників тільки після постановки їх на військовий облік у військовому комісаріаті за місцем реєстрації. Повідомляти  Дрогобицько-Бориславський ОРВК щодо військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу або звільнених з роботи у 7-денний термін з моменту прийняття (звільнення).

5.7. Провести згідно плану перевірку документації по веденню загального військового обліку та звірку особових карток форми П-2 з картотекою відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення (додаток № 2).

5.8. Сприяти військовозобов’язаним у виконанні ними військового обов’язку в запасі (проходженні зборів, проходження служби у військовому резерві відповідно до вимог чинного законодавства). Вжити заходів щодо забезпечення оповіщення та своєчасного прибуття   працюючих військовозобов’язаних і призовників  за викликом Дрогобицько – Бориславського ОРВК для уточнення облікових даних, проходження медичної комісії, призову на строкову військову службу.

5.9. Окремим підприємствам, установам, організаціям (МРЦ «Перлина Прикарпаття», ДЗ «Дитячий спеціалізований санаторій «Джерело», санаторій «Молдова», санаторій «Батьківщина», КНП «Трускавецька міська лікарня», ТзОВ «Ріксос–Прикарпаття»,ТзОВ «АТД Волинь», ТзОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна», ПрАТ СГК «Дніпро-Бескид», ТзОВ  «ГГК «Карпати», ДП санаторій «Кришталевий палац», ТзОВ санаторій «Шахтар», ТОВ «Українська Готельна група», ТОВ «Хотел Менеджмент Груп», ТОВ «Медичний центр Мед-Палас», ТзОВ «Аква-Еко», ТзОВ санаторій «Парк здоров’я», ТзОВ «Фірма «Т.С.Б.», санаторій «Аркада», ТзОВ «Трускавецький водоканал», ЦМР та СЛ «Трускавецький» та відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, відповідно до плану Дрогобицько-Бориславського ОРВК, забезпечити проведення перевірки стану військово-облікової роботи та бронювання військовозобов’язаних (при наявності), звірку карток ф. П-2 з обліковими даними військкомату, допускати до перевірки стану військового обліку на підприємствах (в разі потреби) працівників Дрогобицько-Бориславського ОРВК згідно затвердженого графіку перевірок та звірок (додатки  № 4, 5).

5.10. Сприяти Дрогобицько-Бориславському ОРВК роботі по відновленню на військовому обліку громадян, віком від 45 до 60 років, на підставі змін до діючого законодавства щодо збільшення термінів перебування військовозобов’язаних у запасі.

  1. Відділу бухгалтерського обліку Трускавецької міської ради на виконання п.п. 32, 34 Порядку затвердженого Постановою КМУ від 07.12.2016р. № 921 проводити відшкодування витрат пов’язаних з відрядженням відповідальних за ведення обліку призовників та військовозобов’язаних до Дрогобицько-Бориславського ОРВК для проведення звірки карток первинного обліку відділу з обліковими даними військкомату у відповідності до затвердженого плану проведення звірок (додаток № 6).
  2. Керуючій справами Трускавецької міської ради вирішити питання щодо створення відповідно до пункту 12 Порядку затвердженого Постановою КМУ від 07.12.2016р. № 921 окремого військово-облікового підрозділу з чисельністю згідно норм визначених у пункті 10 даного Порядку та здійснити перерозподіл функціональних обов’язків працівників окремого ВОП у відповідності до чинного законодавства.     
  3. Відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради (Солян Ю.М.)  взаємодіяти  з Дрогобицько-Бориславським ОРВК :

8.1. Забезпечити надання методичної допомоги з питань ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних,  вести контроль за станом цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях.

8.2. Довести до відома керівників підприємств, установ, організацій м. Трускавець завдання та затверджені плани перевірок і звірок (додатки № 2, 3, 4, 5).

8.3. З метою підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення обліку призовників і військовозобов’язаних забезпечити прибуття спеціалістів відділу на заняття до Дрогобицько-Бориславського ОРВК відповідно до плану проведення занять військкомату на 2020 рік

8.4. До 27.10.2020р. провести звірку картотеки первинного обліку відділу з обліковими даними військового комісаріату (додаток № 6).

