Розпорядження міського голови № 195-р. Від 06.05.2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

    Від 06.05.2016               № 195-р

 

Про проведення конкурсу

“Міс Весна – 2016”

Керуючись пп. 20 п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 20162020рр., з метою пропагування ідеалів і цінностей гармонійного розвитку та формування творчої особистості; естетичного, культурного та духовного виховання молоді; виявлення та підтримки найбільш обдарованої і талановитої молоді:

 

1.  Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Р. Коваль), відділу освіти (А. Юрків), відділу культури (Т. Татомир) організувати та провести 14 травня 2016 року у м. Трускавці загальноміський конкурс краси серед учнівської молоді “Міс Весна – 2016”.

2. Затвердити:

2.1. Положення про загальноміський конкурс краси серед учнівської молоді “Міс Весна – 2016” (Додаток №1).

2.2. Склад організаційного комітету з проведення Конкурсу згідно з додатком№2.

2.3. Склад журі конкурсу краси серед учнівської молоді “Міс Весна – 2016” згідно з додатком№3.

2.4. Затвердити розрахунок витрат коштів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту на проведення конкурсу краси серед учнівської молоді “Міс Весна – 2016” (Додаток №4).

3. Фінансовому управлінню міської ради (п.М.Федоричак) виділити кошти на проведення конкурсу краси серед учнівської молоді “Міс Весна — 2016” згідно із розрахунками витрат (додаток №4) за рахунок коштів, передбачених на програми і заходи державних органів влади у справах молоді.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови п. О. Ткаченка.

             

       

         Міський голова                                        А. Кульчинський

                                                                                      Додаток №1

до розпорядження міського голови

                                                                                         №195-р                  від 06.05.2016 р.

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу краси серед учнівської молоді

„МІС ВЕСНА – 2016”

І. МЕТА КОНКУРСУ

  Культурне та естетичне виховання учнівської молоді, розвиток у неї творчої активності, створення умов для самореалізації особистості дівчини, виявлення її талантів, смаків та уподобань, виховання почуття успіху та позитивного світосприйняття, збереження та популяризація народних традицій.

ІІ. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Підвищення інтересів молоді до морально-етичних форм спілкування і відпочинку, виявлення та підтримка талановитої молоді.

2.2. Пропагування здорового  способу життя.

2.3. Демонстрація самобутніх індивідуальних прикладів жіночої краси.

2.4. Організація змістовного дозвілля учнівської молоді.

2.5. Зміцнення творчої взаємодії між учнями загальноосвітніх навчальних закладів  міста.

2.6. Сприяння реалізації державної молодіжної політики в місті.

ІІІ. ЗАСНОВНИКИ КОНКУРСУ

3.1. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради.

3.2. Відділ освіти Трускавецької міської ради.

3.3. Учнівське самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів  міста.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

4.1. Загальне керівництво міським конкурсом краси серед учнівської молоді “Міс Весна – 2016” здійснюється Трускавецькою міською радою в особі заступника  міського голови – Олександра Ткаченка, який очолює оргкомітет.

4.2. Безпосередня організація і проведення конкурсу покладаються на оргкомітет, який визначає склад учасниць конкурсу, вирішує питання реклами, залучення глядачів, технічної, організаційної допомоги конкурсанткам, забезпечує охорону суспільного порядку під час проведення конкурсу.

V. УЧАСНИКИ

5.1.У конкурсі можуть брати участь дівчата 8-10 класу, віком від 13 до 16 років, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах  міста Трускавця.

5.2. Для участі в конкурсі необхідно подати заповнену заявку-анкету встановленого зразка (додаток) оргкомітету до 25 квітня 2016 року.

5.3. Кількість учасниць конкурсу визначається оргкомітетом.

VІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

6.1. Конкурс проводиться  14 травня 2016 року в ПК ім.Т.Г. Шевченка.

У разі виникнення непередбачуваних обставин оргкомітет залишає за собою право змінити дату та місце проведення конкурсу, перенести в ін. термін та повідомити про це учасників. 

VІІ. УМОВИ ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

7.1. Міський конкурс краси серед учнівської молоді „Міс Весна – 2016” проводиться за такою програмою:

7.1.1. Конкурс “Вишиванка”+ “Презентація учасниць”

Умови:Дівчата-учасниці виходять на сцену. Під час виходу конкурсанток ведучі представляють кожну з них.

Форма одягу – національне стилізоване вбрання (за потреби надається організаторами конкурсу).

Оцінювання: сценічна майстерність, різноплановість захоплень, оригінальність, винахідливість.

7.1.2. Конкурс “Офіційно-діловий стиль” + “Інтерв’ю”

Умови: учасниці конкурсу виходять на сцену в офіційно-діловому одязі (дефіле до 5 хв).  Ведучі їм ставлять одне питання, на яке вони повинні дати відповідь протягом 1 хв. Тема та форма питання пропонується організаційним комітетом.

Форма одягу – довільна, але повинна відповідати стилю, в чорно-білих тонах.

Оцінювання: культура поведінки, естетичність зовнішнього вигляду, толерантність, творча індивідуальність, емоційність, сценічна культура, вміння спілкуватися, ерудиція.

7.1.3.Конкурс «Епатаж»

Умови: учасниці конкурсу виходять на сцену в образі певного персонажа. Ведучі представляють конкурсанток (дефіле до 5 хв).

Форма одягу – довільна, допомагає розкрити образ персонажа.

Оцінювання: яскравість, артистичність, майстерність його виконання, розкриття характеру персонажа, емоційність, оригінальність, винахідливість та естетичність зовнішнього вигляду.

