Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/15, Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03. 2004р. № 308 зі змінами від 16.12.2015р. № 1151, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України  від 06.09.2017 № 717  «Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи Pro.Zorro.Продажі», Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду (активів/передачі права), затвердженого Наказом ДП «Прозоро.Продажі» № 8 від 19.07.2018р. (зі змінами та доповненнями) та з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Трускавця.

І. Визначення проблеми

Необхідність оптимального врегулювання питання розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Трускавці існує протягом тривалого часу.

Особливо гострою проблемою є врегулювання питання розміщення пересувних тимчасових споруд з надання послуг у сфері розваг та здійснення торгівельної діяльності в центральній частині міста.

Вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів, та потребує правового врегулювання органами місцевого самоврядування.

Для приведення розміщення пересувних тимчасових споруд (лотків, прилавків, кіосків, павільонів, ларів та ін.) у м. Трускавці у відповідність до чинного законодавства України, з метою надання права на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на засадах відкритості, прозорості, добросовісної конкуренції та запобігання корупційним ризикам пропонується запровадити процедуру електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи «Pro.Zorro.Продажі».

Переведення процедури в електронний формат передбачить швидкий обмін документами та інформацією, забезпечить участь усіх бажаючих заявників у відкритих торгах на конкурентних засадах.

Основні групи, на які впливає проблема:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Мешканці міста та відпочивальники курорту)

+

Органи місцевого самоврядування

+

Суб’єкти малого підприємництва

+

 

 1. Цілі регулювання

Цілями регулювання є запровадження засад добросовісної конкуренції та відкритості, створення прозорих умов для ведення підприємницької діяльності, забезпечення використання території міста з безумовним дотриманням правил благоустрою та забезпечення надходження плати до бюджету за право на розміщення пересувних тимчасових споруд та зменшення корупційної складової . 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Під час розробки проекту рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» були розглянуті наступні альтернативні способи досягнення цілей:

 1. Відсутність регулювання встановлення пересувних тимчасових споруд в м. Трускавці.

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки створить умови для хаотичної та нерегульованої торгівлі, розвитку недобросовісної конкуренції, погіршення благоустрою міста, та відсутності надходжень до міського бюджету. Це приведе до загострення проблеми.

 1. 2. Заборона розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста.

Дана альтернатива повинна забезпечуватись силами правоохоронних органів, які мають недостатні можливості та засоби, а також не сприятиме розвитку підприємницької діяльності у місті.

 1. Затвердження  Порядку розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на засадах електронних торгів.

При затвердженні такого Порядку збільшаться надходження до міського бюджету, покращиться естетичний вигляд тимчасових споруд, що в свою чергу, підвищить привабливість міста, забезпечаться потреби відпочивальників у придбанні сувенірної продукції та отриманні відпочинково-розважальних послуг, створяться рівні умови для суб’єктів підприємницької діяльності для участі їх в електронних аукціонах на право розміщення переносних тимчасових споруд у м. Трускавці.

Крім того, введення такого Порядку впорядкує розміщення пересувних тимчасових споруд , оскільки їх кількість буде обмеженою

 

 1. IV. Механізм розв’язання проблеми

Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватись шляхом прийняття рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

Розробка рішення здійснена за принципами:

– гласності (інформування суб’єктів підприємництва і населення про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Трускавецької міської ради);

– колегіальності (врахування пропозицій депутатів Трускавецької міської ради, врахування скарг та зауважень відпочивальників та гостей міста-курорту);

– економічної та юридичної обґрунтованості, тощо.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту: запропонований порядок дозволить переглянути діючі місця здійснення торгівельної діяльності у місті та економічними  методами зможе впливати на розміщення тимчасових споруд, вибір асортименту товарів та видів діяльності, а також на умовах електронних торгів виборювати право на розміщення пересувних тимчасових споруд. При цьому суб’єкти підприємницької діяльності через реєстрацію на електронному майданчику мають можливість швидкого, прозорого подання заяви та необхідних документів для участі у торгах, перебуваючи у рівних умовах.

 1. V. Обґрунтування  можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  регуляторного акту

Прийняття запропонованого рішення міської ради забезпечить:

 1. органам місцевого самоврядування поступлення додаткових коштів до бюджету;
 2. використання території міста з безумовним дотриманням правил благоустрою підприємцями при розміщенні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та врегулювання земельних відносин;
 3. підвищення іміджу курорту;
 4. відпочивальникам та гостям курорту покращення відпочинкових і рекреаційних умов перебування на оздоровленні.

 

 1. VI. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Витрати

Вигоди

Органи місцевого самоврядування та місцевий бюджет

1. Затрати часу, пов’язані з розробкою та впровадженням регуляторного акту

1.Підвищення прозорості дій місцевої влади шляхом створення рівних можливостей для всіх суб’єктів господарювання;
 2. Покращення якості рекреаційних умов для відпочивальників курорту та відсутність скарг та нарікань гостей міста на несанкціоновану торгівлю;

3. Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету;

4. Покращення благоустрою міста, а отже, і зростання іміджу курорту.

Суб’єкти підприємницької діяльності (надавачі послуг)

1.        Витрати по сплаті коштів за право встановлення пересувних тимчасових споруд здійснення діяльності

2.        Витрати за участь в електронних торгах

1. Наявність однакових конкурентних умов для всього підприємницького середовища міста;

2. Прозорість та доступність, відсутність корупційних ризиків.

                                              Споживачі (відпочивальники міста-курорту)

1. Забезпечення споживчих зручностей та потреб;
 2. Відсутність ризиків у придбанні споживчих товарів

 • Кількість суб’єктів підприємництва по м. Трускавець, зареєстрованих станом на 01 липня 2019 року становить 2357 одиниць.
 • Кількість суб’єктів підприємництва, які відповідно до прийнятого міською радою рішення можуть отримати право на встановлення пересувних тимчасових споруд, становить біля 70-ти осіб, що складає менше 10% до загальної кількості зареєстрованих суб’єктів у місті, тому тест малого підприємництва (М-Тест) не проводиться.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту необмежений.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

– надходження до міського бюджету за договорами оренди конструктивних елементів благоустрою;

 – зменшення кількості скарг відпочивальників на незадовільне торгівельне обслуговування в м. Трускавці;

– відсутність несанкціонованої торгівлі ;

– створення умов для інноваційного рівня ведення підприємницької діяльності в місті.

 

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акту будуть використовуватись офіційні статистичні дані по наступних показниках:

 1. Кількість заяв від суб’єктів підприємництва на право розміщення пересувних тимчасових споруд.
 2. Поступлення коштів до бюджету.
 3. Наявність позитивних відгуків на якість отриманих послуг та рекреаційного середовища у місті-курорті.

Базове відстеження даного регуляторного акту буде проведено через 6 місяців з дати набрання чинності цього документу шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після прийняття рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

Періодичне відстеження буде проведене не пізніше ніж через 3(три) роки після дати проведення повторного відстеження.  

Зауваження та пропозиції подавати електронною та звичайною поштою впродовж 1 місяця з дня оприлюднення даного повідомлення до:

– планово-економічного відділу Управління розвитку міста Трускавецької міської ради:

82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 2, е[email protected], факс(247)-6-66-77, тел. 5-12-44

 

 

 

Начальник управління розвитку міста                                     Н.Скибак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.