8.5. Провести методичні заняття з відповідальними за ведення  військового обліку  на підприємствах, установах, організаціях міста щодо організації обліку призовників та військовозобов’язаних згідно річного плану роботи відділу.

  1. Розпорядження міського голови від 15.01.2019р. № 16-р «Про ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях             м. Трускавець» вважати таким, що втратило чинність.
  2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови п. О.М. Балицького.

Міський голова                                                  Андрій Кульчинський

 

Додаток  № 1

                                                                                          до розпорядження міського голови 

                                                                                    від 13.01. 2020 року № 10

 

Аналіз

стану військового обліку на підприємствах, установах, організаціях

м. Трускавець у 2019 році.

            Відповідно Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 921 « Про затвердження Порядку з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 10.01.2019 р. № 10/0/5 «Про стан військового обліку на території Львівської області у 2018 році та завдання на 2019 рік» та з метою покращення стану військового обліку на території м. Трускавець у 2019 році виконком Трускавецької міської ради, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення, керівники підприємств, установ, організацій міста у взаємодії з Дрогобицько-Бориславським об’єднаним, районним військовим комісаріатом виконував, комплекс заходів, направлених на належне ведення військового обліку та контролю за його станом.

З метою вдосконалення єдиної системи обліку військовозобов’язаних та призовників, стану оборонної роботи  та відповідно до вимог чинного законодавства протягом 2019 року відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславським ОРВК спільно з підприємствами, установами, організаціями міста було здійснено ряд заходів:

розпорядженням міського голови від 15.01.2019р. № 16-р «Про стан військового обліку  на підприємствах, в установах та організаціях на території м. Трускавець» підведені підсумки роботи за 2018 рік та затверджені графіки перевірок, звірок  на 2019 рік;

– з метою покращення стану військового обліку на території м. Трускавець та приведення його у відповідність до вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 розпорядженням міського голови від 15.01.2019р. № 16-р «Про  стан  військового обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, установах, організаціях м. Трускавець» затверджені заходи щодо організації та покращення стану військового обліку на території  м.Трускавець у 2019р.

             – організована підготовка та проведення перевірок підприємств, установ, організацій міста Дрогобицько-Бориславським ОРВК ;

            –  здійснена звірка карток ф. П-2 підприємств, установ, організацій з обліковими даними Дрогобицько-Бориславського ОРВК;           

            – в повному обсязі проведена звірка картотеки військовозобов’язаних та призовників відділу з обліковими даними Дрогобицько-Бориславського ОРВК;

           – проведена планова перевірка документації по веденню загального військового обліку та звірка карток ф. П-2, П-2ДС підприємств, установ та організацій м. Трускавець з картотекою первинного обліку відділу;

             – проведені інструктивні заняття з відповідальними за ведення військового обліку;

             – проведена звірка карток первинного обліку відділу з картотекою призначених в команди Дрогобицько-Бориславського ОРВК; 

             – в повному обсязі звірена електронна форма списку військовозобов’язаних запасу, що перебувають на обліку у Трускавецькому відділі оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення;

– проводиться робота по відновленню на військовому обліку громадян, віком 45- 60 років, на підставі змін до діючого законодавства щодо збільшення термінів перебування військовозобов’язаних в запасі.

           У 2019 році Дрогобицько-Бориславським  військовим комісаріатом була проведена перевірка стану військово-облікової роботи на 15 підприємствах, установах та організаціях м. Трускавець. За підсумками   перевірок встановлено, що військовий облік на всіх перевірених об’єктах ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

У травні 2019 року перевірено стан військового обліку відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення  Дрогобицько-Бориславським ОРВК. За підсумками перевірки робота відділу з обліку військовозобов’язаних  та призовників оцінюється  на  «добре».        

Відповідно до затвердженого розпорядженням міського голови  плану перевірок на 2019 рік відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення проведено перевірки стану загального військового обліку на 30 підприємствах, установах, організаціях міста та  звірки карток ф. П-2, П-2ДС з обліковими даними відділу.

Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що стан військового обліку більшості перевірених об’єктів відповідає вимогам законів України, інших нормативно – правових актів, військовий облік організований на належному рівні, здійснюється належний контроль за його станом.

Відмічається системна робота щодо контролю за дотриманням правил військового обліку працівників КП «Трускавецька міська лікарня» (головний лікар І.Стасик),                          ДП «санаторій «Кришталевий палац» (директор Р.Денисенко), ТзОВ «Трускавецький водоканал» (генеральний директор В.Марченко), ТзОВ «Фірма «Т.С.Б.» (директор О.Прокопчук.),  ТзОВ ГКК «Карпати» (генеральний директор Л.Грицак), санаторій «Трускавець» СБУ (начальник С.Радовенчик), ТзОВ «Ріксос-Прикарпаття» (директор Л.Вороніна), МРЦ МВСУ «Перлина Прикарпаття» (начальник С.Саліженко), ПІІ ТзОВ «Аква-Еко» (директор В.Супруненко) та середня загальноосвітня школа № 1(директор В.Щигель).

Також виявлено ряд недоліків щодо виконання заходів,які визначені розпорядженням міського голови  від  15.01.2019 р. № 16-р «Про стан військового обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, установах, організаціях м. Трускавець у 2018 р. та завдання на 2019 рік», а саме: деяким особам,відповідальним за ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних не проводиться доплата за його ведення;  під час прийняття на роботу перевірка військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць)  здійснюється не в повному обсязі, внаслідок чого на роботу приймаються особи без військово-облікових документів; при заповненні особових карток на призовників не вказується наявність відстрочки від призову на строкову військову службу; невчасно надсилаються повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних та призовників у військові комісаріати; частково виконується наказ МОУ від 13.12.2018 року  № 627 щодо заміни військово-облікових спеціальностей; періодична звірка особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць не проводиться; у військові документи не вносяться зміни прізвища військовозобов’язаних жінок; зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, а також внесення їх в п’ятиденний строк до особових карток працівників, не здійснюються; про відповідні зміни до 5 числа щомісяця військові комісаріати не повідомляються  (ТОВ «Парк здоров’я» (директор Т.Рибачук), ТзОВ «Святий  Грааль» (директор Б.Супіханов), ЦМР СЛ «Трускавецький» (начальник В.Вовчанський), ДТГО «Південно-Західна залізниця» санаторій «Світязянка» (директор Г.Тустановський), НВК «СЗШ № 2-гімназія»(директор Р.Гудзеляк),  СШ № 3 (директор Г.Умнова), ДЮСК «Спортовець» (директор  Л.Мацькович), ТзОВ «Хотел   Менеджмент Груп» (директор С.Дробчак).

        Під час весняного і осіннього призову підлягали оповіщенню  313 юнаків. Протягом 2019 року приписку до призовної дільниці військового комісаріату пройшли 80 чол.

         16.11.2018 року видано розпорядження міського голови «Про призначення адміністрації ДО та організацію оповіщення військовозобов’язаних і постачальників техніки на території м. Трускавець в особливий період» за  № 442-р.; 

         Протягом 2019 року проведено 4 (по одному заняттю в квартал) заняття з   відповідальним посадовим складом дільниці оповіщення № 6 м. Трускавець.

         На заняттях з посадовим складом дільниці оповіщення № 6 м. Трускавець розглянуто питання про організацію роботи, завдання, нормативи  розгортання дільниці оповіщення; впровадження заходів, передбачених вищезазначеним розпорядженням міського голови; ознайомлення з маршрутною картою оповіщення військовозобов’язаних по місту Трускавець; організацію роботи пункту попереднього збору військовозобов’язаних, його завдання, склад та структуру та про  проведення способів оповіщення (в тому числі через мобільні телефони) членів адміністрації дільниці оповіщення.

         Таким чином, протягом 2019 року Трускавецька міська рада, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення у взаємодії з Дрогобицько-Бориславським ОРВК виконували вимоги чинного законодавства з обліку призовників і військовозобов’язаних, проводили  заходи відповідно до затверджених планів щодо покращення стану військово-облікової роботи на підприємствах, установах, організаціях міста та здійснювали контроль за дотриманням громадянами України встановлених правил військового обліку.

                               

 

                         Керуюча справами                                                                   Петранич О.М.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                    

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.