7.1.4.Конкурс „Весняний образ”

Умови: учасниці по черзі демонструють вигадані ними оригінальні костюми, які містять весняні мотиви.

Форма одягу – довільна, але повинна відповідати назві конкурсу.

Оцінювання: оригінальність, фантазія, незвичайність, естетичність, творча індивідуальність.

7.1.5.Конкурс „Талант”

Умови: учасниці у довільній формі розкривають свої таланти на сцені (вокал, хореографія, гра на музичних інструментах, розмовний та оригінальний жанри, циркове та театральне мистецтво тощо). Час на особу – до 5 хв.

Форма одягу – довільна, відповідає художньому номеру.

Оцінювання: яскравість, артистичність, майстерність його виконання, наявність елементів шоу.

7.1.6.Конкурс „Вечірній”

Умови: дівчата-учасниці демонструють вечірні сукні.

Демонстрація зовнішнього вигляду в поєднанні «Вечірнє вбрання – зачіска — дефіле”.
Вимоги до конкурсанток: культура поведінки, естетичність зовнішнього вигляду, толерантність.

Форма одягу – стилізована вечірня сукня.

Оцінювання: граціозність, витонченість, невимушеність, індивідуальність, винахідливість.

7.2.Кількість та зміст конкурсів можуть змінюватись в процесі підготовки.

VІІІ. ОЦІНКА КОНКУРСНИХ ПРОГРАМ

 

Виступи учасниць конкурсу оцінює журі за п’ятибальною системою.

ІХ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ. НАГОРОДЖЕННЯ

9.1. Переможниця конкурсу визначається за найбільшою сумою набраних балів у всіх конкурсах.

9.2. Усі учасниці фіналу конкурсу нагороджуються дипломами та цінними подарунками.

9.3. Головні номінації конкурсу: „МІС ВЕСНА – 2016”, „І Віце-міс”, „ІІ Віце-міс”. Переможниці у цих номінаціях визначаються за підсумками конкурсу відповідно до балів, які отримали конкурсантки від усього складу журі.

9.4. Журі може визначати переможниць конкурсу в таких номінаціях:

„Міс Елегантність”, „Міс Чарівність”, „Міс Посмішка”, „Міс Оригінальність”, „Міс Талант”, “Міс глядацьких симпатій”, “Міс Інтелект”,”Міс Артистичність”, “Міс Фантазія”.

9.7. Журі та оргкомітет конкурсу мають право вносити зміни та доповнення щодо кількості номінацій.

9.8.Рішення журі міського конкурсу краси серед учнівської молоді „Міс Весна – 2016” є остаточним і оскарженню не підлягає.

Х. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИЦЬ КОНКУРСУ

10.1. Оргкомітет має право дискваліфікувати учасницю та позбавити можливості участі у конкурсі в разі незадовільної підготовки до виступу на стадії генеральної репетиції та формуванні програми, а також за подання неправдивих даних.

10.2. Дискваліфікація відбувається автоматично в разі ігнорування учасницею рекомендацій оргкомітету конкурсу, а також у випадку невиконання учасницею інших умов, передбачених цим Положенням.

ХІ. ФІНАНСУВАННЯ

11.1. Фінансування міського конкурсу краси серед учнівської молоді „Міс Весна – 2016” проводиться за рахунок коштів, які складаються з:

11.1.1.  надходжень від державних органів влади та органів місцевого самоврядування;

11.1.2.  надходжень від підприємств, установ, організацій у вигляді спонсорської підтримки;

11.1.3. коштів або іншого майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань фізичних осіб.

Керуюча справами                           О. Петранич

                                                                                               Додаток №2

                                                                                      до розпорядження міського голови

                                                                           №195-р               від 06.05.2016 р.

 

Склад організаційного комітету з проведення

конкурсу краси серед учнівської молоді

„МІС ВЕСНА – 2016”

О. Ткаченко — заступник міського голови, голова організаційного комітету

Н. Пономаренко — секретар ради

Р. Коваль — завідувач відділу у справах сімї, молоді та спорту

А. Юрків — завідувач відділу освіти

Т. Татомир — завідувач відділу культури

Л.Лесишак — директор Народного дому

         Я. Козел, С. Кашуба, Я. Корж — представники учнівського

                                                                 самоврядування СЗШ № 3

Д. Богун — представник шкільного парламенту СЗШ №1

Керуюча справами                           О. Петранич

                                                                           Додаток №3

                                                                           до розпорядження міського голови

                                                                            №195-р                   від 06.05.2016 р.

 

 

Склад журі

конкурсу краси серед учнівської молоді “Міс Весна – 2016

 

 

Голова журі:

А. Кульчинський — міський голова

Члени:

О. Ткаченко заступник міського голови;

Н. Пономаренко — секретар ради;

І. Удуд — керівник салону краси “Шарм”;

Ю. Задорожний — керівник танцювального клубу “Ювента Денс”;

Б. Білоцерківська -співачка, поетеса, член асоціації діячів естрадного мистецтва України;

А. Новак — креативний директор мережі школи краси Art Studio.

Керуюча справами                           О. Петранич

                                                                               Додаток № 4

до розпорядження міського голови

                                                                                         №195-р                  від 06.05.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок витрат

коштів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

на проведення конкурсу краси серед учнівської молоді

„МІС ВЕСНА – 2016”

14 травня 2016 року

 

  1. Придбання дипломів, рамок -510,00 грн

                                                         

   

Разом: 510,00 грн                     

 

 

 

 

Керуюча справами                                 О. Петранич

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *