4-р. Від 08.01.2020 року “Про призначення адміністрації дільниці оповіщення та організацію оповіщення військовозобов’язаних і постачальників техніки на території міста Трускавець в особливий період”

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
М І С Ь К И Й Г О Л О В А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 08.01. 2020 р. № 4 – р

Про призначення адміністрації дільниці
оповіщення та організацію оповіщення
військовозобов’язаних і постачальників
техніки на території міста Трускавець в особливий період

Відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою своєчасного оповіщення військовозобов’язаних та постачальників техніки на території м.Трускавець в особливий період:

1. Створити дільницю оповіщення (надалі – ДО) в складі:
– управління – 4 чоловік;
– комендант – 1 чоловік
– група оповіщення за домашніми адресами – 8 чоловік;
в тому числі посильних – 5 чоловік;
– група оповіщення за службовими адресами – 8 чоловік;
в тому числі посильних – 5 чоловік;
– група аналізу і розшуку – 3 чоловік;
– група відправки військовозобов’язаних на ППЗВ, ППЗТ – 5 чоловік.
Всього особового складу дільниці оповіщення – 29 чоловік;
в тому числі посильних – 10 чоловік.
2. Затвердити :
2.1. Положення про дільницю оповіщення, згідно з додатком № 1.
2.2. Організаційно – штатну структуру дільниці оповіщення, згідно з додатком № 2.
2.3. Схему роботи організаційно – штатної структури дільниці оповіщення, згідно з додатком № 3.
3. Місцем для розгортання та роботи дільниці оповіщення визначити приміщення Народного дому за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 1 (позаду адміністративного корпусу № 2 міської ради).
4. Директору Народного дому (Л.О.Лесишак) забезпечити представників адміністрації дільниці оповіщення приміщенням на час проведення заходів оповіщення.
5. Для розгортання ДО військкоматом встановлений єдиний сигнал «НІЧ», а при проведенні навчань та тренувань – «РАНОК».
6. З отриманням сигналу на розгортання ДО оповістити та зібрати особовий склад та посильних згідно встановленого часу.
Контроль за прибуттям особового складу і посильних покласти на заступника начальника дільниці оповіщення.
Готовність до роботи ДО встановити Ч+14.00 з часу отримання сигналу.
7. Оповіщення військовозобов’язаних і постачальників техніки проводити персональними повістками і частковими нарядами посильними дільниці оповіщення за місцем проживання та роботи військовозобов’язаного і керівника автогосподарства. Персональні повістки і часткові наряди вручати тільки особисто – під розписку. Оповіщення провести не пізніше 18-20 годин з часу отримання сигналу.
8. Контроль за ходом оповіщення і заповнення формалізованих документів доручити заступнику начальника дільниці оповіщення. Відомість про хід оповіщення подавати начальнику ДО через кожну годину.
9. Заступнику начальника дільниці оповіщення постійно підтримувати зв’язок з групою контролю військкомату і здійснювати контроль за правильністю оформлення документів і проведенням розшуку неоповіщених військовозобов’язаних.
10. Начальнику групи аналізу і розшуку приймати всі заходи по розшуку неоповіщених військовозобов’язаних.
11. Начальникам груп оповіщення, у випадку зриву оповіщення з яких-небудь причин, терміново доповідати начальнику ДО, а в його відсутність – заступнику начальника ДО.
12. Відповідальним за ведення та уточнення документації ДО призначити головного спеціаліста відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради.
13. Розпорядження довести до всього особового складу ДО.
14. Розпорядження міського голови від 16.11.2018 року № 442-р «Про призначення адміністрації дільниці оповіщення та організацію оповіщення військовозобов’язаних і постачальників техніки на території міста Трускавець в особливий період» визнати таким, що втратило чинність.
15. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                  А.Кульчинський

Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від 08.01. 2020 року № 4 – р

ПОЛОЖЕННЯ
про дільницю оповіщення.
1. Загальні положення.
1.1. Дільниця оповіщення (надалі – ДО) створюється розпорядженням міського голови для планування, підготовки, організації та проведення оповіщення військовозобов’язаних та постачальників техніки в особливий період.
1.2. Дільниця оповіщення організовує безпосереднє виконання заходів оповіщення військовозобов’язаних та постачальників техніки, підзвітна і підконтрольна міському голові та військовому комісару Дрогобицько-Бориславського ОРВК.

2. Основні завдання, які покладені на дільницю оповіщення.
2.1 Оповіщення за вимогою Дрогобицько-Бориславського ОРВК військовозобов’язаних і постачальників техніки у встановлений в календарному плані термін.
2.2 Облік військовозобов’язаних що прибувають до дільниці оповіщення.
2.3 Узагальнення даних про хід оповіщення.
2.4 Інформування групи контролю про початок, хід та закінчення оповіщення.
2.5 Розшук військовозобов’язаних що не були оповіщені або не прибули у встановлені терміни до дільниці оповіщення.

3. Організація роботи дільниці оповіщення.
3.1 Комплектування особовим складом адміністрації дільниці здійснюється відповідно до затвердженої організаційно-штатної структури.
3.2 Для забезпечення роботи дільниці оповіщення відпрацьовуються необхідні документи відповідно до затвердженого переліку.
3.3 Особовим складом дільниці 1 (один) раз в 2 (два) місяці проводяться практичні заняття.
3.4 Звірка документів дільниці оповіщення проводиться щомісяця.
3.5 Зв’язок організовується відповідно до затвердженої схеми.
3.6 Оповіщення посадових осіб адміністрації дільниці проводиться з отриманням сигналу у термін визначений в календарному плані.
3.7 Для оповіщення використовується посильні, «Картотека оповіщення» та затверджений перелік маршрутів.
3.8 Розміщення особового складу дільниці в службових приміщеннях здійснюється відповідно до затвердженої схеми.
3.9 Схема розміщення особового складу дільниці оповіщення розробляється начальником відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційно роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради та погоджується з керівником установи на балансі якої перебуває приміщення.

4. Організація оповіщення.
4.1 Оповіщення проводиться відповідно до плану оповіщення Дрогобицько –Бориславського ОРВК за затвердженими маршрутами, в один потік, у встановлений календарним планом термін, навантаження на одного посильного складає не більше 15 повісток.
4.2 До оповіщення залучається посильні дільниці оповіщення.
4.3 Доповіді в групу контролю Дрогобицько-Бориславського ОРВК про хід оповіщення надаються через кожні 30 хвилин.

Керуюча справами О.М. Петранич

Додаток № 2
до розпорядження міського голови
від 08.01. 2020 року № 4 – р

Організаційно – штатна структура
дільниці оповіщення м. Трускавця.

Посада
у складі адміністрації дільниці оповіщення Чисельність
1 2
Група управління дільниці оповіщення 5
Начальник дільниці оповіщення 1
Заступник начальника 1
Уповноважений в ОРВК 1
Комендант 1
Телефоніст 1
Група оповіщення за домашніми адресами 8
Начальник групи 1
Техпрацівники по видачі повісток 2
Посильні 5
Група оповіщення за службовими адресами 8
Начальник групи 1
Техпрацівники по видачі повісток 2
Посильні 5
Група аналізу та розшуку 3
Начальник групи 1
Техпрацівник 1
Працівник Трускавецького ВП ДВП ГУ НП у Львівській області 1
Група відправки військовозобов’язаних на ППЗВ, ППЗТ 5
Начальник групи 1
Техпрацівник 1
Супроводжуючі 2
Регулювальник 1

Керуюча справами О.М.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.